La Poste

De post wordt over het algemeen correct bezorgd, eenmaal per dag, zes dagen per week. Het streven van de post ligt in de formule J + 1, maar dat lukt niet (de post de volgende dag bezorgen). Nog geen driekwart van de binnenlandse post die wordt bezorgd komt de volgende dag aan, de rest volgt met vertraging.

Als je in een dorp of op het platteland gaat wonen (vast, of in een tweede huis), meld je dan even op het postkantoor, het liefst op het kantoor van waaruit de post wordt gedistribueerd (meestal het postkantoor in de hoofdplaats van het kanton.) Af en toe duiken berichten op dat een flink aantal kleine postkantoren op het platteland zal gaan verdwijnen. De openingstijden variëren nogal: op het platteland zijn de kantoren tussen de middag vrijwel altijd gesloten of hanteren beperkte openingstijden. In grotere plaatsen zijn de kantoren op zaterdagmorgen geopend.

Huisnummers kennen ze nauwelijks à la campagne, hetgeen overigens geen enkel probleem oplevert. Men werkt veel met aanduidingen bekend onder lieu-dit. De bezorger van de post op het platteland rijdt in het bekende gele autootje rond en kan beschikken over een algemene sleutel van de goedgekeurde brievenbussen – die je zelf moet aanschaffen – om er pakjes in te doen. Ook kun je te verzenden post meegeven en postzegels kopen, als de facteur daar ten minste zin in heeft. Zelfs is het soms mogelijk bij hem of haar geld op te nemen van de (spaar)rekening. Het is niet ongewoon dat de postbode voordat hij zijn route start bij de apotheek langsgaat om medicijnen voor afgelegen wonende ouderen op te halen. Voor die dienstverlening is de jaarlijkse fooi zeker op zijn plaats. De post bezorgt ook veel reclamedrukwerk, meestal niet geadresseerd. Wordt de papierberg van het geadresseerde reclamewerk je te veel, dan kun je een briefje schrijven naar de UFMD in Parijs (l’Union française du marketing direct). Deze instelling (60, rue de la Boétie, 75008 Paris) stuurt elke drie maanden een lijst van de bezwaarden naar de aangesloten ondernemingen die de reclamepost versturen. Het kan een beetje helpen.


Postbezorging met verschillende snelheden
Sinds januari 2013 worden brieven die niet zo’n haast hebben binnen 48 uur bezorgd in Frankrijk. Een groene postzegel voor deze post kost dan 58 centimes in plaats van de 63 centimes voor een postzegel. De post onder de titel J+2 (twee jours na verzending) kan wat goedkoper zijn, omdat deze brieven niet per vliegtuig worden getransporteerd naar de sorteercentra in Frankrijk. La Poste zegt J+1 (rode zegel van 63 centimes) te garanderen en een grijze zegel J+3 van 56 centimes bij de verzending van ten minste 50 gewone brieven van minder dan 20 gram.

Jarenlang beweerde La Poste dat binnenlandse post binnen 24 uur ter plaatse was, maar erkent nu dat daar in de praktijk niets van terecht kwam. Vandaar het besluit om met twee snelheden te gaan werken, le courrier à deux vitesses. De Franse posterijen ontwikkelen ook het bezorgen van brieven via internet. Wie ’s avonds vóór zeven uur een brief via internet laat bezorgen, zou de garantie hebben dat deze post in fysieke vorm (geprint en in een envelop) in Frankrijk een dag later bij de geadresseerde binnenkomt. Kosten 99 centimes per brief.

Het internet zelf wordt ook een nieuwe bedrijvigheid van La Poste. Eerder al kondigde het aan om ook actief te worden als aanbieder van mobiele telefonie (La Poste Mobile), waarbij gebruik zal worden gemaakt van het netwerk van SFR. Als toekomstige virtuele provider wil La Poste met scherp concurrerende prijzen komen voor het mobiele bellen en zal ook het regeringsvoorstel volgen om een tarif social mobile te brengen, een formule van € 10 per maand waarmee 40 minuten kan worden gebeld en 40 SMS-berichten kunnen worden verzonden.

De daling van de personeelssterkte bij de Franse post wordt onder meer toegeschreven aan de verminderde activiteiten van de postbezorging. De omzet in geld is met 1,2% gedaald tot € 11,5 miljard, de omzet in volume zakte met 3,5%. In de laatste vijf jaar is het totale personeelsbestand met bijna 13% gezakt tot 236.000 man.


Meer service van La Poste bij aangetekende stukken

facteur2La Poste heeft twee nieuwe diensten gelanceerd om de ontvangst van aangetekende stukken te verbeteren. Dagelijks worden 834.000 van deze bestellingen rondgebracht en vaak moeten de ontvangers die niet thuis zijn bij bezorging (een op de drie), de volgende dag naar het postkantoor. Om de facteur nog eens langs te laten komen, moet men vóór 19.00 uur (op zaterdag vóór 12.00 uur) bellen met 3631 (3634 voor bedrijven) of de melding doen via internet.

Vanaf 1 december kan de geadresseerde bovendien via internet aangeven op welke dag de facteur nog eens langs moet komen. Hoe dat moet, zal worden vermeld op het briefje dat de postbode bij niet-aflevering achterlaat. Verder kan via internet een machtiging worden aangevraagd, zodat een andere dan de geadresseerde de aangetekende brief of andere stukken waarvoor een handtekening voor ontvangst is vereist, kan aannemen. Een dergelijke volmacht is te regelen door een kopie van een identiteitsbewijs en een recent justificatif de domicile (factuur EDF of Orange bijvoorbeeld) on line te versturen. De zaak moet dan in drie dagen zijn geregeld. Wie in het bezit is van een Identité Numérique behoeft deze stukken niet op te sturen.
(01.10.13)


Nieuwe taken voor de postbode
In 2015 zal de postbezorging in Frankrijk nog slechts voor 6% aan de exploitatie van La Poste bijdragen. De grote geldmaker wordt de Banque postale die voor 77% het resultaat zal bepalen. De overige inkomsten komen uit de activiteit van de pakjesbezorging.

Het volume van de postdienst zal tussen nu en 2015 met 30% dalen en dat betekent een forse daling van het aantal facteurs en factrices. De verwachting is dat slechts een op de drie of vier bezorgers wordt vervangen. De directie van La Poste wil geen exacte cijfers geven over de personele gevolgen van de koerswijziging. Wel is bekend dat vorig jaar het vertrek van bijna 12.000 beambten werd gecompenseerd door 3400 nieuwkomers, neerkomende op een vervangingspercentage van een kleine 30. Als deze lijn wordt
doorgetrokken naar 2015 zal La Poste dan met 50.000 arbeidsplaatsen minder werken. De directie hoopt deze personeelsvermindering te bereiken zonder harde ontslagen. Het natuurlijke verloop (vrijwillig ontslag, pensionering) zal het grootste deel van de afslanking van het korps postbodes tot stand brengen.

Inmiddels zijn plannen ontwikkeld om de facteurs wat andere zaken te laten doen als ze toch langs de weg zijn. De actie Service facteur plus wil een reeks diensten aanbieden aan ouderen, zorgbehoevenden en mensen die erg afgelegen wonen. Drie van dergelijke vormen van dienstverlening lopen al: de installatie van het kastje om de digitale tv te kunnen ontvangen, het plaatsen van het kastje om ouderen telefonisch te verbinden met de hulpdienst ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) en het opnemen van de meterstanden van het gas. De kosten van deze diensten worden doorberekend aan de plaatselijke overheden en de ondernemingen die van de diensten gebruik maken zoals Butagaz of Totalgaz.

De achterliggende gedachte bij dit alles is, dat de postbode het vertrouwen geniet van de Franse bevolking; hij of zij komt zes van de zeven dagen per weer langs. Om het wegvallen van de brievenbezorging verder te compenseren wordt eraan gedacht het pakket van Service facteur plus uit te breiden met het rondbrengen van medicijnen aan personen die met moeite zelf een apotheek bezoeken zoals ouderen en mensen die erg geïsoleerd wonen. Met de apothekersorganisaties worden afspraken hierover gemaakt. De apothekers kunnen hierbij zelf beslissen of zij de extra kosten voor hun rekening nemen of (gedeeltelijk) doorberekenen aan de klanten.

Ten slotte wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe dienst Bonjour facteur. Hierbij komen de postbodes regelmatig langs bij ouderen en zorgbehoevenden om te bezien of alles goed gaat. De lokale overheden zullen moeten zorgen voor de lijsten van mensen die voor dergelijk toezicht in aanmerking kunnen komen. Ook zullen deze overheden de kosten moeten betalen, neerkomende op de prijs van een aangetekende brief per visite, zo legt La Poste uit.

Klachtendienst La Poste:

Via La Poste kunnen pakketten worden verstuurd onder de namen Colissimo (levering binnen twee werkdagen) en Chronopost (levering de volgende dag). Er gaat wel iets mis, zoals beschadiging, vertraging of zelfs verlies. Men kan dan een klacht indienen bij het postkantoor, maar deze ook via internet regelen: www.laposte.fr, Service Consommateurs, naar de rubriek Déposez une réclamation. Reclameren kan ook telefonisch 3631 of per gewone brief naar Service Consommateurs, 99999 La Poste. Als de post niet binnen twee maanden – tevredenstellend – reageert is een beroep te doen op de ombudsman Médiateur du groupe La Poste, CP F407, 75757 Paris Cedex 15. De procedure is gratis. er kan om schadevergoeding worden gevraagd, die je wel zelf moet aantonen en je krijgt een aankoopbon ter hoogte van de verzendkosten. Bij verlies is de vergoeding € 23 per kilo. Maar aangetekend verstuurde pakketten van Colissimo recommandé kennen dan een vergoeding van € 50 tot € 800. Het versturen van een pakje van 2,5 kilo  binnen 48 uur van Lille naar Lyon kost bij Colissimo van de post € 8,60. Bij de concurrenten als UPS, TNT en DHL zijn de verzendkosten in dit geval minimaal € 25. DHL begint al met € 50. Andere service, want binnen 24 uur. Hetzelfde doet de post met de dienst Chronopost. In dat geval kost het verzenden van het pakje € 24. Als je niet thuis bent en de post heeft een aangetekend stuk of pakje, dan kan op dezelfde dag 3631 worden gebeld, waarna de postbode de volgende dag alsnog het betreffende stuk of pakje komt brengen.

De tarieven, aangetekend

Er gelden verschillende  tarieven in Frankrijk bij de frankering van briefpost tot 20 gram: naar het Europese buitenland inclusief Zwitserland (de Marianne Bleue): € 0,65 (priorité), in Frankrijk (de Marianne rouge) € 0,56. Aangetekende brieven heten in Frankrijk lettres en recommandées. Met ontvangstbericht: avec avis de réception, ofwel recommandée avec AR. Aantekenen: envoyer en recommandé. In 2014 wordt de gewone timbre 66 centimes.

gewicht tarieven priorité Frankrijk tarieven priorité Nederland
20 g 0.63 € 0.80 €
50 g 1.05€ 1.35 €
100 g 1.55 € 1.80 €
250 g 2.55 € 4.10 €
500 g 3.40 € 6.10 €
1 kg 4.40 € 8.75 €
2 kg 5.75€ 12.60 €
3 kg 6.70 €


Nieuwe postzegels, groen en ook virtueel

Sinds enige tijd kunnen brievenverstuurders beschikken over nieuwe postzegels naast de gebruikelijke ‘Marianne’ van 63 centimes, de Lettre Prioiritaire (bezorging theoretisch binnen 24 uur). Dagelijks worden 12 miljoen van deze brieven verstuurd. La Poste is gekomen met een timbre van 58 centimes voor een Lettre Verte en met een ‘zegel’ van 99 centimes voor een Lettre en Ligne. De eerste zegel is groen van kleur met op de achtergrond van Marianne een groen blaadje. Brieven met deze postzegel worden ecologisch getransporteerd, zo heeft de marketingafdeling van La Poste bedacht. Het transport gaat niet per vliegtuig, behalve als deze naar de Franse koloniën moet of met bestemming Corsica. De brief met de groene zegel zou binnen 48 uur moeten zijn bezorgd. De tweede nieuwe zegel is virtueel en wordt via de computer gebruikt. Een via deze dienst  – www.laposte.fr/lettreenligne – vóór 7 uur ’s avonds verstuurde brief wordt de volgende morgen bij de geadresseerde in een papieren versie bezorgd. De ‘zegel’ kost 99 centimes. De vakbonden die steeds meer distributie- en sorteercentra zien verdwijnen, zijn niet blij met de internetdienst die mede zou zijn opgezet om La Poste via lagere transporten minder CO2 te laten uitstoten. De toezichthouder op de postdienst verwacht dat La Poste er beter in zal slagen om de post op tijd bezorgd te hebben. Van het streven om de brieven met prioriteit een dag later besteld te hebben, komt in de praktijk niet veel terecht. In 2009 kwam 84,7% van deze brieven op tijd aan, in 2010 was dat gezakt tot 83,4%. De post wijt dit falen aan de klimatologische grilligheden.


Nieuwe Marianne weggelopen uit stripboek

nieuwe postzegels
‘De jeugd heeft de prioriteit van mijn mandaat, deze postzegel is de illustratie daarvan’, zo sprak de Franse president François Hollande bij de presentatie van een nieuwe serie Marianne, de Franse postzegel. Het ontwerp van de serie is van het duo David Kawena-Olivier Ciappa. De laatste kwam onlangs nog in het Franse nieuws toen zijn fototentoonstelling als pleidooi voor de invoering van het Franse homohuwelijk tot tweemaal toe door tegenstanders werd vernield.

De uiteindelijke beslissing over de ontwerpen is gekomen van de president die zich liet adviseren door leerlingen van lycea die drie series kozen uit vijftien voorstellen. De nieuwe Marianne is geïnspireerd op de beeltenis van Femen Inna Sjevtsjenko, mede-oprichtster van Femen, de Oekraïense feministische protestgroep die bekend werd wegens de demonstraties van vrouwen met ontblote beschilderde borsten. De stijl van het ontwerp is die van de tekeningen uit de Franse stripboeken, de BD’s, de bandes dessinées, die in Frankrijk zeer populair zijn. Vanuit behoudende groeperingen en tegenstanders van het homohuwelijk is al kritiek geuit op de keuze van de postzegels. De ontstemming bij anti-mariage gay was een dag vóór de onthulling van de nieuwe postzegels al gewekt toen bij het afsteken van het jaarlijkse vuurwerk bij de Eiffeltoren (Quatorze Juillet) de regenboogkleuren van ‘mariage gay’ werden gebruikt.
(15.07.13)


Tarieveninformatie over de verzending van pakjes is op de site van La Poste te vinden:
in Frankrijk
en buiten Frankrijk. Het versturen van kleine pakjes kan via de Lettre Max (voor CD’s bijvoorbeeld).

Het versturen en ontvangen van aangetekende post kan ook via internet. Je brengt de brief vanaf je computer naar de website van La Poste. Deze zorgt er dan voor dat de geprinte versie van de brief op de gebruikelijke wijze bij de geadresseerde komt. De dienst is te allen tijde beschikbaar. De site is www.laposte.fr/LRE.

De postcodes bestaan uit vijf cijfers, waarvan de eerste twee het nummer van het departement weergeven. Men ziet vaak bij een postbusadres van een grote instelling vermeld bijvoorbeeld CEDEX. Dit betekent Courrier d’Entreprise à Distribution ExceptionelleIn Nederland is het raadzaam brieven naar Frankrijk te laten voorzien van de blauwe sticker Priorité. De post wordt dan binnen een dag of twee, drie bezorgd. Zonder zo’n sticker kan dat soms twee, drie weken duren.  De ervaring leert dat post, omgekeerd, vanuit Frankrijk naar Nederland zonder sticker Priorité, relatief sneller wordt bezorgd.

Je kunt ook je eigen postzegels maken, zelfs met plaatjes die je zelf hebt gekozen (is wel prijzig): www.laposte.fr/montimbramoi en www.laposte.fr/montimbrenligne.

Veelgebruikte uitdrukkingen in het postverkeer:

aangetekend                      en recommandée

aangetekend met bericht   en recommandée avec ar (accusé de réception)
van ontvangst

afzender                             expéditeur

brievenbus                         boîte aux lettres

drukwerk                            imprimé

frankeren                           affranchir

geadresseerde                   destinataire

loket                                   guichet

luchtpost                            par avion

niet vouwen a.u.b.             ne pas plier svp

pakje                                  colli; petit paquet

per adres                           c/o, chez

post (van de postbode)     courrier

postbus                              boîte postale (bp)

postkantoor                        (bureau de poste) La Poste

postzegel                           timbre

retour afzender                  envoi non distribuable retour expéditeur

t.a.v.                                  à l’attention de

vertrouwelijk                      confidentiel


Wie in Frankrijk verhuist moet tal van instellingen via briefjes daarvan op de hoogte stellen, adreswijzigingskaarten kennen de Fransen niet. De zes miljoen inwoners die jaarlijks verhuizen, kunnen echter op één internetadres hun nieuwe woonbestemming opgeven, waarmee automatisch een aantal (overheids)instellingen op de hoogte wordt gebracht. Te denken valt aan sociale uitkeringen, de ziektekostenverzekering, de belastingdienst en dergelijke. Het doorsturen van de post bij verhuizingen kost € 22 voor een halfjaar of € 40 voor een heel jaar. Er is ook een dienst die heet Ma nouvelle adresse, die naast het doorzenden van de post, ook formulieren en brieven bevat waarmee de belangrijkste overheidsinstellingen op de hoogte worden gebracht van de verhuizing alsmede het zeer bescheiden aantal van vijf voorbedrukte enveloppen en vijf kaarten om rond te sturen. Bij een dergelijke pakket zijn de kosten € 32 en € 50. Bij verhuizing kunnen relaties en instanties worden geïnformeerd via www.laposte.fr/packmna. En als men enige tijd niet op het adres aanwezig is kan de post worden doorgestuurd: www.laposte.fr/reexpedition.


De elektronische ‘brandkast’ van La Poste
De vorig jaar gelanceerde activiteit Digiposte van La Poste is de testfase voorbij en wordt nu via een grote publiciteitscampagne onder de aandacht gebracht. Het gaat hierbij om een elektronische ‘brandkast’ waar belangrijke gescande documenten kunnen worden geordend en opgeslagen, zoals rekeningen, salarisoverzichten, bankafschriften e.d. Tot het bewaren van 1 GB is de opslag gratis. Daarboven zal ongeveer € 3 per maand worden gerekend tot 5 GB. Digiposte biedt verder de functionaliteit van een elektronische brievenbus, waarbij documenten in PDF direct in de ‘brandkast’ terechtkomen. Ook het al bestaande elektronisch verzenden van aangetekende brieven is hier ondergebracht. Volgende maand moet het ook mogelijk zijn om via Digiposte verzonden facturen via hetzelfde medium te betalen. De ontvangst van een dergelijke nota wordt via een alert gemeld. Ten slotte is er een mogelijkheid om in een afzonderlijke ruimte documenten te delen met vooraf gekozen instellingen. Digiposte geeft de verzekering dat de digitalisering van de opgeslagen documenten niets verandert aan de rechtsgeldigheid van de stukken. Inmiddels zijn 25 instellingen aangesloten bij de nieuwe dienst, zoals Banque postale, Crédit mutuel. La Poste streeft er naar om 50 van de belangrijkste Franse instellingen als klant te krijgen, zoals EDF en France Télécom. Dat moet aan het einde van dit jaar geregeld zijn. De 25 al aangesloten ondernemingen bedienen ongeveer 10 miljoen particulieren klanten.

Elektronisch opzeggen
Het opzeggen van abonnementen (kranten, internet, telefoon, verzekering) kan ook elektronisch. Bijvoorbeeld via clicout.fr, resiliation.com waar een maatschappij via een ikoon is aan te klikken. Men vult de gegevens in alsmede de elektronische handtekening, waarna de opzegging uitprint en aangetekend doorstuurt. Zo’n actie kost rond de € 8. Via die site kan ook het verloop van de procedure worden gevolgd. Men kan ook zelf een brief opstellen en via een andere site www.lettrerecommandee.com aangetekend verzenden. Deze dienst is wat goedkoper dan de dienst van elektronische verzending van aangetekende brieven door La Poste. Het geldig maken van de elektronische handtekening gebeurt via de site www.prouver.com.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?