Verplichting fosse septic op norm

This topic has 20 reacties, 15 stemmen, and was last updated 4 years, 4 months geleden by Jan – Chris.

 • Auteur
  Berichten
 • #201128
   marhout
  Bijdrager

  Een al veel besproken onderwerp: de fosse septic.
  Onze overburen hebben tot enig ongenoegen van mede straatbewoners, hun fosse septic installatie ‘op norm’ laten maken. Er wordt nu gevreesd dat zij als voorbeeld worden gesteld en de andere bewoners in de nabije toekomst nu ook gedwongen gaan worden hun installatie aan te laten passen. Veel bewoners hebben daar echter het geld niet voor (ook voor ons is het een hoop geld). Mijn vraag is nu, kan je gedwongen worden om toch de installatie op norm te brengen als je er niet het benodigde geld er voor hebt?

  #201146
   Fransco
  Bijdrager

  Aan ons is uitgelegd dat alleen als de bestemming van de woning verandert (je gaat verhuren, eten verkopen, enz) of als de woning van eigenaar verandert, dat dan afgedwongen kan worden om de zaak op norm te brengen. In dat laatste geval is uiteraard de nieuwe bewoner degene die dat moet doen/betalen. Maar als de huidige situatie geheel niet wijzigt, is het voorlopig zo dat er niets hoeft te worden aangepast. Let op het woordje ‘voorlopig’. Je kunt jezelf natuurlijk wel afvragen of het beter is om het wel te doen. Maar ja, ik heb makkelijk praten, want ik ben volledig op norm. En nu ik er over nadenk, eigenlijk altijd al geweest.

  Frans

  #201147
   wilm
  Bijdrager

  Er zal niet snel tot deze maatregel worden overgegaan maar: ja, je kunt inderdaad gedwongen worden de fosse au norme te laten brengen.
  Ik ken geen praktijkgevallen waar het gebeurd is, maar ik kan me voorstellen dat er alleen toe wordt overgegaan op het moment dat er b.v. een reële kans is op overlast voor derden of voor milieuvervuiling.

  Wilm

  #201139

  Bij ons in het dorp zijn ze alle installaties komen controleren en wordt op termijn iedereen verplicht om aan de norm te voldoen. Er komt wel een soort van subsidieregeling. Uw vraag komt volgens mij neer op: “kan ik verplicht worden mij aan de wet te houden” en daarop is maar één antwoord mogelijk volgens mij. Of uw gemeente dit ook af gaat dwingen is iets anders.

  #201140
   Au revoir!
  Bijdrager

  In de regio 87 hebben we een inspectie van de Spanc? gehad, de beste man had prachtige apparatuur bij zich en registeerde alles op z’n laptop, en zei vervolgens; u mag deze situatie nog 4 jaar zo gebruiken en dan is het verboden! En de factuur voor dit onderzoek komt in November. Dat leek een zorgelijke mededeling, maar dat viel mee
  we zitten nu in 2014 en bijna 9 jaar later, de factuur komt misschien volgende maand?
  Ik heb een klein meningsverschil met de burgemeester over het krijgen van riool voor de deur, hetgeen sinds 2005/6 europees verplicht werd. Hij mompelt steeds dat komt ooit nog wel goed! Dus doe ik niets. Niemand kennelijk!

  Albert

  #201145
   watcher
  Bijdrager

  Wij hebben vorig jaar de fosse laten vervangen omdat dit ons 10 jaar geleden reeds was aangezegd en omdat de bestaande installatie (1m3 zonder vloeiveld) van 50 jaar gewoon aan vervanging toe was. Omdat we van plan zijn ons definitief (binnen 2 jaar) in Frankrijk te vestigen zijn we successievelijk bezig dit soort zaken nu al aan te pakken zodat we straks met nuttiger dingen bezig kunnen zijn. Vanaf het moment dat we de molen in werking hebben gezet heeft het al met al een jaar geduurd voordat de nieuwe fosse was gerealiseerd. Een bijkomende reden om de fosse reeds te hebben vervangen is het feit dat wanneer plotseling iedereen in het dorp de fosse moet gaan vervangen, het wel eens een behoorlijk lange tijd kan duren voordat jij aan de beurt bent..

  Rob

  #201141
   marhout
  Bijdrager

  @Theo,

  Uiteraard heb je je aan de wet te houden. Moet je het alleen wel kunnen.

  Ik denk dat dat ook de reden is dat het tot nu toe allemaal niet zo hard loopt met de eisen, omdat de praktijk voor velen is dat ze het gewoon niet kunnen betalen.
  Maar er zal eens, ook Frankrijk, toch een periode aanbreken dat er gehandhaaft gaat worden. Ik mag hopen dat ze met de handhaving toch ook handvaten aanreiken om naleving van de wet mogelijk te maken.

  Wim3

  #201135

  Een goede vriend van mij (hollander met maison secondaire) in de Correze heeft lang dwars gelegen over het plaatsen van een nieuwe fosse en de kosten (oude afgekeurd) Nu is het toch zover maar hij heeft wel uiteindelijk subsidie gekregen!!!
  Willem

  #201136
   Joost Kubbe
  Bijdrager

  Laten we aannemen dat uw fosse toen hij ooit geinstalleerd werd, aan de toen geldende normen voldeed, en vandaag zijn functie nog steeds goed vervult (geen vuil water zichtbaar en/of stankoverlast voor de buren, geen gevaar voor de volkgezondheid).
  In dit geval zal niemand (kunen of willen) afdwingen dat u de zaak op de huidige norm brengt, zonder dat u een subsidie krijgt ter hoogte van de te maken kosten.
  Bovendien moet u er rekening mee houden dat er in Brussel een nieuwe norm in de maak is, die stelt dat alle huidige installaties (zelfs op norm) vervangen moeten worden door een micro station d’épuration.
  Mijn advies: Vooral niets doen, oftewel naar een fameuze uitspraak van Mitterand: “Laisser le temps au temps”, en daarmee zet u iedere ambtenaar in de hoek !

  Joost Kubbe, conseiller municipal.

  #201137
   Au revoir!
  Bijdrager

  Kijk Joost,
  dat is precies wat ik bedoel!
  De normen lopen door elkaar!
  Ik houd me aan de norm dat de franse overheid verplicht riool aan moet leggen.
  Doen ze dat niet dan doe ik ook niets.
  De europese norm van 2005/6 was de eerste op dit gebied.

  Ik wacht rustig af en ons systeem werkt al 125 jaar perfect!

  Albert

  #201129
   MN 42
  Bijdrager

  Goedemorgen Joost (en anderen):

  Wat je schrijft over een nieuwe norm uit Brussel roept vraagtekens op:
  – is er inhoudelijk al iets bekend over de norm ?
  – is er al een indicatie van een ingangsdatum ?
  Iedere extra info is welkom. (niet zo zeer voor mijzelf (ik wacht ook af) maar vooral voor mijn buurman die een installatie wil aanleggen)
  Alvast bedankt,

  marc

  #201130
   wilm
  Bijdrager

  Ik wil me van harte aansluiten bij de vraag van marc. Tot nu toe konden de hardnekkige geruchten over een koerswijziging nog door niets of niemand die ik ken worden ondersteund met een verwijzing naar officiële stukken, ambtelijke opdrachten of wat dan ook, maar ik laat me graag overtuigen van het tegenovergestelde.

  Het is relevant. Immers, voor al degenen die de komende tijd een huis kopen of verkopen, alsook voor al degenen die op het punt staan de boel te vervangen, is van belang te weten waar ze aan toe zijn. En wat te denken van het lot van degenen die minder dan een jaar geleden iets hebben gekocht?

  Wilm

  #201131
   yves
  Bijdrager

  @ Joost “au revoir”
  Beste,
  waar vind ik de geschreven tekst over de verplichting tot aanleg van riolering? Liefst in het Frans. Ik denk dat onze burgemeester dat nog niet gelezen heeft 🙂
  Met dank

  #201132
   Joost Kubbe
  Bijdrager

  Ik heb het bericht over de in de maak zijnde nieuwe norm uit “de brusselse wandelgangen” en ook verschillende malen uit andere bronnen (notaris, hydroloog) vernomen, maar heb daar geen schriftelijke berichten van. Vandaar dat ik schreef: “Laisser le temps au temps”, als er geen sprake is van overlast.

  De verplichting tot aanleg van gemeente riolering dateert uit 2005, is later gewijzigd in het indelen van de gemeente in een “assainissement collectief”, en een “assainissement non collectif” gedeelte, waarbij de AC’ers zich direct op het gemeenteriool aan moeten sluiten (met kortsluiting van hun septictank), en de ANC’ers dus zelf moeten zorgen voor het zuiveren va hun afvalwater.

  Joost Kubbe.

  #201133
   Rimke
  Bijdrager

  Ik krijg toch sterk de indruk dat de regelgeving verschilt per departement. Naar mogelijke aanleg riolering is onderzoek gedaan in ons dorp. Voor vele dorpsbewoners is dat onmogelijk, puur vanwege geografische ligging. Wij hebben drie jaar geleden, enigszins onder druk, besloten voor de aanleg van een nieuwe fausse. Ons oude systeem werkte nog wel maar vonden we zelf ook minder geschikt; alleen de wc werd naar de septic afgevoerd, al het andere afvalwater verdween in een puit perdu (ergens op het land dus, zomaar).
  Voor subsidie komen in onze regio alleen diegenen in aanmerking die ingeschreven staan in de franse gemeente en daar ook inkomstenbelasting betalen, die inkomsten moeten ook beneden een vastgestelde grens zijn. Er bestaan ook mogelijkheden voor een renteloze lening, de mensen met aan maison secondaire worden uitgesloten van die mogelijkheid.

  #201144
   wilm
  Bijdrager

  Vervelend dat niet duidelijk is geworden wáár precies aan een nieuwe norm wordt gewerkt. Het lijkt er in ieder geval niet op dat dit op korte of middellange termijn vanuit Brussel gaat gebeuren. De europese richtlijnen 91-271 en 98/15 (de basis voor alle waterafvoer-problematiek) staan nog recht overeind en er is geen enkel commissieverslag te vinden dat aanleiding geeft te veronderstellen dat er een verdere aanscherping in de maak is. (Voor de liefhebber: snuffel rond op eur-lex.)

  Wat wel speelt is dat Frankrijk achter loopt bij de implementatie en uitvoering van de europese regels, en daarvoor ook herhaaldelijk wordt gekapitteld. Een gevolg van de verplichte 2-jaarlijkse voortgangsrapportages.

  Tenslotte is er nog sprake van een enigszins actuele ontwikkeling, terug te vinden in de note technique van 21 aug van dit jaar. Maar deze beperkt zich tot een fractie van het hele waterzuiverings-gebeuren, n.l. voor de kwetsbare gebieden worden de normen wat aangescherpt omdat deze niet bleken te voldoen aan de al lang bekende algemene eisen van ”91.

  Wellicht jammer voor alle bio-zuiveraars, maar de fosse lijkt in zijn huidige vorm nog een lange toekomst te hebben.


  @Rimke
  ,
  Dat de subsidieregeling per departement zou verschillen kan ik me niet zo goed voorstellen, de eisen die je noemt zijn algemeen geldend. Het orgaan dat zich met de subsidies bezig houdt, heet ANAH. Op de betreffende site zijn de voorwaarden wel te vinden.

  Wilm

  #201142
   Pech du rat
  Bijdrager

  Beste Forumgenoten, Ik woon (in LDF) in Lot-et-Garonne.
  Ik trof eind november bij terugkomst in Nederland een brief aan dat er op datum van mijn reis terug een inspecteur van de assainissements controle zou zijn.
  er zou een betaling van € 125 moeten plaatsvinden en bij wijziging van de datum van de inspectie nogmaals € 25-30. Men wilde ook een rekening van de SAUR en de rekening van de laatste leging van de fosse.
  Nu heb ik een fosse toute eaux van 3-4 jaar geleden (ruim 4 m3) dus er viel nog niets te legen.
  Ik heb vervolgens gebeld met de dame in de brief en zij was allerliefs en blij iets van mij te horen. Ik zou bij teruggang naar LDF (ergens in maart 2015) even bellen dan zou zij een nieuwe afspraak maken voor de controle.
  Mijn fosse is geïntegreerd in de tuin, zij het wel onder grote kuipen met planten, wel toegankelijk voor inspectie (liever niet) Wat heb ik te vrezen?
  avec sincère salutations, Dominique

  #201143
   Fransco
  Bijdrager

  Bij mij is die controle in mijn afwezigheid gedaan. Buurman had een sleutel en is met ze meegelopen. Er waren geen kosten aan verbonden en ik heb een keurig en goedkeurend rapport gekregen waarop onder meer vermeld stond dat de fosse nog nimmer geleegd was, zonder dat daar iets afkeurends over werd gezegd. Die fosse was toen 8 jaar oud.

  Frans

  #201138
   joebar
  Bijdrager

  Ik heb net een controle van de fosse gehad door de Semarap die doet hier in de regio (Puy de Dome) voor de gemeente.
  Ik heb de fosse 13 jaar geleden aan laten leggen volgens de toen geldende norm.
  Na de keuring even alle putten open en alle wc en kranen op gedaan te hebben werd hij na nog even het niveau van de vaste stoffen in de fosse gemeten te hebben in orde verklaart.
  Niet au norme want dan kan je bijna elk jaar aan de gang om wijzigingen aan te brengen,dit is de tekst van de controleur.
  Hij voldoet gewoon(sufficant was zijn tekst) en wat betreft het leeghalen elk jaar vertelde hij mij hij zit nu voor 30 procent gevuld met vaste stof en boven de 60 procent moet je aan leeghalen denken.Er staat iets in de regels van om de 3 jaar maar moet ik u nou gaan vertellen dat er ze er elke 3 jaar bijna niets moeten uithalen.We zien de controle met veel vertrouwen over 6 jaar weer.
  Laat je niet bang maken met spookverhalen en dergelijke onzin,onze buren hebben alleen maar een grote beerput met overloop op eigen terrein.ongeveer 10 hectare zolang niemand overlast heeft van stank en vervuiling is er niets aan de hand.
  Bij de buren is hij overigens ook gewoon goedgekeurd.
  Wat betreft de kosten 30,- euro die worden overigens wel door de gemeente aan ons doorberekent,maar als je er niet bent en hij komt voor niets rekent de semarap 87,- euro.De gemeente moet namelijk controleren maar die hebben de kennis en mankracht niet die besteden het uit aan de semarap.
  Mvrgr groet
  Rob

  #201134

  Maakt u zich toch geen zorgen over die controles. De wet schrijft die keuring voor, ja, maar op z’n minst iedere tien jaar.
  Sommige gemeenten schrijven u dat dit iedere zes jaar moet gebeuren. Dat is dus niet zo.

  Bij m’n laatste keuring, enkele maanden geleden, heb ik laten vermelden dat ze in 2024 weer welkom zijn. Althans : dat ik niet betaal dan pas in 2024.
  De arme controleur kon er ook niets aan doen maar gaf me gelijk. Hij deed slechts z’n werk, wist ook niet beter.

  M’n burgemeester vond me weer eens ’n wijsneus.

  Peter.

  #201148
   Jan – Chris
  Bijdrager

  Goedemorgen allen,

  Ik volg het forum (deze site) al een tijdje, en heb al wat informatie eruit gehaald. Waarvoor dank.
  En met droefheid heb ik het overlijden van de stichter moeten vernemen. Hopelijk wordt deze site verder onderhouden door andere leden…

  Wij (2 Belgen) hebben eind vorig jaar een Maison Secondaire in de Gard (naast de Cévennes) gekocht, en zijn druk bezig met verbouwen (en genieten).
  Over de Fosse (l’assainissement non collectif) heb ik al redelijk wat gelezen, ook op de sites van de communes en de SPAC, dus mijn “theoretische” kennis is redelijk up-to-date. Maar het gaat me voornamelijk over de “praktische kant”: nl. in hoeverre worden er inderdaad controles uitgevoerd, en aanpassingen opgelegd, en/of boetes uitgeschreven. Heeft iemand hier (recente) ervaring mee ?
  Bij ons ligt een afgekeurde installatie (daterend van +/-2012, nieuw controle -bij niet-verkoop- pas in 2025, pas aux normes, maar wel correct werkend) en deze zouden we binnen een 6-tal maand moeten aangepast hebben. We zijn nieuwe eigenaars, en hebben dus de verplichting om ons binnen de 12 maand “aux normes” te stellen. Dit kost uiteraard een hoop centen, die we nu niet hebben… Echter, er is geen hinder, we gebruiken het huis “slechts” 4 à 5 maand per jaar (we gaan redelijk wat op en af, en ook enkele vrienden komen wel eens tot daar), dus de “belasting” van het systeem is redelijk beperkt… en ik vermoed sterk dat ook de (Franse) geburen niet in orde zijn…

  Ik maak liever geen slapende honden wakker, maar wil ook geen torenhoge boetes gaan betalen…

  Heeft iemand ervaring met het “gaan praten” met de gemeente, om tot een vergelijk te komen (uitstel). of wat is het risico indien we voorlopig “niets doen”, of zoals iemand het hier zo mooi verwoordde: “laisser le temps au temps”.

  Alvast bedankt voor eventuele nieuwe informatie aangaande deze topic.

  groeten,

  Jan

21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account