voor een andere EU-landbouwpolitiek

Dit onderwerp bevat 15 reacties, heeft 6 stemmen, en is het laatst gewijzigd door

 Taciturne 6 jaren geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #188735
   Petrus, Mr Petrus 
  Bijdrager

  Leden van de Ligue pour la Protection des Oiseaux zijn inmiddels op de hoogte, maar iedereen die zich bekommert om ’t huidige landbouwbestel kan deze petitie tekenen. Tot 13 maart.

  Peter.

  #188750
   Taciturne 
  Bijdrager

  Toen ik hier kwam wonen 14 jaar geleden, war er meer diversiteit. Onder meer een prachtig veld met lijnzaad, bloemen die ’s morgens open gingen en schitterend blauw waren.
  Nu zijn er veel hagen weggehaald, graan en koolzaad domineren.
  Laatst een gesprek met een agricuteur: wat ga je dit jaar zaaien?”
  Antwoord:”waar de meeste subsidie op zit”.

  Steven

  #188749
   Petrus, Mr Petrus 
  Bijdrager

  Zo is ‘t, Steven, in ’t vorige forum is er ooit al ’t nodige over gezegd maar politici en vooral landbouwlobbies blijken machtig.
  Wij als eenvoudige consumenten kunnen slechts stemmen met de voeten, en natuurlijk die petitie tekenen. Think global, act local.

  Peter.

  #188746
   Au revoir! 
  Bijdrager

  Ik vind het erg naar dat bij ons in de regio de landerijen groter en kaler worden.
  Alle prachtige honderden jaren oude eiken worden gerooid voor de subsidie vierkante meters.
  De water huishouding gaat geheel naar de knoppen en de boeren maar klagen over water tekorten. Goh hoe zou dat nou komen? Maar het wordt denkelijk moeilijk dat te veranderen, een hele “economie” draait op deze subsidies. Vanzelfsprekend heb ik getekend.
  Albert vanuit 87

  #188748
   Anoniem

  .

  #188747
   Jos le Conseiller 
  Bijdrager

  Bonjour Cees,

  Hear, hear, ik had het niet beter kunnen zeggen, ik ben het helemaal met je eens. Het is ronduit schokkend je te realiseren in wat voor weggooi maatschappij we leven. En niet alleen op het gebied van voedsel. Consumentenelectronica, meubilair, kleding, witgoed, bruingoed: er wordt niets meer gerepareerd, als het kapot is gooien we het weg, erger nog als het uit de mode is gaat het zelfs weg als het niet kapot is. Abject vind ik het.

  Je noemt de crisis. Naar mijn persoonlijke mening is de mondiale crisis die zich nu voordoet niet te vergelijken met voorgaande crises. Dat waren normale adempauzes in de groei-economie. Een traditionele groei-economie lijkt op een organisme, het ademt uit en weer in, contract en expand, progressie en recessie, maar door die zaagtand heen loopt uiteindelijk altijd een opgaande trend. Echter, eindeloze groei op een niet-eindeloze planeet is nu eenmaal niet mogelijk. En als iets niet eeuwig kan doorgaan, dan zal het op een bepaald moment stoppen.

  Volgens mij is de huidige crisis dé manifestatie van dat bepaalde moment. We hebben als mensheid in korte tijd meer dan de helft van de voorhanden fossiele brandstoffen erdoor gejaagd, om over andere grondstoffen nog maar te zwijgen. De toekomst van water- en voedselvoorziening voor de wereldbevolking is precair. De aardbol zélf begint ons duidelijk te maken dat de verspilling niet eindeloos kan doorgaan.

  Kortom, we zitten op het “inflection point” waar de groei-economie noodgedwongen moet overgaan in een instandhoudings-economie. Dát is de onderliggende oorzaak van de mondiale crisis. En dit verandertraject gaat pijn doen. Geen verse aardbeien meer overvliegen vanuit Chili. Geen in Nederland gefokte varkens meer naar Italie slepen om ze na verwerking aldaar terug te slepen als Parmaham. Geen steden meer in woestijnen die uitsluitend kunnen bestaan door airconditioning. Geen kantoorkolossen meer met kuddes forenzende werknemers die daar achter een beeldscherm gaan zitten wat ook bij hun thuis zou kunnen staan. Dingen die weer gerepareerd worden in plaats van vervangen. Geen “just-in-time supply chains” van China naar Boerenkoolstronkradeel. Het laat zich raden dat deze veranderingen talloze bedrijven, landen en verdienmodellen radicaal op hun kop gaan zetten.

  Politici hebben niet of nauwelijks invloed op dit proces. Ze zien het niet of willen het niet zien, het is geen leuke boodschap voor hun kiezers en de banken en multinationals aan wier leiband ze lopen willen er ook niet aan. Dus daarvan hoeven we niets te verwachten behalve praatjes, regeltjes en belastinkjes die op geen enkele wijze zullen voorkomen dat de wal het schip gaat keren. Hard.

  Ik ben niet in staat te voorspellen wélke gevolgen dit proces voor de ons bekende economie gaat hebben. Echter, ik vrees dat we een “rough ride” tegemoet gaan met instortende economieën en valutas waarbij slechts het tastbare van waarde blijft: huis, grond, edelmetaal. In die situatie worden ouderwetse begrippen weer belangrijk: gemeenschap, burenhulp, ruilhandel, kleinschaligheid. Ik bereid me alvast voor.

  Salutations, Jos

  #188745
   Petrus, Mr Petrus 
  Bijdrager

  Cees, Jos, uit m’n hart zo eens ben ik met je. Zo zie je waar “rechts” en “links” elkaar treffen.

  Peter.

  #188744
   Anoniem

  .

  #188742
   bosbess 
  Bijdrager

  Ik weet niet wat ik hoor uit de mond van iemand die voortdurend overigens van mening is dat Hollande Frankrijk naar de afgrond voert en die moord en brand schreeuwt als de prijs van een biertje met een paar centen omhoog gaat of als de aanschaf van een gezondheids-bedreigende dieselauto door een belastingmaatregel wordt ontmoedigd.

  Nu is de crisis plotseling heel anders van karakter dan alle voorgaande en kunnen (alle) politici er helemaal niets tegen doen. Gelukkig hebben we Jos le Conseiller, die overal raad op weet en dé oplossing heeft gevonden: we moeten allemaal een stapje terug doen (als ze maar niet aan onze portemonnee komen…). We moeten milieuvriendelijker worden, onze 20 jaar oude wasmachine of koelkast die het begeeft laten repareren. En we moeten aan de burenhulp en de ruilhandel. Ik ben het nog nooit zó volledig eens geweest met een bijdrage van Jos (aangekomen op een inflection point).

  Inderdaad is de westerse wereld, Europa voorop, kansloos tegen de aziatische economieën. Hollande en geen enkele politicus kunnen daar iets aan veranderen. In Azië mogen ze namelijk nog wél hun werknemers uitbuiten met hongerloontjes en zonder verzekering en pensioen. China verovert niet alleen economisch de hele wereld, maar put die ook volkomen uit, niet gehinderd door scrupules wat betreft natuur, milieu en behoud van de aarde. Zo kappen ze bv in Congo illegaal (zonder vereiste vergunning) vele hectaren oerwoud plat voor het tropische hardhout. In Australië kopen ze (legaal) vele vierkante kilometers aboriginal grond op voor mijnbouw. Stapje terug?

  Je bereidt je al voor Jos, geweldig. Vergeet dan niet om de volgende keer een benzine-auto aan te schaffen. En vergeet ook niet om je overbodige spullen in het vervolg aan je buren te schenken of ze naar de Emmaüs te brengen in plaats van ze op de een of andere Marktplaats te koop te zetten. Bij de Emmaüs worden dingen die nog de moeite van het repareren waard zijn gerepareerd en verkocht ten behoeve van minder bedeelden dan wij. Gemeenschap, burenhulp, ruilhandel en kleinschaligheid in één klap. Wat je ervoor in ruil krijgt? Van je buren potten zelfgemaakte jam en van de Emmaüs dankbaarheid. Ik geef toe, daar koop je geen brood voor.

  Wat de landbouwsubsidies betreft: kijk, luister en huiver hier.

  #188736
   Jos le Conseiller 
  Bijdrager

  Bonsoir Bosbess,

  Ik krijg de indruk dat u wat moeite hebt met begrijpend lezen. Of dat u gewoon iets wílt lezen in plaats van wat er staat.

  Voor de goede orde, ik ben nog steeds van mening dat de regering-Hollande FR naar de afgrond voert. En dat is niet omdat een biertje duurder wordt (ik drink meestal wijn) of dat men aan mijn portemonnaie komt (mijn inkomen is dermate laag dat ik onder de radar van de FR fiscus blijf). De regering-Hollande voert eenvoudigweg economisch wanbeleid en staat nu heel verbaasd te kijken dat bedrijven sluiten, ondernemers vluchten, de werkloosheid explodeert en de tekorten uit de hand lopen. Standaard socialistisch bewind, een financiële puinhoop aanrichten en die vervolgens als argument aanvoeren voor méér regels en méér overheid, gefinancierd door méér belastingen.

  Neem nu dat dieselverhaal. Opééns zijn dieselauto’s de grootste massamoordenaar in Frankrijk. Tegelijkertijd kan ik nú in de showroom kiezen uit dezelfde auto op diesel met bonus of op benzine met malus. Volslagen zwakzinnigheid. De ecologiekaart wordt weer eens getrokken om een ordinaire lastenverzwaring erdoor te jassen. Geen spoor van rationele of wetenschappelijke onderbouwing. Persoonlijk kan het me niets schelen, ik kan me toch niet veroorloven een andere auto te kopen, maar ik zie wel dat de regering-Hollande haar onderdanen blijkbaar voor imbeciel aanziet. Misschien is dat ook wel de hoofdreden voor de historisch lage populariteit van de heer Hollande. Zelf ondanks de oude truuk van een potje statusverhogend militair ingrijpen in Mali.

  Graag wil ik even wat dingen in uw weergave van mijn reactie rechtzetten:

  Quote:
  Nu is de crisis plotseling heel anders van karakter dan alle voorgaande

  Ik zeg niets over plotseling en ik vind dat ook niet. Ik vind al heel lang dat deze crisis anders is, zoek er het oude forum nog eens op na.

  Quote:
  en kunnen (alle) politici er helemaal niets tegen doen.

  Ik zeg niet dat de politici er niets tegen kunnen doen. Ik zeg dat we van de politici niets te verwachten hebben. Dat is iets heel anders.

  Quote:
  Gelukkig hebben we Jos le Conseiller, die overal raad op weet en dé oplossing heeft gevonden:

  Ik schrijf letterlijk dat ik niet in staat ben te voorspellen wélke gevolgen dit proces voor de ons bekende economie gaat hebben.

  Quote:
  we moeten allemaal een stapje terug doen (als ze maar niet aan onze portemonnee komen…).

  Ik heb nog nooit ergens geschreven dat we allemaal een stapje terug moeten doen. Dat is Joop-den-Uyl-speak.

  Quote:
  We moeten milieuvriendelijker worden, onze 20 jaar oude wasmachine of koelkast die het begeeft laten repareren.

  Dat heb ik nergens geschreven en dat vind ik ook niet. Het stuit me tegen de borst dat vrijwel niets meer wordt gerepareerd (of kan worden gerepareerd) en gewoon wordt weggegooid als het stuk is. Of zelfs gewoon wordt weggegooid omdat het uit de mode is. Telefoons, computers, kleding, het staat er letterlijk.

  Quote:
  En we moeten aan de burenhulp en de ruilhandel.

  Niemand moet van mij iets, ik heb slechts geschreven dat deze zaken in de toekomst weer belangrijker kunnen worden.

  Quote:
  Inderdaad is de westerse wereld, Europa voorop, kansloos tegen de aziatische economieën.

  Dat heb ik nergens geschreven en ook niet bedoeld.

  Quote:
  Vergeet dan niet om de volgende keer een benzine-auto aan te schaffen.

  Ik ben niet van plan wat voor auto dan ook aan te schaffen, ik rijd met deze nog 20 jaar door. En dan eens kijken wie de minste schade aan het milieu heeft toegebracht.

  Quote:
  En vergeet ook niet om je overbodige spullen in het vervolg aan je buren te schenken of ze naar de Emmaüs te brengen in plaats van ze op de een of andere Marktplaats te koop te zetten.

  Dat doe ik al lang. De Emmaus in Pau, om precies te zijn. Maar in NL bracht ik ook al zaken naar de spullenhulp.

  Bovenstaande toont duidelijk dat u mij woorden en argumenten in de mond legt die ik nimmer heb gebruikt. In een kleinerende, badinerende en insinuerende toonzetting, met de kennelijke bedoeling mij als een lompe kapitalistische olifant in de maatschappelijke-ecologische porceleinkast weg te zetten. Dat staat u vrij, maar graag wijs ik u erop dat u als linksmensch niet automatisch het monopolie op maatschappelijke of ecologische betrokkenheid bezit. Als u slechts hooggezeten op het paard van uw morele superioriteit wenst te discussiëren, dan laat ik het reageren in het vervolg graag aan anderen over.

  Salutations, Jos

  #188743
   bosbess 
  Bijdrager

  Ik wilde wel badineren en een beetje uitdagen, beide mag ik graag doen, zeker als iedereen het zo tam en roerend met elkaar eens is. Maar ik wil zeker niet beledigen. Ik dacht dat je dat langzamerhand wel wist. Niet dus, en daarom ben ik je mijn excuus verschuldigd. Ik voel me niet moreel superieur en ik ben geen socialist. Ik heb een mening en een overtuiging (los van ideologieën) en anderen hebben de hunne. Daarover mag ik graag van gedachten wisselen, zonder te oordelen. Dat is mij in mijn laatste bijdrage kennelijk niet goed gelukt. Ik heb daarin bovendien mijn eigen mening en jouw woorden op misschien niet al te duidelijke manier door elkaar weergegeven (gezien je reaktie). Ik zal in het vervolg voorzichtiger zijn en mijn badinererende opmerkingen niet meer persoonlijk tot jou richten (zoals ze ook niet waren bedoeld). Jouw voorstellen voor een betere wereld zijn ook niet van jezelf afkomstig, die zijn al heel oud. De bedoeling was eigenlijk: we zijn het er allemaal over eens dat het zó zou moeten, maar nu de praktijk nog (voor mezelf incluis). Dat is niet overgekomen.

  Over Hollande worden we het nooit eens. Ik vind dat hij in ieder geval het grote voordeel heeft dat hij in een onmogelijke positie en met een onmogelijke erfenis van enkel maar schulden oprecht (een unicum in Politiquia) zijn best doet. Zonder cabaretteske vertoningen tot eigen meerdere eer en glorie. En zonder het gekunstelde aanslaan van een vaderlijke toon: ga maar lekker slapen, vader regelt alles. Maar het volk wenst blabla en poehaha. Een “président normal” die geen wonderen kan verrichten heeft niet genoeg glamour. En ik blijf van mening dat geen enkele politicus werkelijk iets aan deze crisis kan veranderen. Het is uitzieken en dan maar zien wat er van komt. Ik ben er bepaald niet optimistisch over, net als jij.

  Hierbij dus mijn welgemeende verontschuldiging en hopelijk kunnen we nog vaak van gedachten wisselen.

  #188737
   Taciturne 
  Bijdrager

  Naarmate ik ouder word, meen ik steeds scherper te zien wat misgaat en waarom.
  1. Behoeften worden gecreëerd, heel knap en gemeen via reclame en op alle leeftijden gericht. Je hoort er niet meer bij als je niet……Je doet je kind tekort als je hem haar niet… En niemand ontsnapt eraan. Ook ik niet, nu bedlegerig, met mijn iPad. Thanx, Steve…
  2. Niet werkend # kapot. De meeste apparaten kunnen weer aan de slag gebracht worden. Ook werklozen..
  3. Een absoluut gebrek aan moraliteit bij bazen van grote bedrijven en banken en bij de politieke en sportieve elite. Graaien is de norm, liegen erover als je erop wordt aangesproken en indien toch pleite: met een zak geld en/of een mooi pensioen. Wat erven deze lieden aan hun (geestes)kinderen?
  4. Economieën gebaseerd op schuld zonder voldoende aflossing, met banken die ook nauwelijks nog geld durven uitlenen.
  5.Een Frankrijk dat niet fundamenteel kan veranderen: teveel kokervisie, teveel belangengroepen, te machtige vakbonden, éen tradtioneel,ENA-old boys network, te traditionele werkgevers en vooral niet verder dan één, hooguit twee jaar vooruitkijken.

  Engeland had Thatcher,net overleden. En vrouw die meer “couilles” had dan al haar mannelijke tegenstrevers.

  Steven

  #188738
   Anoniem

  .

  #188739
   Petrus, Mr Petrus 
  Bijdrager
  Quote:
  Quote uit Chambres dHotes Les Vieilles Tantes op 9/04/2013 08:51
  (…) Als rechts dit had gedaan had heel links op z’n kop gestaan, nu wordt het afgedaan met “tja, ze hebben niet helemaal de waarheid gesproken”

  Hola Cees, lees eens wat andere kranten. Juist links staat op z’n kop, schaamt zich plaatsvervangend waar rechts slechts smult van de commotie.
  De ministersploeg is nu druk met ’t publiceren van z’n patrimoine[/i. Ook Joly doet eraan mee, natuurlijk. Ze heeft ’n kajak 😎

  Peter.

  #188740
   Anoniem

  .

  #188741
   Petrus, Mr Petrus 
  Bijdrager
  Quote:
  Quote uit Chambres dHotes Les Vieilles Tantes op 9/04/2013 10:03
  (…) Was jij zelf niet diegene die vorig jaar zei “hopelijk bergen ze hem voor heel lang op” duidend op Sarkozy?
  Ik heb het nog niemand horen zegen over de minister.

  Enkele dagen terug, 3 april om 1333 typte ik nog “Overigens wacht Cahuzac eerder ’n gevangenisstraf van vijf jaar ferme dan ’n “oprotpremie”, dus Cees kan met mij rekenen op ’t functioneren van Vrouwe Justitia. Zo zijn die ‘linksen’ dan ook wel weer.”

  En “plaatsvervangend” : ja, was ik maar in de positie om me publiekelijk te verantwoorden, ik zou ’t doen. Maar ik verkeer nu eenmaal niet in die positie dus schaam ik me in plaats van hen die dat zouden moeten doen, die dat moreel publiekelijk verplicht zijn.

  Erst lesen, dann lösen, Cees. Zeiken kunnen we allemaal maar “in geouwehoer kan je niet wonen” (Jan Schaefer ? Neen, wèl de PvdA Asd. 1978).

  Peter.

16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account