Politie, verkeerszaken


Algemeen telefoonnummer van de politie: 17
Algemeen telefoonnummer bij brand: 18
Algemeen nummer ambulance: 15

Police en gendarmerie

Normaal gesproken krijgen Nederlanders in Frankrijk alleen in verkeerszaken met de politie te maken. De verkeersregels zijn op verschillende punten anders. De plaatselijke politie – meestal de gendarmerie als je à la campagne woont – stelt het op prijs als de nieuwe bewoners zich even komen voorstellen.

Gendarmes iets vriendelijker

Wat vriendelijkheid, luisterbereidheid en toegankelijkheid betreft, scoort de 
gendarmerie hoger dan de politie. Een consumentenonderzoek leert verder dat de tevredenheid over de locatie van het bureau van de poilitie 76% scoort en bij de gendarmerie 79%. Bij beide korpsen is de toegankelijkheid voor gehandicapten slecht. De openstellingstijden bij La police worden als gemiddeld ervaren en bij de gendarmerie als middelmatig. Over het interieur, de wachttijd en de vertrouwelijkheid in het bureau is de Fransman slecht te spreken. De telefonische bereikbaarheid en de kwaliteit van de informatie per telefoon zijn bij de politie ronduit slecht en bij degendarmerie ook niet geweldig, maar toch op alle punten wat beter. La police nationale (150.000 ambtenaren) werkt in de grote en middelgrote steden en waakt over ruim de helft van de Franse bevolking. In Parijs geldt een apart regime. La gendarmerie nationale is een militaire organisatie met ruim 100.000 mannen en vrouwen en opereert op het platteland en in de kleine plaatsen, soms ook in middelgrote steden. President Sarkozy is voorstander van het samenvoegen van de twee organisaties, waarbij besparingen vooral zullen worden bereikt door het sluiten van kleine posten van de gendarmerie.
in de zomer van 2009 verscheen een rapport waarin werd aangetoond dat de ordebewaarders discriminerend gedrag vertonen tegenover in het bijzonder mensen met een Arabisch en donker uiterlijk. Bij de eerste groep bestaat er bijna acht keer zo veel kans om te worden gecontroleerd dan ‘gewone’ blanke mensen. Voor de ‘zwarten’ is die kans zes maal groter. Bij identiteitscontroles blijken de agenten zich hoofdzakelijk te laten leiden door het uiterlijk en kleding, maar vrijwel niet door het gedrag. De meeste van de ongeveer 500 onderzochte controles verliepen zonder incidenten. In de helft van de gevallen gingen de controles gepaard met een vorm van fouilleren, maar dat is de gewoonte bij alle personen die naar de papieren wordt gevraagd. De minderheden die zijn onderzocht verklaren voor meer dan driewkwart dat de politie zich bij de controles neutraal heeft opgesteld, 3% spreekt van een racistische bejegening en 6% meldt dat de
policiers zich netjes hebben gedragen. Maar de gewoonte dat het criterium bij routinecontroles voornamelijk het buitenlandse uiterlijk is, blijft de betrokkenen ergeren. Het gaat hierbij vooral om jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst die in de soms onrustige buitenwijken – de banlieues – van de grote steden wonen.

Over het algemeen treedt de Franse politie, en in het verlengde daarvan justitie, wat harder op tegen overtredingen en andere inbreuken op het ordentelijk verlopen van de samenleving. Jeugdigen die de fout ingaan, worden sneller via het snelrecht achter de tralies gezet dan bijvoorbeeld in het meer gedogende Nederland. Ben je bij een vechtpartij betrokken geraakt en daarvoor bestraft of word je voor de tweede keer met te veel bier achter het stuur betrapt, dan ga je onverbiddelijk de politiecel in, word je na een paar dagen voorgeleid en zendt la justice je naar de prison voor een flink aantal maanden. De ouders moeten bovendien opdraaien voor de kosten van aangerichte schade of schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.


Politie let op woonhuizen tijdens vakantie

Bij de Franse politie en gendarmerie bestaat de mogelijkheid om het huis op te nemen in de dagelijkse surveillancedienst gedurende de maanden juli en augustus. Bij deze dienst opération tranquillité vacances houden de politiemannen en -vrouwen een extra oogje in het zeil bij woningen waarvan bekend is dat de bewoners op vakantie zijn. Via internet zijn aanvraagformulieren in te vullen die kunnen worden ingeleverd bij het commissariaat van politie of de brigade van de gendarmerie in de buurt. Het formulier voor de surveillance is hier te vinden. Op een andere website van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn tips te vinden om de kans op inbraken tijdens de vakantie proberen te verkleinen.


Om de eerste formaliteiten te vervullen en om wachttijden op politiebureaus te voorkomen, kunnen aangiften voortaan via internet worden gedaan. Na vier jaar experimenten in zes departementen is besloten de elektronische aangifte in geheel Frankrijk mogelijk te maken vanaf 4 maart 2013. Na de eerste melding via internet zal nog wel een afspraak nodig zijn om op het bureau de details van de aangifte door te nemen. Men spreekt dat ook van een pré-plainte en ligne. Iedereen die zich in Frankrijk bevindt kan de voorlopige aangifte indienen vanaf zijn of haar computer via het invullen en versturen van een formulier. Deze voor-aangifte heeft alleen betrekking op materiële zaken zoals diefstal, vernieling, oplichting e.d. waarbij de dader niet bekend is. Bij fysieke geweldpleging tegenover personen is altijd een persoonlijk onderhoud met de politie of gendarmerie nodig. De pré-plainte en ligne is een eerste stap van de aangifte-procedure. Daarna volgt via een afspraak een registratie op een bureau naar keuze van het slachtoffer, zodat wachttijden worden voorkomen en de dienstdoende ambtenaar beter voorbereid is en meer tijd heeft om de aangifte op te nemen. De via internet binnengekomen persoonlijke gegevens van de aangever worden vernietigd als niet binnen 30 dagen na de pré-plainteeen bezoek is gebracht aan een politiebureau. Het elektronisch doen van aangifte is uiteraard niet verplicht, mensen zonder internet kunnen gewoon naar het plaatselijke bureau stappen om de aangifte te doen. In de loop van 2013 start een voorlichtingscampagne over de nieuwe vorm van aangifte via internet.


Uit de weblogs

Gendarmerie

Ik heb wel eens een beetje lachwekkend gedaan over de Gendarmerie. Ik heb daar geen spijt van, want op dat en dit moment voel ik dat nog steeds zo. Maar nu heb ik mijn gedachten moeten bijstellen over de Gendarmerie. Het zit zo. Onlangs is er bij ons tot driemaal toe een poging tot inbraak geweest. Niets gestolen, maar wel een garagedeur flink beschadigd. Drie keer een poging tot inbraak geeft je toch te denken, het feit dat er vreemd volk ‘s nachts over je grond loopt, dat er in principe niets te zoeken heeft! Maar de derde keer liep het toch wel de spuigaten uit, dat was voor mij de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Wij hadden op dat moment bezoek, het bezoek sliep in de caravan en de kinderen in een tentje ernaast. Ze hoorden ‘s nachts voetstappen in het grind en er werd zelfs aan de deur van de caravan gerommeld. Zowel de kinderen als degenen die in de caravan sliepen dachten dat het de ander was, maar niets was minder waar bleek de volgende ochtend bij het ontbijt. Het gebeurde rond een uur in de nacht en achteraf is iedereen en zijn ook wij toch wel erg geschrokken. Na overleg met onze buren, hebben we toch maar de Gendarmerie ingeschakeld. Eerst moesten we uitzoeken wanneer het bureau was geopend. Op de genoemde dag ben ik met mijn Franse buurvrouw Martine naar het bureau gegaan. Ik had haar meegenomen omdat zij toch wat beter ingevoerd is in de Franse taal dan ik. We moesten buiten wachten omdat er net gedweild was in de wachtkamer. Enfin, na 15 minuten mochten we naar binnen en konden we plaatsnemen in de wachtkamer. Na weer 15 minuten gewacht te hebben kwam er een niet onknappe vrouw in uniform naar ons toe en vroeg ons mee te komen. Gelukkig herkende mijn buurvrouw haar als zijnde de moeder van een van de kinderen die bij haar op de creche zaten, waar zij werkt, dus het ijs was snel gebroken en er kwam zowaar een glimlach (zeer uitzonderlijk) tevoorschijn. Na heeeeel veeeeel vragen rolde er uit de printer een dossier, welgeteld vijf vellen waarmee ik naar de verzekering van mijn huis moest gaan.

Lees verder op de weblog van Oh!… France, Mon amour……


Tot voor enkele jaren was het aandeel van de Britten die in Frankrijk gingen wonen of er een vakantiehuis kochten, veruit het grootste, vergeleken met andere Europeanen die naar Frankrijk trokken. Daling van het Britse pond sterling, gevoegd bij de economische en financiële crisis, hebben tal van Britten doen besluiten weer terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk. Het aantal nieuwe vestigingen vanuit Groot-Brittannië lijkt de laatste maanden weer wat toe te nemen. De Engelse variant van Wonen en leven in Frankrijk heeft daarom Engeland met Frankrijk vergeleken op het gebied van de criminaliteit. De uitkomsten kunnen mede nuttig zijn bij de bepaling van de keuze van de regio of departement.De Britten hebben het idee dat de criminaliteit in Frankrijk lager is dan in Groot-Brittannië. De cijfers over 2011 wijzen uit dat dit beeld ongeveer wel klopt. Vorig jaar kwamen 3,3 miljoen misdrijven ter kennis van de Franse politie; in Engeland, Wales, Schotland en Ierland werden 4,5 miljoen misdrijven gemeld. In Frankrijk en het Verenigd Koninklijk blijken inbraak en diefstal of pogingen daartoe de grootste groep van misdrijven te vormen. In Frankrijk was dat vorig jaar 2,1 miljoen keer het geval, in Engeland en Wales (hier geen cijfers voor Schotland en Ierland) 2,8 miljoen. In Engeland en Wales zijn 258.000 woninginbraken gesignaleerd, in Frankrijk 216.000, een verschil van 16%. Maar Frankrijk staat aan kop bij de autodiefstallen: 552.000 wagens werden gestolen tegen 450.000 in Engeland en Wales. Diefstallen en inbraken komen in Frankrijk voor in de verhouding 34 per 1000 inwoners, in Engeland en Wales 52 per 1000. Misdaad tegen personen, al dan niet gepaard gaande met geweld, levert een nog groter verschil op: 468.000 gevallen van seksuele en racistische vergrijpen en kindermisbruik tegen 822.000 in Engeland en Wales.

Rekening houdend met de verschillen in bevolkingsaantal: criminaliteit tegen personen kent een ratio van 7,5 op de 1000 inwoners, tegen het dubbele aan de overkant van Het Kanaal. Lijfelijk geweld werd vorig jaar in Frankrijk 192.000 keer gemeld bij de politie, in Engeland en Wales 328.000 maal. Fraude en oplichting komen daarentegen in Frankrijk vaker voor dan in Engeland: 350.000 aangiften tegen 145.000 in Engeland.

Voor beide landen geldt dat de misdaadcijfers in stedelijke gebieden groter zijn dan op het platteland. In Ile-de-France inclusief Parijs is de ratio van criminaliteit tegen personen 12 per 1000 inwoners, gevolgd door PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) met 11/1000 en Nord-Pas-de-Calais met 9/1000. De laagste misdaadcijfers tegen mensen zijn genoteerd voor Limousin (3,7/1000), Auvergne (3,9/1000) en Bourgondië (4,5/1000.) Een beruchte banlieue bij Parijs heeft het hoogste cijfer van 20,6/1000 en het veiligst is het departement Creuse met 2,3/1000. Inbraken en (auto)diefstallen komen het meest voor in PACA met 49,6/1000, gevolgd door Ile-de-France met 47,6/1000, Languedoc (44/1000.) Betrekkelijk lage ratio’s hier voor Limousin (19/1000, Auvergne (20/1000 en Bas-Normandie (22/1000.)
(12.06.12)


De Franse toegestane snelheden, boetes en het puntensysteem

 De toegestane snelheden
Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Wegen met gescheiden rijbanen en 4 rijstroken Autosnelwegen
Snorfietsen 25 25 verboden verboden
Bromfietsen 45 45 verboden verboden
Motoren < 80 cm³ met/zonder aanhangwagen 50 75 75 verboden
Motoren > 80 cm³ met/zonder aanhangwagen 50 90 110 130
Idem, bij neerslag 50 80 100 110
Personen-/bestelauto’s, met of zonder aanhangwagen, totaalgewicht niet meer dan 3500 kg 50 90 110 130
idem, bij neerslag 50 80 100 110
Personen-/bestelauto’s, met aanhangwagen, totaalgewicht meer dan 3500 kg 50 (A) 80 (A) 80 (A) 90 (A)
idem, bij neerslag 50 (A) 80 (A) 80 (A) 90 (A)

Boetes voor buitenlandse verkeersovertreders nu geregeld

gendarmerie4De Europese lidstaten hebben tot 7 november de tijd om de Europese richtlijnen rond het beboeten van verkeersovertredingen van buitenlanders in nationale wetgeving om te zetten. Woensdag 17 juli is dat in Frankrijk gebeurd door middel van een publicatie in de staatscourant, le Journal officiel. Frankrijk kan buitenlandse (Europese) automobilisten en motorrijders bekeuren die verkeersovertredingen begaan, maar niet zijn aangehouden om de boete ter plekke te betalen.

Frankrijk stuurt dan de bon naar het woonadres van de buitenlandse verkeersovertreder. En andersom, Fransen die in een ander Europees land in de fout gaan, krijgen van de autoriteiten van dat land de bon als de overtreder niet ter plekke de boete heeft voldaan. Ierland, Engeland en Denemarken doen nog niet mee met de Europese regeling. Niet alle verkeersovertredingen vallen onder de regeling, het gaat om acht van de meest voorkomende fouten: te hard rijden, geen veiligheidsgordel dragen, door het rode licht rijden, dronken achter het stuur zitten, rijden onder invloed van drugs, het niet dragen van een helm voor motorrijders, het rijden op een verboden weg en het telefoneren of anderszins rommelen met communicatieapparatuur tijdens het rijden.
Ook op ander gebied komen er in Frankrijk wat veranderingen op het gebied van het uitdelen van bekeuringen. Het niet betalen van parkeergeld wordt uit de strafsfeer gehaald. De burgemeesters mogen voortaan de hoogte van de parkeergelden zelfstandig vaststellen en ook de daarbij behorende boete bij het niet betalen. Op het ogenblik wordt het niet betalen bij parkeren als overtreding gezien en landelijk beboet met € 17 als direct wordt afgerekend. Jarenlang was dat € 11.
(21.07.13)


Minister denkt aan verlaging van de maximum snelheden

snelheid3Manuel Valls, minister van Binnenlandse Zaken zou de maximum snelheden op de Franse wegen willen verminderen. Er is hierover nog geen beslissing genomen, maar de minister acht het onvermijdelijk dat op alle wegen, ook die in de bebouwde kom, nieuwe snelheidsbeperkingen moeten worden ingevoerd. Hij zei dit bij de bekendmaking van de daling van het aantal verkeersdoden in het eerste halfjaar.

Er kwamen 257 verkeersdeelnemers minder om het leven dan in het eerste halfjaar van 2012, een daling van 15,1%. De minister denkt aan een maximumsnelheid op de autoroutes van 120 km/u in plaats van de huidige 130 km. Ook op de overige wegen moet 10 km/u minder hard worden gereden, dus 80 km en op de rondwegen bij grote steden zou de maximumsnelheid moeten zakken van 80 naar 70 kilometer per uur. in de komende herfst moeten concrete voorstellen worden gedaan. Het voorbeeld Spanje wordt aangehaald, waar na een daling van de maximum snelheid het aantal doden onder de grens van 1500 is gekomen. In Frankrijk wil de minister het aantal doden onder de grens van 2000 hebben in het jaar 2020. Vorig jaar waren het er nog ongeveer 3700.
(12.07.13)


Stiekeme radarauto’s leverden al meer dan 10.000 bekeuringen op

radar nieuwDe medio maart in Frankrijk in gebruik genomen, niet als politieauto’s herkenbare auto’s die zijn uitgerust met apparatuur om snelheidsovertreders te betrappen, hebben geleid tot meer dan 10.000 bekeuringen. Inmiddels zijn 20 van deze auto’s in gebruik bij gendarmerie en politie en deze maand komen er nog 26 van deze personenauto’s bij. Deze snelle voertuigen zijn niet als politie-auto’s te herkennen en beschikken over veel vermogen om wegpiraten in te halen en aan te houden. De politiemensen in de auto zijn geüniformeerd. Camera of antennes zijn niet zichtbaar, de camera is verborgen in de voorbumper.

In de komende jaren zal dit park van snelle controlewagens met 100 per jaar worden uitgebreid. Bij de aanhouding op de autoroutes hanteert de politie een marge van 10% alvorens te gaan fotograferen. Wie 136 kilometer per uur rijdt, wordt niet gefotografeerd (flitsen is er niet meer bij), maar wie betrapt wordt op het rijden met een snelheid van 146 km/u kan rekenen op een bon. De nieuwe serie auto’s zullen rijden op de wegen in en rond Parijs en in de volgende departementen: l’Aisne (02), l’Aube (10), le Cantal (15), la Charente-Maritime (17), la Corse du Sud (2A), le Doubs (25), l’Eure (27), la Haute-Garonne (31), la Gironde (33), l’Hérault (34), l’Isère (38), le Morbihan (56), la Moselle (57) (twee wagens), le Nord (59), le Pas-de-Calais (62) (twee wagens), le Bas-Rhin (67) (twee wagens), le Haut-Rhin (68), la Saône-et-Loire (71), la Haute-Savoie (74), la Seine-et-Marne (77), la Haute-Vienne (87) en les Vosges (88). Bij de aankondiging van de inzet van de nieuwe auto’s werd nog eens gemeld dat excessief hard rijden de oorzaak was van 26% van de dodelijke verkeersongevallen in 2012 (bijna 1000 doden).
(04.06.13)


De minimumsnelheid op autosnelwegen is op de linkerrijstrook 80 km/u.

Autorijders (ook buitenlanders) die nog geen twee jaar in het bezit zijn van het rijbewijs (in het Frans ‘Apprentissage’) moeten zich aan de volgende snelheden houden:

80 km/h op wegen buiten de bebouwde kom
100 km/h op wegen met gescheiden rijbanen
110 km/h op de autosnelwegen.

Tijdens deze periode van twee jaar zijn Frans-ingezetenen verplicht een sticker met de letter ‘A’ (Apprentissage) op de auto te plakken. Deze regel geldt echter niet voor buitenlanders.

Als het toegestane totaalgewicht van auto en caravan/aanhanger de 3,5 ton overschrijdt, is de maximaal toegestane rijsneldheid 90 kilometer per uur op autosnelwegen en 80 km op overige wegen. Het gewicht van alleen caravan of remorque is niet bepalend voor de rijsnelheid, het gaat om het totaalgewicht zoals op het kentekenbewijs staat aangeven, de PTRA (poids total roulant autorisé). Het doet er niet toe wat de auto in werkelijkheid trekt. Ook is het verplicht om de bekende bordjes 90 en 80 te bevestigen aan de achterkant van een caravan of aanhanger.

Verkeersovertredingen (infractions au code de la route) kunnen naast de geldboete verder worden bestraft met het verlies van rijbewijspunten, de verplichting om een verkeerscursus te volgen om punten ‘terug te verdienen’ (stage de récupération de points), het inbeslagnemen van het voertuig of het intrekken van het rijbewijs (permis de conduire).

De boetes (amendes) kennen drie varianten van schikkingen:

 • amende forfaitaire minorée als men ter plaatse betaalt of binnen 3 tot 5 dagen
 • amende forfaitaire als men binnen 15 tot 45 dagen betaalt
 • amende forfaitaire majorée als men later dan 45 dagen betaalt

Bekeuringen kunnen in veel gevallen online worden betaald.


Snelheidsovertreding Forfaitaire minorée € Forfaitaire € Forfaitaire majorée € Rechtbank € maxima Verlies rijbewijspunten
Minder dan 20 km (buiten de bebouwde kom) 45 68 180 450 1
Minder dan 20 km (binnen de bebouwde kom) 90 150 375 750 1
Meer dan 20 km 90 135 375 750 2 (20 tot 30 km)
3 (30 tot 40 km)
4 (40 tot 50 km)
Meer dan 50 km 1500 6
Het bezit van radarapparatuur om controle onmogelijk te maken 1500 6

Alcohol/verdovende middelen
Forfaitaire minorée € Forfaitaire € Forfaitaire majorée € Rechtbank € maxima Verlies rijbewijspunten
Rijden met een promillage tussen 0,5 en 0,79 of 0,25 tot 0,39 gram uitgeblazen 90 135 375 750 6
Rijden met een promillage van meer dan 0,8 of 0,4 gram uitgeblazen of onder invloed van verdovende middelen 4500 6 (+ bijkomende straffen als inneming rijbewijs, verplichte verkeersstage e.d.)
Weigeren van bloedproef of afnemen van blaastest 4500 6 (idem)

Verschillende overtredingen
Forfaitaire minorée € Forfaitaire € Forfaitaire majorée € Rechtbank € maxima Verlies rijbewijspunten
Rijden in verboden richting 90 135 375 750 4
Rood licht of stopbord negeren 90 135 375 750 4
Rijden op een busbaan 22 35 75 150 0
Onvoldoende afstand houden 90 135 375 750 3
Overschrijding van of rijden op een ononderbroken middenwegmarkering 90 135 375 750 3 (bij overschrijding)
1 (bij rijden op markering)
Geen voorrang verlenen 90 135 375 750 4
Niet handsfree bellen 22 35 75 150 2
Geen helm dragen 90 135 375 750 4
Geen veiligheidsgordel dragen 90 135 375 750 4
Geen voorrang verlenen aan overstekende voetgangers (wel of niet op een zebrapad) 90 135 375 750 4

Overtredingen op de snelweg Forfaitaire minorée € Forfaitaire € Forfaitaire majorée € Rechtbank € maxima Verlies rijbewijspunten
Stoppen of parkeren op de vluchtstrook 22 35 75 150 2
Na oprit de weg oprijden zonder voorrang te verlenen 90 135 375 750 4
Keren of achteruitrijden op de autoroute 22 35 75 150 2
Weigeren de péage te betalen 90 135 375 750 4

Bij aanhouding wegens verschillende gelijktijdig gepleegde overtredingen is het maximaal aantal in te trekken punten tot 8 beperkt. Voorbeeld: een automobilist die gelijktijdig zonder gordel rijdt (- 3 punten), in de verboden richting rijdt (- 4 punten) en bovendien te veel heeft gedronken (- 6 punten), verliest ‘slechts’ 8 punten. Maar als de overtredingen na elkaar worden geconstateerd op één dag, worden de ingetrokken punten gewoon bij elkaar opgeteld, zonder een maximum in achte te nemen.
Sinds 1 januari 2011 zijn de terugverdientijden van ingetrokken rijbewijspunten gewijzigd. Wie 1 punt verliest (bijvoorbeeld het overschrijden van een ononderbroken streep op het wegdek of minder dan 20 kilometer per uur te hard heeft gereden buiten de bebouwde kom) heeft, als hij geen andere overtredingen heeft begaan, zijn punt binnen zes maanden weer terug (was twaalf maanden.)
Sinds 14 maart 2011 zijn de ingetrokken punten voor minder ernstige overtredingen (2e classe3e classe), zoals telefoneren achter het stuur, rijden op de vluchtstrook en harder dan 20 km/u rijden dan toegestaan) na twee jaar terugverdiend (was drie jaar.)

Bij de overige, ernstiger overtredingen blijft het délai de récupération drie jaar. Voorbeeld: een autobestuurder heeft op 5 september 2009 drie punten verloren. Als hij verder netjes blijft rijden heeft hij op 6 september 2012 zijn twaalf punten weer geheel tot zijn beschikking. Maar als hij op 14 juli 2012 nog eens twee punten verliest, zal hij moeten wachten tot 15 juli 2015 om al zijn punten weer terug te krijgen. Wie regelmatig verkeersovertredingen begaat en steeds rijbewijspunten verliest waardoor de momenten van terugverdienen steeds verder opschuiven, ziet na tien jaar zijn oudste ingetrokken punten weer terug.

De wegsleepkosten bij o.a. verkeerd parkeren bedragen € 137,90 vermeerderd met € 6,10 voor elke dag dat de auto nog niet is opgehaald en vermeerderd met de boete voor het fout parkeren.


Uit de weblogs

Richting

Ik heb een pesthekel aan rotondes, en dan met name aan mini-rotondes die ervoor geschapen lijken om chaos te creëren. Nergens worden verkeersregels zó genegeerd als juist daar. Ha! Rotonde! Altijd voorrang! Jawel, behalve dan als je er nog niet op zit, maar dan heb je die hele minirotonde al over het hoofd gezien. Wat was dat? Minirotonde? Ah, gemist. Sorry…. Bijgevolg geeft ook geen hond meer aan waar en wanneer ie er af gaat. Ouderwets richting aangeven, zeg maar. Geen idee hoe dat elders in Frankrijk is, maar bij mij in de buurt krijg je zo ongeveer om de vijf kilometer een rotonde voor je motorkap. Volgens de wethouder in mijn dorp die ik vanmiddag even in het café sprak, komt zo’n rotonde de verkeersveiligheid ten goede. Maar mijn ervaring is dat rotondes vooral de filevorming bevorderen. Over de terreur van de verkeersdrempels (zelfs in mijn vrijwel failliete keuterdorp al twee stuks, kersvers aangelegd) heb ik het maar even niet. Moest er weer eens subsidie uit Brussel worden opgemaakt? Dat betoogt mijn man in elk geval, en hij zou best eens gelijk kunnen hebben: één jaartje subsidiepot niet leeg gesnoept, het volgende jaar strafkorting. Ik heb – uiteraard weer onaangekondigde – vakantielogés over de vloer. Ik was dus vanmorgen gedoemd boodschappen te doen. Normaal vergt het ritje naar de supermarché en de marché paysan 15 km verderop, iets van een kwartier. Nu duurde het 45 minuten voor ik er was: ‘saison’ hè, toeristen. Tuurlijk, toerisme is een zegen voor de buurt, de halve middenstand leeft ervan, en dan had ik hier maar niet moeten gaan wonen enzo. Maar moet in het hoogseizoen ook subiet alle beschaving overboord? Op de eerste rotonde op weg naar de supermarché ging het al meteen mis: een losse flodder in zo´n namaak-cabrio ramde ‘m plankgas de rotonde rond. Richting aangeven ho maar. Dat was onverstandig.Hollandse gedachten

Lees verder op de weblog van Kijk, Zuid-Frankrijk!


Minder verkeersdoden in 2012

autoroutes4Volgens voorlopige cijfers van de Liga tegen verkeergeweld zijn vorig jaar ongeveer 3700 mensen in het Franse verkeer om het leven gekomen, 300 minder dan in 2011. De daling zou toe te schrijven zijn aan de verdere uitbreiding van het aantal radarinstallaties die de rijsnelheden meten en aan de verhoogde technische kwaliteit van deze flitspalen. Zo kunnen de nieuwste installaties een onderscheid maken tussen een personenauto en een vrachtwagen. Maar volgens de Liga is het vooral de economische crisis geweest die voor een daling van het aantal verkeersslachtoffers heeft gezorgd.

Er werd minder en minder hard gereden o.a. door de slechtere weersomstandigheden. Ook het aantal verkopen van auto’s is gedaald, alsmede die van autobrandstoffen. De Franse overheid gaat onverdroten voort met het plaatsen van nieuwe flitspalen, er komen er dit jaar nog 200 bij. Bovendien zullen er onherkenbare politieauto’s met aan boord mobiele meetapparatuur op de Franse wegen gaan rijden, die per minuut 7 bekeuringen kunnen opmaken. De minister van Binnenlandse Zaken blijft vasthouden aan de doelstelling om het aantal verkeersdoden in 2020 te hebben teruggebracht tot 2000 per jaar, maar veel nieuwe maatregelen om tot dit doel te geraken zijn er sinds mei vorig jaar niet meer geweest, zoals het verlagen van de maximumsnelheid op de autoroutes met 10 kilometer per uur. De nationale raad voor de verkeersveiligheid (Conseil national de sécurité routière) is weliswaar niet leven ingeblazen, maar tot een personele invulling van dit adviesorgaan is het nog niet gekomen. Medio februari zou de raad de overheid moeten adviseren over zaken als de omstreden alcoholmeter (het opheffen van de verplichting om de mestal ondeugdelijke éthylotests in de auto te hebben) en het signaleren van de radarinstallaties. De meningen over het laten staan van de borden langs de weg die aankondigen dat men een flitspaal nadert, blijven uiteenlopen.
(12.01.13)


De alcoholmeters nu verplicht in de auto; het niet niet bezitten niet strafbaar

Sinds 1 juli 2012 moeten bestuurders van auto’s en motorfietsen die op de Franse wegen rijden in het bezit zijn van een alcoholtest. Dat kan een wegwerptest zijn of een een elektronisch model. De eerste is verkrijgbaar bij o.a. apothekers, benzinestations en kost € 1 tot € 1,50. Het elektronische model is leverbaar vanaf € 100. De verplichting tot het altijd bij zich hebben van een éthylotest is nog genomen door de regering van Nicolas Sarkozy, die een belangrijk punt maakte van de verbetering van de verkeersveiligheid. Bij 31% van de dodelijke verkeersongelukken is alcohol in het spel. Verenigingen van verkeersveiligheid hebben ernstig twijfels over de kans dat het verkeersgedrag wijzigt bij het in het bezit hebben van de alcoholtest, maar werken niet tegen bij de invoering van de tests. Inmiddels is besloten het niet bezitten van de tests niet strafbaar te stellen.
(30.06.12)


Compromis bereikt over Franse radarverklikkers

De fabrikanten van de radarverklikkers hebben overeenstemming bereikt met de Franse overheid over het in de handel houden van de radarverklikkers, de avertisseurs de radar. De apparaatje die aangeven wanneer er snelheidscontrole komt via automatische en mobiele radarinstallaties gaan in Frankrijk nu outils d’aide à la conduite heten (hulpmiddelen bij het rijden) en geven niet meer per se aan dat een flitspaal wordt genaderd, maar slechts een gevaarlijke zone. Bij een signaal staat het dus niet meer vast dat er werkelijk een radarinstallatie in deze zone staat opgesteld.

Na de aankondiging dat de verklikkers verboden zouden worden – gelijk met het weghalen van de borden die aangeven dat een flitspaal wordt genaderd – rees een storm van protest op bij de fabrikanten. Na onderhandelingen is dan een compromis gevonden, waarbij de verklikkers alleen waarschuwen bij de nadering van een gevarenzone (flitspaal aanwezig, veel bochten in de weg, wegwerkzaamheden, wegversmalling e.d.) De automobilist die is uitgerust met de nieuwe variant van de Franse verklikker of via wijziging van de instellingen het waarschuwen voor flitspalen heeft verwijderd, weet bij het signaal niet meer of het gebied door de verkeersdienst als een risico-zone wordt beschouwd, er een vaste flitspaal komt of dat een andere automobilist de aanwezigheid van mobiele radar heeft aangegeven. In ieder geval zal de bestuurder bij een signaal zijn rijsnelheid verminderen, zo is de achterliggende gedachte.

De fabrikanten hebben zes maanden de tijd gekregen om de software van de bestaande apparatuur aan te passen aan de nieuwe afspraken. De zaak van de radarverklikkers loopt samen met het geleidelijk weghalen van de bekende waarschuwingsborden dat men een vaste radarinstallatie nadert. Dit voornemen heeft binnen de partij van president Sarkozy tot hevige protesten geleid en nu komen in de plaats van deze waarschuwingsborden ‘opvoedkundige’ signaleringen, waarin de actuele snelheid van de autorijder wordt weergegeven. Deze radars pédagogiques geven ook aan dat in de omgeving een radarinstallatie staat opgesteld, maar het gebied voor deze waarschuwing is veel ruimer: 4 km op de autowegen, 2 km op de andere wegen en 300 meter binnen de bebouwde kom. Het verbod om met de apparatuur rond te rijden geldt ook voor buitenlandse autorijders.
(25.02.12)

Alle automatische radarinstallaties in Frankrijk zijn hier te vinden.


Voorbeeldbrief om de foto op te vragen na een bekeuring wegens te hard rijden.


Naam en adres

Monsieur le commissaire de police
Adresse

of

Centre automatisé de constatation
des infractions routières (CACIR)
CS 41101
35911 RENNES CEDEX

Plaats, datum

Lettre recommandée avec AR

Objet : demande copie de la photographie

Monsieur le Commissaire,

Je viens de recevoir, en tant que titulaire du certificat d’immatriculation, un avis de paiement d’une amende forfaitaire correspondant à la constatation d’un excès de vitesse commis le …………………avec mon véhicule immatriculé ………………

N’étant pas en mesure de certifier l’identité du conducteur ayant commis cette infraction au code de la route, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une copie de la photo de mon véhicule qui a été prise par vos services.

Pour ce faire, je vous adresse une copie de la carte grise et de ma carte d’identité (ou de mon permis de conduire) ainsi que l’avis de paiement de l’amende forfaitaire.

J’y joins une enveloppe affranchie pour l’envoi de la photo.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire, en l’expression de mes sentiments respectueux.

Handtekening


Aanrijdingen

Bij aanrijdingen moet een constat amiable worden ingevuld en opgestuurd naar de verzekering. Zo’n door beide partijen in te vullen formulier lijkt veel op het bekende Nederlandse schadeformulier met zijn twee kolommen A en B. Let op de volgende zaken:

 • vul van te voren de vaste gegevens in
 • blijf kalm en laat de tegenpartij de keuze van de kolom
 • controleer dat beide partijen het aantal kruisjes in het onderste vakje hebben genoteerd; dit voorkomt dat er later nog wat aan kan worden toegevoegd (strafbaar, aangifte wordt waardeloos)
 • noteer ook de kleine verwondingen; bij complicaties kan dat later belangrijk zijn met het oog op de verzekering vergeet niet de ondertekening van de tegenpartij
 • maak zo mogelijk een kopie alvorens het eigen exemplaar op te sturen
 • gaat de tegenpartij er vandoor zonder het constat amiable te hebben ingevuld of ondertekend: noteer zijn kenteken en vul zelf het formulier in onder vermelding van het feit dat de tegenpartij is doorgereden. Noem ook de namen van eventuele getuigen
 • weigert de tegenpartij het constat in te vullen noteer dan zijn kenteken en verzekeringsnummer (groene vignetje achter de voorruit)
 • vergeet niet ook de achterzijde van het formulier in te vullen
 • het papier moet binnen 5 dagen aangetekend naar de verzekeringmaatschappij worden opgestuurd.

Er is een website waarop precies staat vermeld hoe te handelen (politie, verzekering) bij een aanrijding met wild.


De inbraakgevoeligheid

Er is vorig jaar in Frankrijk 352.600 keer ingebroken, een stijging van bijna 9 % ten opzichte van 2011. In dat jaar was het aantal inbraken zelfs met 17 %. Vooral op het platteland neemt het aantal inbraken toe. Zo scoort Alpes-Maritimes met bijna 9 inbraken per 1000 inwoners het hoogst, gevolgd door Bouches-du-Rhône met 7. Tot de 20 meest geteisterde departementen behoren verder Vaucluse, Var, Hérault, Haute-Garonne, Gard, Parijs, Rhône, Yonne, Seine-et-Marne, Bas-Rhin, Saine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Isère en Haute-Savoie. Guyana, Martinique en Guadeloupe, ver van France métropolitaine,  horen ook nog in het rijtje thuis.

Na enkele jaren van dalingen zijn de inbraken in woonhuizen de laatste jaren flink toegenomen. Ongeveer elke drie minuten wordt ergens ingebroken in Frankrijk. Sinds 2002 ging het aantal inbraken fors omlaag (35%), mede als gevolg van de betere alarm- en beveiligingsapparatuur, een verhoogd toezicht en een verbetering van het afsluiten van het huis. De toeneming de laatste jaren zou zijn toe te schrijven aan de economische crisis die dieven eerder op het inbrekerspad zet, de vrijlating van groepen misdadigers die hun straf hebben uitgezeten en aan de slimmere methoden om beveiligingssystemen te omzeilen.

De laatste studies tonen aan dat iets meer dan de helft van de inbraken tussen 2 en 5 uur ’s middags gebeurt. Bijna 80% van het geboefte werkt in steden en komt via de voordeur binnen. Het afgaan van het alarm doet negen van de tien inbrekers op de vlucht slaan. Als men eenmaal via braak binnen is, duurt het rondzoeken meestal niet langer dan 20 minuten. Volgens de gendarmerie wordt elke inbraak als een belangrijk criminineel feit beschouwd en komen technici altijd foto’s maken of vingerafdrukken opnemen. Als de inbraak gepaard gaat met opsluiting of mishandeling van de bewoners, komen andere technici ook DNA-sporen opnemen en zoeken naar bloedsporen, haren e.d. De gendarmerie verhoogt de activiteiten bij het ontmantelen van inbrekersbendes die vooral actief zijn in het zuiden van Frankrijk. Weinig in trek bij de cambrioleurszijn Cantal, Lozère, Deus-Sèvres, Manche en Creuse.

Via een andere statistische methode nog eens: van de Zuid-Franse departementen blijkt Lozère het minst getroffen door criminaliteit. Het hoogste aantal misdrijven per politieagent of gendarme wordt geteld in het departement Pyrénées-Orientales (37,2 misdrijven per diender tegen 6,4 in Lozère.) De statistieken geven de mate van criminaliteit aan, maar ook het mogelijke tekort aan politiepersoneel. Onveilige departementen in het zuiden zijn verder de genoemde Hérault, Gard, Haute-Garonne en Gironde, alle met misdaadcijfers van boven de 30 per politiefunctionaris. Rustige departementen zijn Ariège, Gers, Aveyron, Lot, Hautes-Pyrénées en Dordogne. Net iets beneden het landelijk gemiddelde scoren Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Tarn, Aude, Landes en Pyrénées-Atlantiques.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?