Tax plus value–– Geen sociale heffing meer betalen

Dit onderwerp bevat 5 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 3 maanden geleden door Noë.

 • Auteur
  Berichten
 • #192850
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Dit staat in een online magazine wat ik soms toegestuurd krijg:

  Ongelofelijk maar waar! – november 2015

  Vonnis De Ruyter:De Directiongénérale des Finances publiques (DGFiP) – het directoraat-generaal van de Openbare Financiën – informeert particuliere ingezetenen en niet-ingezetenen over de teruggave van de sociale heffingen:

  Het besluit van de Conseil d’État (Raad van State) met betrekking op de affaire De Ruyter, dat is genomen na het vonnis van het Gerechtshof van de Europese Unie van 26 februari 2015, heeft de belastingheffing op de sociale heffingen opnieuw aan de orde gesteld. Het gaat om de sociale heffingen over kapitaalopbrengsten in Frankrijk van personen die aangesloten zijn bij een sociaalzekerheidsstelsel van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EEE) of van Zwitserland. In feite is de opbrengst van deze heffingen bestemd voor het financieren van voorzieningen, waarvan alleen personen profiteren die onder het Franse stelsel van sociale zekerheid vallen.

  De belastingheffingen die om die reden ingevoerd zijn, kunnen dus het voorwerp zijn van bezwaren, onder de hierna verklaarde voorwaarden.

  1 – De beoogde personen en inkomsten

  Deze besluiten zijn van toepassing op personen die aangesloten zijn bij een stelsel van sociale zekerheid van een ander land dan Frankrijk, gelegen in de EU, de EE of Zwitserland:

  voor de personen die hun verblijfplaats in Frankrijk hebben: op de sociale heffingen die betrekking hebben op het geheel van de in Frankrijk belastbare kapitaalopbrengsten (beleggingen en inkomsten uit vermogen) en die bestemd zijn voor het budget van organen van de sociale zekerheid;

  voor de personen die hun verblijfplaats buiten Frankrijk hebben: op de sociale heffingen die van toepassing zijn op de onroerendgoed-inkomsten (onroerendgoed-overwaardes en inkomsten uit grondbezit) onttrokken uit bezit dat in Frankrijk ligt en die bestemd zijn voor het budget van organen van de sociale zekerheid.
  Opgemerkt wordt dat het besluit De Ruyter geen betrekking heeft op de solidariteitsheffing van 2%, die voor 1 januari 2015 voldaan moet zijn, naargelang deze niet de sectoren van de sociale zekerheid financiert. Deze heffing is dus niet het voorwerp van een teruggave.

  2 – De periodes waarop het betrekking heeft

  Voor de belastingplichtigen die nog niet voorgelegd zijn aan de belastingautoriteiten, zullen de bezwaren die in 2015 ingevoerd zijn, ontvankelijk zijn binnen de volgende grenzen:

  voor de onroerendgoed-overwaardes: de bezwaren met betrekking tot de sociale heffingen die uit eigen beweging zijn betaald vanaf 1 januari 2013;

  voor de belastingheffingen die door aanslag geïnd zijn (inkomsten uit grondbezit, met name onroerendgoed-overwaardes): de belastingheffingen waarvan de belastingkohieren vanaf 1 januari 2013 uitgegeven zijn;
  voor de inkomsten uit roerende goederen die het voorwerp zijn geweest van een bronbelasting, de bezwaren met betrekking tot de sociale heffingen die sinds 1 januari 2013 zijn betaald.

  3 – De wijze waarop bezwaren ingediend moeten worden

  voor de personen die belast zijn met de sociale heffingen naar aanleiding van de betaling van een overwaarde over de overdracht van een onroerend goed: indien zij dat nog niet gedaan hebben, kunnen zij vanaf nu hun bezwaar indienen bij het departementale directoraat van openbare financiën waar de akte ingeschreven is;

  voor de personen die de sociale heffingen hebben betaald over de inkomsten uit vermogen (inkomsten uit grondbezit, roerendgoed-overwaardes, winsten uit industrie en handel die geen bedrijfswinsten zijn, etc.): zij kunnen hun bezwaren indienen bij het belastingkantoor waaronder zij vallen (het belastingkantoor voor particulieren vermeld op de belastingaanslag voor de in Frankrijk ingezetenen of het belastingkantoor voor particulieren van de DRESG voor de niet-ingezetenen). De bezwaren met betrekking op de inkomsten 2014 kunnen ingediend worden vanaf het moment van ontvangst van de belastingaanslag 2015.
  Deze bezwaren kunnen ingediend worden via de omgeving ‘Particulier’ op de internetpagina Impots.gouv.fr,rubriek ‘Réclamer’ (Bezwaar maken), of via de post door hier het geheel aan benodigde stukken toe te voegen.

  In elk geval dient bij het bezwaar toegevoegd te worden een bewijs van het bedrag van de te betwisten sociale heffingen, evenals een bewijs van de inschrijving van de belastingplichtige in een stelsel van sociale zekerheid van een ander land dan Frankrijk in de EU, de EEE of Zwitserland.

  Bovendien moet het bezwaar, om te kunnen controleren of de betwiste sociale heffingen toegepast zijn op inkomsten waarvan de bezitter buiten Frankrijk is aangesloten, alle elementen bevatten die het mogelijk maken om deze bezitter te identificeren (bezit in eigendom van de persoon die niet aangesloten is bij een Frans stelsel van sociale zekerheid, etc.).

  Hartelijk dank, meneer De Ruyter.

  Bron: Persbericht – Ministère des finances et des comptes publics (Franse Ministerie van Financiën en Overheidsrekeningen).

  #192851
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Ik heb in 2013 mijn 2e woning in Frankrijk als non-resident verkocht en wil dus een bezwaarschrift indienen. Maar wat geldt in Frankrijk als een bewijs van de inschrijving van de belastingplichtige in een stelsel van sociale zekerheid in Nederland? Is dat de belastingaanslag?

  En wat wordt bedoeld met “alle elementen die het mogelijk maken om deze bezitter te identificeren (bezit in eigendom van de persoon die niet aangesloten is bij een Frans stelsel van sociale zekerheid, etc.)”? Is dat een kopie van mijn paspoort en een kopie van de koopovereenkomst van de woning in Frankrijk?

  Verder ben ik erg benieuwd of iemand een voorbeeld heeft van een bezwaarschrift en een overzicht van de zaken die ik moet meesturen.

  #192852
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Het belangrijkste is een bezwarschrift indienen,on- of volledig voor 31 december.
  Ontbreken er nog stukken dan vraagt de fiscus daarom met vermelding van een nieuwe termijn.
  Ik handel deze bezwaarschriften af voor meerdere klanten, en uit de verschillende belasting kantoren komen de meest fantastische verschillende (vertragende, ontmoedigende) vragen. Er moeten tenslotte enkele honderden miljoen euros terug betaald worden …. Vragen over de huwelijksvorm, over het verkrijgen van het eigendom, over de affiliatie van een buitenlands sociaal systeem. En er zullen nog wel meer verrassingen komen.
  Als bewijs voor de affiliatie kun je bij de SVB een Wlz verklaring aanvragen, of de fiscus die accepteert is nog de vraag. Om te beginnen stuur ik de nl belasting aanslag met een verklarende tekst, wordt misschien ook opzij geschoven.
  Een voorbeeld van een bezwaarschrift staat op deze website. In te dienen niet in Noisy-le-Grand, maar bij het departemtale belastingkantoor van het department waar het onroerend zich bevindt.

  Succes – Joost kubbe.

  #192853
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Veel dank Joost!

  #192854
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Intussen heeft de Franse overheid er iets op verzonnen.
  De Charges Sociales sur la Plus Value heten nu anders en worden weer wettelijk toegepast. Verkoopt u vanaf 1 januari 2016 uw tweede Franse huis, dan bent u weer het totale bedrag aan winstbelasting verschuldigd inclusief de “financement de prestations sociales non contributives” en betaalt u weer 34,5% over de winst. Ook als u in Nederland of in een ander land al uw sociale lasten betaalt.

  #208955
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Wij hebben ons huis in 2015 verkocht en direct met de notaris afgesproken dat hij de sociale heffing in de taxe plus value gaat terugvragen.
  Hij komt nu – na twee jaar! – met de vraag “… un justificatif d’affiliation au régime de sécurité sociale néerlandais” in 2015.

  Hieronder lees ik “…en bewijs van de inschrijving van de belastingplichtige in een stelsel van sociale zekerheid van een ander land dan Frankrijk in de EU, de EEE of Zwitserland.”.

  Heeft iemand er ervaring mee hoe dat bewijs er uit moet zien? Een kopie van de zorgverzekeringspolis bij voorbeeld?

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)

Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?