Overheidsinstellingen

De overheid

Frankrijk is een groot land met veel bestuur. Hoewel de macht en de ambtenarij vooral nog in Parijs zetelen, streven de laatste regeringen ernaar om meer bestuurstaken te delegeren naar de regio’s, departementen en gemeenten. Maar regelgeving en bureaucratie tieren nog welig. In deze rubriek de zaken en instanties die een Nederlander in Frankrijk op zijn of haar weg kan tegenkomen.

President François Hollande is de gekozen baas, het staatshoofd, van Frankrijk. Het overheidsbestuur van het land verschilt nogal van dat van Nederland. Er is een landelijk bestuur, er zijn de regio’s – onderverdeeld in departementen – die op hun beurt weer vallen te splitsen in kantons, arrondissementen en communes.

De Justitie, het openbaar ministerie en het stelsel van de rechtspraak, lijken op die in Nederland, met een groot verschil: de jury-rechtspraak. Bij belangrijke processen, uitbundig verslagen door de Franse kranten en tv/radio, komen verdachten uitvoerig in beeld. Voor kleine geschillen zijn de drempels om de hulp van de rechter of bemiddelaars in te schakelen, laag.

De politie – La Police Nationale en La Gendarmerie Nationale – zijn goed georganiseerd in Frankrijk. Normaal gesproken krijgen Nederlanders in Frankrijk alleen in verkeerszaken met de politie te maken. De verkeersregels zijn op verschillende punten anders.

De post is nog steeds geheel in handen van de overheid, maar het plan bestaat om ook deze dienst te privatiseren.

Wie zich als Europeaan in Frankrijk wil vestigen, heeft geen verblijfsvergunning meer nodig. Er bestaat wel een plicht om je te legitimeren. Nederlanders gebruiken daarvoor hun rijbewijs (Frans of Nederlands) of paspoort. Dat laatste document moet om de vijf jaar worden vervangen. Bij het consulaat of de ambassade in Parijs.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?