Pleidooi voor meer dwang bij vestiging plattelandsdokters

Desert2

Artsen die zich willen vestigen in gebieden waar al meer dan voldoende artsen zijn gevestigd, zouden moeten worden uitgesloten van het vergoedingensysteem van de Sécurité sociale. Dat is een voorstel van enkele leden van de Franse Eerste Kamer, neergelegd in een rapport dat algemene instemming heeft gevonden. Met uitzondering van de artsen zijn alle overige medische banen in de gezondheidszorg gereguleerd, zoals de spreiding over het Franse grondgebied. Jonge artsen blijken in meerderheid te kiezen voor de meer gerieflijke posten in stedelijke gebieden en weigeren veelal een praktijk op het platteland te beginnen.

Veel gepensioneerde artsen blijken à la campagne niet te worden opgevolgd door nieuwkomers. De senatoren willen de absolute vestigingsvrijheid van artsen beperken, zoadat er er een einde komt aan de leegloop van artsen op het platteland. De Franse bevolking kan over het algemeen nog redelijk goed terecht bij de huisartsen, maar de beschikbaarheid van specialisten is aanzienlijk slechter. Men spreekt van medische woestijnen, zones waarin de artsendichtheid 60% lager is dan het gemiddelde. 19% van de bevolking leeft in een gebied waar geen oogarts is gevestigd, 14% kan niet terecht bij een gynaecoloog en 13% moet een reis maken om een kinderarts te bezoeken.Concreet stellen de senatoren voor om dokters uit te sluiten van het verzekeringssysteem van de Assurance maladie van de Sécu als zij een praktijk openen in gebieden die zijn oververtegenwoordigd. Dat betekent dat hun patiënten geen terugbetalingen meer ontvangen van de Sécu. Jonge artsen zouden op deze manier worden afgeschrikt om zich in dergelijk streken te vestigen. In 2008 werd een dergelijke maatregel al uitgevaardigd voor de vrije verpleegster. In drie jaar tijd bleek een stijging van 33% op te treden bij de vestiging in de déserts médicaux van deze infirmières. Voor jonge afgestudeerde specialisten bestaat al een regeling waarbij zij gedurende twee jaar na hun afsteden verplicht moeten werken in kleine ziekenhuizen van de departementshoofdsteden die problemen hebben bij het aantrekken van medische specialisten. Dit systeem zou volgens de senatoren algemeen moeten wordentoegepast en ook zou de bestaande numerus clausus (beperkte toelating tot de studie) niet meer landelijk, maar regionaal moeten worden bepaald. De minister van Gezondheidszorg heeft eerder al laten weten het probleem te willen oplossen door jonge artsen die zich in de tekortgebieden gaan vestigen, financieel aan te sporen door een tijdelijke inkomensgarantie voor te stellen.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account