Verhuren: nieuwe regels voor de diagnostic électrique.

Dit onderwerp bevat 9 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 3 maanden geleden door Rob van der Meulen.

 • Auteur
  Berichten
 • #209525

  Vanaf 1 januari van dit jaar zijn de nieuwe regels voor het verhuren van woonruimte van kracht. Voor die sector geldt nu ook de diagnostic obligatoire wanneer de elektrische installatie ouder is dan 15 jaar. Voorheen maakte deze verplichting deel uit van het hele rijtje diagnostics bij de verkoop van een woning, niet de huursector. Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij niet om de tijdelijke verhuur van vakantiewoningen of gîtes. Wat die controle precies inhoudt kunt u hier nalezen. En misschien van te voren eens met een kritisch oog kijken naar hoe de zaken er voor staan met deze aanwijzingen van Schneider in de hand of deze Consuel video bekijken.

  #209526
   bosbess
  Deelnemer

  L’Energeek maakte er eind december al melding van. Ik wilde er toen een artikel over schrijven voor Nederlanders.fr, maar dat is er bij ingeschoten. Dat kwam onder meer doordat ik nergens kon vinden of deze verplichting ook geldt voor bestaande huurovereenkomsten. Ik kreeg de indruk dat de verplichting alleen geldt bij het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst.

  Deze verplichting voor huisjesmelkers komt voort uit de Loi ALUR (Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové) uit 2014 (François Hollande). Oorspronkelijk had de verplichting moeten ingaan op 1 juli 2017, maar om de een of andere reden is het een paar maanden uitgesteld. De verplichte diagnostiek geldt trouwens ook voor gasinstallaties in verhuurde huizen, zie Vousfinancer.com.

  #209528

  Op de twin website had ik er eerder al iets uitvoeriger over gerapporteerd, maar dat soort mededelingen zakt na verloop van tijd onherroepelijk weg in la mémoire collective dan wel la mémoire individuelle, alle zoekfuncties ten spijt. Een wake-up call kan dan geen kwaad.

  #209529
   bosbess
  Deelnemer

  Het is veelzeggend dat ik me dat artikel van jou op Nederlanders.fr absoluut niet kan herinneren. Misschien omdat ik niet verhuur? Je noemt daar nog de datum 1 juli 2017.

  Persoonlijk vind ik de door jou gegeven links vooral iets voor mensen met meer technische kennis dan bijvoorbeeld ik. Die zijn hier in verhouding in grotere aantallen aanwezig dan op Nederlanders.fr.

  Eigenlijk hoopte ik dat jij antwoord kon geven op de vraag of de nieuwe verplichting ook geldt voor bestaande huurovereenkomsten. Dat is in de praktijk van belang. Zowel voor huurders, die dan eventueel hun verhuurder kunnen aanspreken, als voor verhuurders, die dan weten of ze een professional in de arm moeten nemen.

  #209530

  1/ Die datum van 1 juli 2017 had ik in mijn eerdere mededeling nader gespecificeerd met de volgende toelichting:

  << Per 1 juli van dit jaar is het dan zover, nu ook een verplichte diagnostic électrique voor woonruimte die wordt verhuurd. Te beginnen met oudere appartementen in een immeuble collectif waarvan de bouwvergunning vóór 1 januari 1975 werd verleend. Een jaar later alle overige woonruimte.>>

  We weten uit het circus dat naar de naam uitgifte en vernieuwen rijbewijzen luistert dat de Franse overheid er soms moeite mee heeft om duidelijk en in de tijd consistent les citoyens et les citoyennes voor te lichten en zichzelf er van te weerhouden spelregels en termijnen onverhoeds aan te passen onder politieke druk. Zorgvuldig lezen en de vinger aan de pols houden blijft geboden.

  2/ Alleen de nieuwe huurcontracten, de bestaande vallen op dit moment nog buiten de scope van deze maatregel. Ik citeer uit één van de vele bronnen:

  << Si vous êtes bailleurs, le DEO sera applicable pour tous les nouveaux contrats de location signés à partir du 1er Juillet 2017 (pour les immeubles avec permis de construire antérieur à 1975) et à partir du 1er Janvier 2018 pour les autres logements. Si vous avez un logement avec contrat de location signé avant ces dates, le diagnostic électrique obligatoire sera à faire pour le prochain contrat de location. >>

  Need I say more?

  #209531
   bosbess
  Deelnemer

  Geweldig! Dankjewel. Ik heb er lang naar gezocht en het niet zo expliciet kunnen vinden. Wel meende ik het te kunnen opmaken uit sommige vage passages.

  #209533

  Bosbess, de aanvullende vraag die je een dezer dagen nog zou kunnen stellen zal ik dan meteen maar beantwoorden. Die diagnostic électrique is verplicht, maar wat gebeurt er met de resultaten van zo’n controle? In dit geval niet meer dan wat partijen noodzakelijk vinden of willen doen. Kern: het gaat om een informatie verplichting. Zie ook een discussie uit juli 2016, toen nog toegespitst op de verkoop van onroerend goed. Gezien de staat waarin sommige elektrische installaties zich bevinden, bedrading in katoenen/jute-achtige isolatie gehuld in vaak nog ijzeren buizen, een mise à la terre die bij nadere inspectie niet meer is dan een standaard geel/groen aardedraadje van 2,5 mm² dat, ontdaan van wat isolatie, een halve meter de grond in is gestoken (erkende bouwondernemer!), dan is er nog ruimte voor verbetering.

  Deze uitbreiding van de DEO is een stap in de goede richting. Maar laten we wel zijn, je loopt ook hier tegen een merkwaardige mengsmering op. Aan de ene kant een mediterrane cultuur waarbij problemen pas problemen zijn wanneer ze zich werkelijk voordoen (…mais Robert, tu exagères un peu...) met aan de andere kant een steeds meer detailwetgeving najagende centrale overheid die zichzelf in stand houdt via deze bescherming aan de burgers, voor uw eigen bestwil. Terug naar juli 1969, in de Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas over het functioneren van l’État: <<….Tentaculaire, car, par l’extension indéfinie de ses responsabilités, il a peu à peu mis en tutelle la société française tout entière >>. Ik dwaal wat af, maar het bijft een lastige afweging.

  Afsluitend dit citaat uit de Promotelec link: << Pour le secrétaire du Gresel, « il n’y a pas de raison objective de penser que la proportion de points d’insécurité des installations électriques des logements mis en location soit moindre que celle constatée avec le DEO vente. »
  La question se pose également concernant les travaux de mise en sécurité qui seront réalisés lorsque des anomalies seront rapportées. « Nous espérons avoir un rythme de mise en sécurité qui s’accélère, reprend Laurent Lhardit, mais on ne peut en préjuger car seule l’information est obligatoire
  . >>

  #209537
   bosbess
  Deelnemer

  Dat artikel van jouw hand uit juli 2016 herinner ik me wel. Maar de discussie eronder is aan me voorbijgegaan. Waarschijnlijk te snel naar onderen gezakt. Door die discussie begrijp ik wat je bedoelt met informatieplicht: je moet alleen de situatie rapporteren zoals die op dit moment is. Niemand hoeft er echter iets aan te doen.

  Dat lijkt me, in ieder geval wat verhuur betreft, belachelijk. Iemand staat op straat en moet dringend huren. Dat kan. Maar in de diagnostique électrique staat dat het electra gevaarlijk is. Ik mag toch aannemen dat de verhuurder aansprakelijk is wanneer er brand uitbreekt. Maar ja, dan is het te laat. Wat schiet je in vredesnaam op met zulke wetgeving?

  Alleen wanneer je het ook van toepassing verklaart op bestaande huurovereenkomsten is zulke wetgeving effectief. En als je er een instantie aan verbindt bij wie de huurder zijn klachten kan deponeren en die de verhuurder kan opdragen om de boel in orde te (laten) maken. Eventueel met de sanctie van geen huurbetaling of een dwangsom zolang daaraan niet is voldaan. Anders is het schijnwetgeving.

  #209544

  Bosbess, met de introductie in 2009 van de DEO voor de verkoop vroeg een journalist aan Laurent Lhardit, de door Promotelec geciteerde secretaris van de Gresel, waarom hij sprak over de eerste stappen die hiermee werden gezet. Antwoord: << Parce qu’il existe des évolutions possibles. On pourrait imaginer, dans l’avenir, que le législateur impose des obligations de travaux à partir du diagnostic, comme c’est le cas pour le contrôle technique automobile. On espère aussi que le diagnostic soit étendu à la location.>> Dat was in september 2008. De helft van die uitgesproken verwachting / hoop is nu in 2018 werkelijkheid geworden. In dit tempo doorgaand wordt het dus 2028 voor het resterende deel.

  #209591

  Zojuist weer een telefoontje gekregen van iemand die het maar niet lukt een artisan te strikken voor een klus. En dat overkomt niet alleen personen met allochtone wortels. Zelfs een voormalig directeur van een zeer grote Franse overheidsinstelling klaagde niet zo lang geleden over de maanden vergeefse moeite om zelfs maar iemand te interesseren voor wat overzichtelijke werkzaamheden. Hij ging dus maar met z’n schoonzoon en een paar anderen aan de slag. Je zou toch zeggen: die kent het klappen van de Franse zweep onderhand wel. Wat ik dus eigenlijk nog aan mijn bovenstaande antwoord aan Bosbess had moeten toevoegen is het volgende.

  Het lastige met wet- en regelgeving is dat na publicatie in de Staatscourant of le Journal Officiel er een vervolg komt. Is een wet handhaafbaar, praktisch uitvoerbaar, wat zijn de kosten in verhouding tot de opbrengsten, is het schone doel überhaupt wel realiseerbaar. Termen als overgangstermijnen en “nieuwe gevallen” doemen dan op. “And so castles made of sand fall in the sea, eventually” wist de niet-jurist Jimi Hendrix al te vertellen. Soms houden wetgevingsjuristen of door louter nobele doeleinden gedreven politici (Loi de monsieur ou madame x) daar onvoldoende rekening mee. Kan voorkomen. Het woord ethylotest schiet me zomaar te binnen. Je moest twee van die blaaspijpjes in je auto hebben, helaas waren ze bijna nergens verkrijgbaar, het kleine Franse fabriekje kon bij lange na niet voorzien in de behoefte. Bovendien bleken ze uiterst onbetrouwbaar, wet bleef bestaan, sanctie angel eruit verwijderd.

  Je moet niet uitsluiten dat de spiegel die Parijs hiermee kreeg voorgehouden, wat beter letten op de implementatie, bij dit onderdeel van de diagnostic regels een rol heeft gespeeld. Do you remember? Frits Bolkestein, 2005, zijn huisje in Noord-Frankrijk werd door boze CGTers – EDF employees in werktijd – van de elektriciteit afgesloten. In de schermutselingen rond de Dienstenrichtlijn had hij zich laten ontvallen dat het hem al maanden niet was gelukt een electricien te krijgen voor een eenvoudige klus. Dus dat de Fransen niet zo bangelijk moesten doen over Poolse bouwvakkers die de hexagone zouden overspoelen. Werk zat.

  Mijn punt: beperkte mankracht. Wanneer je zou willen dat alle huurwoningen in Frankrijk zo’n DEO keuring krijgen per ingangsdatum van een daartoe strekkende wetswijziging moet je eerst een heel leger aan diagnostiqueurs opleiden om die gigantische klus te kunnen klaren. Algehele of partiële mobilisatie van de Franse bevolking. Dat er nu gekozen is voor een geleidelijke aanpak, alleen de nieuwe huurcontracten, verbaast me dus niet helemaal.

  Is het aan de overkant van het Kanaal beter met zijn strenge verplichte keuringen? In procedurele zin wel. Wat de inhoudelijke kant aangaat kun je er dan weer vraagtekens bij zetten zoals in deze reactie die ik kreeg toen ik vrij mild iets over het zg. “ring circuit” systeem in het VK had opgemerkt: …” Robert is being too kind. Ring circuit wiring was a British war time invention which certainly didn’t set the world on fire; it’s more likely to set your house on fire. Only a few minor ex-colonies and the UK still use ring circuit wiring today.”

  Goed, we hebben in Frankrijk gelukkig een geheel andere manier van aanleggen van de elektrische installatie, intrinsiek een stuk veiliger. Maar wanneer oude installaties waar je eigenlijk niet eens naar durft te kijken gewoon nog braaf door de EDF en ENEDIS van stroom worden voorzien heb je daar weinig aan.

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)

Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?