Taux de la CSG et CRDS.

This topic has 30 reacties, 8 stemmen, and was last updated 5 years, 7 months geleden by lucien.

 • Auteur
  Berichten
 • #196800
   germain05
  Bijdrager

  Met het plaatsen van een onderwerp op het nieuwe forum had ik even wat meer moeite dan op het “oude” forum.

  We kregen van het Centre des finances publiques de Cholet een brief waarin ons werd verteld dat we CSG en CRDS moeten gaan betalen over ons inkomen (pensioen en A.O.W.)uit Nederland. Volgens een medewerker is dit een afspraak tussen de EU landen. Hier onder een stukje uit de brief.

  La CSG recouvrée conformément au llbis de l’article l 136-5 du code de la sécurité sociale doit désormais être reconnue comme déductible du revenu catégoriel de l´année de son paiement.
  Ainsi les contribuables qui ont payé en 2012 de la CSG sur les revenus d´activité et de remplacement de source étrangère qu’ils ont déclaré au titre des revenus 2011,peuvent déduire une fraction ou la totalité de celle-ci des revenus de même nature qu’ils déclarent en 2013 au titre des revenus 2012.

  Dus ook met terugwerkende kracht over 2011 en 2012.
  Het is de eerste keer dat ik hier over hoor en ze zullen het niet uit hun duim zuigen want het staat allemaal op papier.
  Zijn er hier in Frankrijk meer nederlanders die een zelfde soort brief hebben ontvangen?
  Kan iemand mij meer vertellen over dit onderwerp.

  Alvast bedankt.

  Met vriendelijke groet

  Ben.

  #196816
   voogdj
  Bijdrager

  Wat U, Ben, citeert betreft slechts de aftrekbaarheid van betaalde CSG en CRDS. De verplichting tot betalen van deze premies door imnmigranten van Frankrijk is op dit forum herhaaldelijk aan deorde geweest (en nogal in discussie, ook vanuit de EC)

  #196817
   germain05
  Bijdrager

  Ja deze discussie is al langer aan de gang maar is voor mijn niet altijd duidelijk en kort en krachtig.
  Mijn inkomen (pensioen en aow) komt bruto uit NL.(want ik betaal in Fr belasting) Daar gaat vanaf,ingehouden bijdrage zvw en awbz.(we zijn verplicht bij cvz verzekerd) dan hou ik een netto bedrag over.
  Nu ga ik met dit gegeven naar de belastinginspecteur en nu is mijn vraag,Hoe maak ik hen nu duidelijk dat we geen CSG en CRDS hoeven te betalen. Arrest Rundgren art.l-136 of een ander art. Is er een belastingbijbel waar het in staat?

  met vriendelijke groet.

  Ben

  #196818
   bosbess
  Bijdrager

  Goeiemorgen Ben, het staat gewoon in een franse wet en wel in de Code de Sécurité Sociale, art. 136 lid 1, zie hier.

  Daar staat (voorzover van belang):

  Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
  1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;

  Dat betekent dus dat wie in Frankrijk tegelijkertijd belastingplichtig is én ten laste komt van welke verplichte franse zorgverzekering dan ook de sociale bijdrage moet betalen. Verdragsplichtigen zoals jij zijn wél belastingplichtig in Frankrijk maar komen wat hun ziektekosten betreft níét ten laste van Frankrijk maar van Nederland. Verdragsplichtigen hebben weliswaar recht op zorg in Frankrijk (via de CPAM), maar op kosten van Nederland. Ieder jaar presenteert Frankrijk de totaalrekening voor alle verdragsplichtigen aan Nederland.

  Als deze franse wettekst (even uitprinten), samen met de jaaropgaven waarop je ZVW-bijdragen aan NL staan vermeld (+ bijgevoegde franse vertaling) de inspecteur niet kunnen overtuigen, dan zit er niets anders op dan een bezwaarschrift in te dienen en zonodig in beroep te gaan. Iemand die je daar goed bij kan helpen is Rob van Schijndel (even googelen). Hij is deskundig en heeft vaker met dit bijltje gehakt en gewonnen. Er was niet zo lang geleden nog iemand anders in dit forum die ook zijn zaak bij het tribunal had gewonnen, maar dat kan ik niet terugvinden.

  #196820
   germain05
  Bijdrager

  Goedenmiddag Bossbes.

  Kijk, dit is TOP!!! Hiermee kan ik wat gaan doen.

  Bedankt voor de uitleg.

  Met vriendelijke groet

  Ben

  #196802
   voogdj
  Bijdrager

  De Conclusie van de Advocaat Generaal inzake de zaak de Ruyter, die bij het EHvJ loopt, is uit. Zijn advies: als iemand (als De Ruyter die door zijn werken in Nederland werkt, maar in Frankrijk woont) onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel valt, mag Frankrijk geen enkele vorm van CSG of CRDS bijdrage van hem eisen. Ook niet over enig inkomen uit vermogen (lijfrentes, huur, dividend, etc.).
  Deze Conclusie is ook van belang voor verdragsgerechtigde gepensioneerden wonend in Frankrijk.

  #196829
   voogdj
  Bijdrager

  Er zijn berichten dat men, bijv. bij een aanslag van CSG of CRDS etc. over de plus valu van een verkochte woning, of soortgelijke (vermogens)inkomsten, tijdig bezwaar moet indienen om over voorgaande jaren bij een gunstig arrest DE Ruyter van het EHvJ (verwacht in 2015), met voldoende terugwerkende kracht terugbetaling daarvan te krijgen. De deadline van 31 december 2014 wordt genoemd voor claims vanaf (medio) 2012 tot eind 2012. Het zou nog wat later kunnen voor claims op de jaren 2013, 2014 en 2015.

  #196830
   lucien
  Bijdrager

  Meneer De Voogd,

  U bent meestal goed geinformeerd.

  Ik heb – om mijn rechten zeker te stellen – bezwaar gemaakt bij de Franse impot tegen een aanslag op de winst op verkoop van een tweede woning in 2012.
  En tegen aanslagen op andere inkomsten over 2013 en 2014 – betreffende lijfrentes.
  Wat die aanslagen betreft is mij medegedeeld dat dat zal afhangen wat het Europese Hof van Justitie beslist in de zaak De Ruyter.
  Is er op enige manier achter te komen wanneer het EHvJ die uitspraak gaat doen ?
  Inderdaad volgens de fiscus is terugvorderen in principe mogelijk over 3 jaar. Indien het EHvJ een arrest uitvaardigd conform de aanbevelingen van de Advocaat Generaal.

  Maar dat zou niet gelden voor de winst op de verkoop van de tweede woning.
  In dergelijke gevallen zou het slechts mogelijk zijn om het lopende jaar plus één jaar daarvoor terug te gaan. De winst die ik gemaakt heb viel in 2012 en dus was de termijn voor het indienen van bezwaar volgens de fiscus reeds op 31/12/2013 verlopen.

  Kunt u hier iets meer over zeggen ?

  Bij voorbaat dank.

  #196827
   voogdj
  Bijdrager

  De termijn waarover Frankrijk bereid is terug te betalen indien het EHvJ besluit in lijn met de Conclusie van de AG is afhankelijk van Franse wetgeving. Ik ken die termijn niet, en weet ook niet of daarbij gedifferentieerd wordt naar type inkomen. Ik verwacht dat het EHvj over een paar maanden het arrest De Ruyter vaststelt. Ik zie weinig reden dat het EHvJ van de Conclusie van de AG zal afwijken.

  #196822
   Colombe
  Bijdrager

  Vrienden van mij, resident in Nederland, hebben in 2013 hun tweede huis in Frankrijk verkocht. Daarbij is een flink berdrag aan taxe sur la plus value en sociale lasten ingehouden. Recent is er door de belastingdienst een correctie gemaakt op de plus value in het voordeel van de verkoper. Het tegoed blijft voorlopig op een derdenrekening staan en is pas op 1 januari 2017 beschikbaar. Het lijkt me niet onmogelijk dat de teruggave van de sociale lasten t.z.t. ook op zich zal laten wachten.

  René

  #196823
   lucien
  Bijdrager

  Volgens mijn correspondentie met het Tribunal Administratif zit het als volgt :

  Terugvorderen van te veel betaalde CSG en CRDS op revenus capitaux b.v. lijfrentes, renteinkomsten etc.
  Hier is de termijn het huidige jaar plus de twee daaraan voorafgaande jaren.
  Dit is te vinden in het Livre des Procedures Fiscales art R 196-1.

  Maar deze termijn zou niet gelden voor CSG en CRDS betaald over de plus value.
  Hier zou er een beperking zijn tot het huidige jaar plus één jaar daaraan voorafgaand.
  Men refereert hierbij aan jurisprudentie van het Tribunal Administratif in Parijs van 16/10/2013 onder referenties 1218875 en 1218924.

  Ik weet niet zo goed wat ik hier mee aan moet. Want deze jurisprudentie is wel duidelijk in strijd met het Livre des Procedures Fiscales art. R 196-1

  Ik ben nu bezig met een deskundige Franse juridische fiscalist en als ik een definitieve afwijzing krijg van het Tribunal Adminsitratif alhier dan overweeg ik eventueel in hoger beroep te gaan. Dat mag ik echter niet meer zelf doen – ik moet me daarbij dan laten vertegenwoordigen door een advocaat.

  De bemerkingen van Colombe zijn hoogst interessant en volkomen nieuw voor mij.

  Ik vraag me af waarop deze uitstel van (terug)betaling berust. Men zou daarbij toch het juridisch kader waaronder dit gebeurd is moeten noemen ?

  #196824
   Colombe
  Bijdrager

  Dit is wat de SARF daarover mededeelde:
  Comme je vous l’avais indiqué dans mon dernier email, dans la mesure où l’Administration Fiscale peut revenir sur sa décision à tout moment et réclamer le paiement de l’impôt déjà restitué pendant toute la durée de la prescription fiscale, je vous confirme que les fonds seront placés en nos livres sur un compte non productif d’intérêts, et ne vous seront remis qu’à l’issue de la prescription fiscale, soit à compter du 1er janvier 2017, sauf acte interruptif de prescription.

  #196819
   lucien
  Bijdrager

  Merci bien René,

  Het zou dus kunnen dat – als de aanbeveling van de AG inzake de Ruyter wordt gevolgd door het EHvJ – en de Franse Impôt zou worden gedwongen CSG en CRDS terug te betalen zij dat ook op deze wijze gaan doen en de terugbetaling drie jaar blokkeren.

  Het geeft hen dan de mogelijkheid om met terugwerkende kracht een wetswijziging door te voeren en bijvoorbeeld deze CSG en CRDS uit de werkingssfeer van de sociale lasten ( en EU vo 883/2004) te halen en over te hevelen naar de sfeer van de belasting ( het belastingverdrag tussen NL en Frankrijk ). Daar zou dan wel degelijk het recht om deze belasting te heffen bij Frankrijk kunnen liggen. Dan is er dus een “acte interruptif de prescription” en kun je naar je centen fluiten….

  Dit is dus geenszins een “gelopen koers”.

  Salutations

  Lucien.

  #196804
   mimi mentink
  Bijdrager

  Ik schreef eind december 2014 voor een vriendin een brief naar de belastingdienst in de Tarn en binnen 3 weken kreeg zij de sociale belastingen 2012 en 2013 over haar lijfrente en Nederlandse obligaties terug !
  Voor een vriend ging ik in beroep tegen de weigering de sociale belastingen over de plus value van een in 2014 verkocht huis terug te betalen maar vroeg daarbij wel opschorting van de besluitvorming totdat Frankrijk officieel veroordeeld is wegens het onterecht innen van deze belastingen.
  Het is verstandig de zaak ook voor te leggen aan Centre des Impôts des Non Résidents
  (CINR) 10 rue du centre, TSA 10010, 93465 Noisy le Grand Cedex http://www.lepetitjournal.com/expat-politique/2013-01-14-14-01-21/francais-de-l-etranger/182547-prelevements-sociaux-des-non-residents

  #196805
   lucien
  Bijdrager

  @Mimi.

  “Het is verstandig de zaak ook voor te leggen aan Centre des Impôts des Non Résidents”.

  Soms wel en soms niet.

  Je moet wel onderscheid maken :
  1) tussen residents en non résidents (van Frankrijk)
  2) om welke soort inkomen het nu precies gaat

  In het geval waar het hier om gaat ( de zaak de Ruyter ) gaat het dus inderdaad om een non-résident want die Meneer de Ruyter werkt gewoon in Nederland.

  Maar alle Nederlanders die in Frankrijk wonen moeten dus gewoon bij hun plaatselijke Centre des Impots zijn en niet bij het Centre des Impots des non Résidents.

  Verder moet je onderscheid maken naar soort inkomen.

  1) Over pensioenen en uitkeringen (revenus de remplacement) hoeft geen CSG en CRDS te worden betaald. Dit is al zo ingevolge een uitspraak van het EHvJ in 2001.
  Mits men voor de ziektekosten voor rekening van een ander EU land komt zoals de “verdragsgerechtigden”.

  2) lijfrentes is een grijs gebied. Deze kunnen ook door de fiscus als revenue de remplacement worden beschouwd maar soms ook niet. Dan is het revenu de capitaux mobiliers. Sommige inspecties hebben hier “dégrèvement” over verleend andere weer niet. In het geval dat het EHvJ de Advocaat Generaal geheel volgt in de zaak de Ruyter zouden dan alle lijfrentes vrijgesteld moeten worden van CSG en CRDS.

  Frankrijk zal ook niet “officieel worden veroordeeld”. Het EHvJ zal dan eventueel een arrest uitvaardigen waar Frankrijk zich aan moet houden.

  3) de plus value is weer een ander chapiter. Plus value op de verkoop van een tweede huis en Frankrijk en huuropbrengsten. Deze zijn in principe voor non résidents reeds vrijgesteld van CSG en CRDS. Ook dit is een ietwat grijs gebied. Sommige inspecties verlenen deze vrijstelling al – andere weer niet.

  Of deze vrijstelling eventueel ook voor résidents zal gelden hangt helemaal van de uitspraak van het EHvJ af. De zaak de Ruyter ging niet over plus value.

  Dus de conclusie dat het komende arrest van het EHvJ hier klaarheid in zal scheppen is prematuur.

  En je kunt niet spreken van “het onterecht innen van deze belastingen”. Want het gaat er nu juist om dat de CSG en CRDS GEEN belastingen zijn. Waren het belastingen dan had Frankrijk het volste recht ze te heffen want dan vielen zij onder het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk.

  Het gaat er nu juist om dat het sociale lasten zijn o.a. en vooral ter dekking van de ziektekosten. En daardoor vallen zij niet onder het belastingverdrag NL/F maar onder EU verordening 883/2004. En omdat NL verdragsgerechtigden ( en de Heer de Ruyter die in NL werkt ) reeds (een vorm van) sociale lasten en hun ziektekostenverzekering in NL betalen zou het niet rechtvaardig en rechtmatig zijn dat ze daar in Frankrijk nog eens voor betalen terwijl zij daar geen rechten aan kunnen ontlenen. Althans volgens de Advocaat Generaal van het EHvJ.

  Hierin schuilt ook het gevaar. Frankrijk kan deze inkomsten eigenlijk niet missen.
  Is het wel terecht dat immigranten niet meebetalen aan het in stand houden van het Franse sociale stelsel ? Eén oplossing zou kunnen zijn dat Frankrijk deze CSG en CRDS dus uit de sfeer van vo 883/2004 haalt en dat het een belasting WORDT.

  In dat geval zou het dus een holle overwinning zijn van korte duur.

  Denk hierbij eens aan de overwinning van de NL gepensioneerden inzake de wet MKOB (de koopkrachttegemoetkoming). NL heeft gewoon de wet aangepast en deze aan de AOW gekoppeld. *
  Denk aan het conserverend beslag op pensioenen. Onrechtmatig volgens de Hoge Raad. NL heeft gewoon een reparatiewetje ingevoerd en nu is het wel rechtmatig.
  Denk aan het verdragsgerchtigd verklaren van alle vroeggepensioneerden waarna zij de CVZ verdragsbijdrage moesten gaan betalen. In strijd met de EU verordening 1408/71 ( de voorloper van vo 883/2004 ). Nederland heeft gewoon een bijlage aan het unierecht toegevoegd waarmee alle vroegpensioenen – ook bedrijfspensioenen – wettelijke pensioenen werden.

  Ik denk dat veel commentaar op deze CSG en CRDS geschiedenis er op neerkomt dat men de huid van de beer verkoopt lang voordat hij geschoten is.

  Geen land laat zich inkomsten ontnemen die het niet kan missen. Men past er dan een mouw aan. Wij zullen zien als het EHvJ arrest heeft gewezen.

  #196806
   voogdj
  Bijdrager

  “In het geval waar het hier om gaat ( de zaak de Ruyter ) gaat het dus inderdaad om een non-résident want die Meneer de Ruyter werkt gewoon in Nederland.”

  Meneer de Ruyter woont in Frankrijk, en dus hij een resident van Frankrijk.

  #196807
   voogdj
  Bijdrager

  “Of deze vrijstelling eventueel ook voor résidents zal gelden hangt helemaal van de uitspraak van het EHvJ af. De zaak de Ruyter ging niet over plus value.

  Dus de conclusie dat het komende arrest van het EHvJ hier klaarheid in zal scheppen is prematuur.”

  Nog afgezien van het feit dat de Ruyter dus een resident van Frankrijk is, moet erop opmerkzaam worden gemakt dat de argumentatie van de AG zich niet beperkt tot bepaalde inkomsten uit vermogen waarover bij De Ruyter wordt geheven, maar dat hij de lijn volgt dat over alle inkomsten niet de CSG mag worden geheven op grond van anti-cumulatie van meer dan een nationale sz-wetgeving krachtens titel II van Vo1408/71 (wat niet anders is onder de huidige Vo883/2004). Ik acht de komende uitspraak dus van groot belang voor alle vormen van inkomen waarover de Franse belastingdienst thans CSG etc. heft.

  Of Frankrijk tot reparatiewetgeving zal komen door de CSG, CRDS etc. af te schaffen en te integreren in de Franse inkomstenbelasting valt te bezien. Men had dat rond 2000 ook al kunne doen toen het EhvJ Frankrijk “terechtwees” in twee eerdere arresten mb.t. SG, resp. CRDS, maar Frankrijk koos er niet voor. Er zitten nogal wat principiele en organisatorische gevolgen verbonden aan zo’n stap.

  #196808
   lucien
  Bijdrager

  @JdeVoogd. Dat staat nog te bezien.

  De Ruyter heeft zijn fiscale woonplaats in Frankrijk maar werkt in Nederland. Althans dat leid ik af uit de conclusies van de AG :

  .” De kwestie is gerezen omdat G. de Ruyter, een Nederlands staatsburger die zijn fiscale woonplaats in Frankrijk heeft, bezwaar maakt tegen de CSG, de CRDS en andere sociale bijdragen die specifiek bedoeld zijn om de sociale zekerheid te financieren en die deze lidstaat van hem heft over inkomsten uit bepaalde lijfrentepolissen die hij in Nederland had gesloten (hierna: „zijn lijfrentepolissen” of „de lijfrentepolissen”) en die geen verband hielden met zijn beroepsactiviteiten. Hij stelt dat hij vanwege zijn arbeid in Nederland alleen aan de socialezekerheidsregeling van die lidstaat onderworpen dient te zijn.”

  Dit is natuurlijk een uitzonderingsgeval want het is vreemd dat iemand in Frankrijk zijn fiscale WOONPLAATS heeft – dus WOONT – terwijl hij in Nederland WERKT.

  Dit is dus heel wat anders dan de situatie van verdragsgerechtigde gepensioneerden die belastingplichtig zijn in Frankrijk. Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat er voor die groep wel een vrijstelling zou kunnen komen voor de CSG en CRDS op pensioenen en uitkeringen (is er al sinds 2001 ofschoon het Franse aangifteformulier geen mogelijkheid kent om kenbaar te maken dat betrokkene voor rekening van een ander land verzekerd is ). Voorts een vrijstelling op buiten Frankrijk afgesloten lijfrentes en bankrente op buitenlandse rekeningen.

  Maar ik denk dat het zeer goed mogelijk is dat CSG en CRDS geheven mogen worden over rente op Franse bankrekeningen en huuropbrengsten in Frankrijk en plus value op de verkoop van een tweede woning in Frankrijk.

  Ik denk namelijk dat hier niet het Franse heffingsstelsel niet deugt, maar het Nederlandse, waarbij Nederland zich op slinkse wijze het heffingsrecht heeft toegeigend op het wereldinkomen (ook in Frankrijk) van haar gepensioneerde emigranten.

  Dit door een verkapte belastingheffing – verpakt als premies en bijdragen – genaamd de verdragsbijdrage.

  Volgens mij bent je aan de verkeerde boom aan het zagen. En is dit helemaal geen “gelopen koers”.

  #196809
   voogdj
  Bijdrager

  Wat de verdragsgerechtigde gepensioneerden in Frankrijk betreft is de zaak sinds het EHvJ arrest C-345/09 volkomen duidelijk. Ze hebben recht op het woonlandpakket ten laste van een ander pensioenland, in casu Nederland (via het Zorginstituut Nederland). Art. 30 Vo883/2004 verbiedt Frankrijk ziektekostenpremies te heffen, nu in C-345/09 Nederland gerechtigd werd een ziektebijdrage te heffen van gepensioneerde verdragsgerechtigden. Let wel: zelfs als Nederland geen bijdrage zou heffen (bijv. het V.K. doet dat niet Britse gepensioneerde verdragsgerechtigden wonend in Frankrijk) blijft dat geldig.
  Frankrijk zelf heeft, althans voor arbeids- en vervangend inkomen, er bij eigen decreet voor gekozen een ieder die niet Frans ziektekostenverzekerd is, waaronder die verdragsgerechtigden, te vrijwaren van heffing CSG etc.
  Ook voor deze groep is dus in geding of, net als in de Conclusie van De Ruyter al te lezen valt, uit het komende arrest af te leiden zal zijn dat die vrijstelling van heffingen uitgebreid moet worden tot ALLE inkomen (ook plus value e.d.). Een gelopen race is het nog niet, maar de seinen staan gezien die Conclusie wel op groen.

  #196810
   lucien
  Bijdrager

  Ja daar heb je wel gelijk in, tenminste uit puur juridisch perspectief. Moreel denk ik dat daar inderdaad wel van alles tegen in te brengen is.
  Ook is de CSG bepaald niet uitsluitend te bestempelen als een premie voor een ziektekostenverzekering. De CSG dekt veel meer, er gaat een deel naar de branche familiale, een deel naar het fonds de solidarité de vieillesse, een deel naar de caisse nationale pour l’autonomie en inderdaad een deel naar de branche maladie.
  De CRDS is in het geheel geen ziekenfondspremie maar is een maatregel om het tekort op de begroting van de sociale lasten terug te dringen.
  Ik denk dus dat hier het laatste woord niet over gezegd is omdat het eigenlijk moreel verwerpelijk is dat een ander EU land (Nederland) zou kunnen profiteren/parasiteren op inkomsten die in Frankrijk worden gegenereerd om haar sociale stelsels als de ZVW en de AWBZ te kunnen financieren. Terwijl de verdragsgerechtigden zelf in het geheel niet voor deze takken van Nederlandse sociale zekerheid verzekerd zijn.
  Hoe groen de seinen nu echt staan zullen wij wel zien. Eerst maar eens afwachten of het EHvJ zich inderdaad geheel confirmeert aan de conclusies van de AG. En vervolgens is Frankrijk aan zet.
  En dat zal zich ook de kaas niet volledig van het brood laten eten door Nederland.

  En misschien is deze hele affaire ook wel een goede reden om de poot zeer stijf te houden en de rug zeer recht te houden met betrekking tot het nieuwe belastingverdrag en het heffingsrecht op pensioenen. Want als Nederland het recht zou krijgen om daar ook nog eens flink van te plukken blijft er dus voor Frankrijk helemaal niets over.

  #196811
   voogdj
  Bijdrager

  Nederland profiteert niet van sociale bijdragen ten koste van Frankrijk voor gepensioneerde verdragsgerechtigden:
  1. Nederland vergoedt alle ziektekosten die in Frankrijk door hen gemaakt worden aan Frankrijk.
  2. De groep heeft voor het overige ook geen sociale zekerheidsrechten in het Franse stelsel. Welke zouden dat zijn? Rechten op invaliditeitspensioen, Frans ouderdoms- of nabestaandenpensioen? Neen, dus. Dit laatste rechtvaardigt dat de gepensioneerde verdragsgerechtigde geen sociale bijdragen betaal ana Frankrijk, over geen enkel inkomen. Sterker nog, de al bestaande jurisprudentie van het EHvJ dwingt dan Frankrijk tot afzien van sociale bijdragen over welk inkomen dan ook.
  Die morele claims van Frankrijk terzake van CSG en andere heffing missen dus elke basis.

  #196812
   mimi mentink
  Bijdrager

  Het is voor mij zo klaar als een klontje :
  “La CSG et la CRDS sont prélevées sur les revenus d’activité, les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine, les produits de placement et des jeux. Les personnes résidant fiscalement en France ET à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime français obligatoire d’assurance maladie sont soumises, sur leurs revenus d’activité et de remplacement à la CSG : (7,5 % sur les revenus d’activité, 6,2% sur les revenus de remplacement) et à la CRDS au taux de 0,5 %.”
  (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france0.html

  Wie van de Nederlandse eigenaren van een Frans vakantiehuis en wie van de Nederlandse gepensioneerden die zich in Frankrijk vestigden en geen werk in Frankrijk verrichten, zijn verplicht in Frankrijk verzekerd voor de assurance maladie ? Niemand, dus dan geen CSG en CRDS betalen !
  Ze kochten hun huis met geld uit verdiensten in Nederland waarover Nederland al volop belastingen hief en ze moeten blijven dokken aan Nederland voor ziektekosten en solidariteitsheffingen. Dubbele heffingen zijn in strijd met de Europese principes.

  #196813
   mimi mentink
  Bijdrager

  Wie van de Nederlandse eigenaren van een Frans vakantiehuis en wie van de Nederlandse gepensioneerden die zich in Frankrijk vestigden en geen werk in Frankrijk verrichten en wie van de in Frankrijk wonende Nederlanders die nog in Nederland werken, zijn verplicht in Frankrijk verzekerd voor de assurance maladie ? Niemand, dus dan geen CSG en CRDS betalen !

  #196814
   voogdj
  Bijdrager

  Het lijkt me de juiste conclusie mimi mentink.
  Met andere woorde : Frankrijk zelf heeft een vrijstellingsgrond voor betaling van enige CSG en CRDS (na de EHvJ arresten van rond 2000 over CSG en CRDS) gebonden aan het al dan niet Frans ziektekostenverzekerd zijn (en dus hoeven de door mij genoemde Europeesrechtelijke argumenten zelfs niet naar voren te worden gebracht). Blijft nog de vraag of wat U constateert ook geldt voor de andere “prelevements sociaux”, andere dan CSG en CRDS.

  #196815
   voogdj
  Bijdrager

  Wat die andere sociale bijdragen betreft, die zijn wel betrokken in de zaak De Ruyter. ER is dus goede hoop dat vrijstelling van alle Franse sociale bijdragen over alle inkomsten zal volgen voor betrokkenen.

  De Conclusie van de AG Sharpston luidt immers als volgt:
  “Bijdragen over inkomsten uit vermogen zoals de algemene sociale bijdrage (CSG), de bijdrage ter vereffening van de sociale schuld (CRDS), de sociale heffing van 2 % en de aanvullende bijdrage bij die heffing, die in het hoofdgeding aan de orde zijn, vertonen een rechtstreekse en voldoende relevante samenhang met de Franse wetgeving betreffende de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 4 van verordening (EEG) nr. 1408/71 (..) . Zij vallen dus binnen de materiële werkingssfeer van die verordening.”

  #196801
   bobt
  Bijdrager

  Ik heb, als verdragsgerechtigde, na een verzoek te hebben ingediend om teruggave van de betaalde CSG etc inmiddels een zeer formele afwijzing van de belastingdienst ontvangen.
  In mijn geval, ABP (overheids)pensioen, alsmede AOW en enige rente-inkomsten, gaat het dus om de CSG over de rente-inkomsten.
  Helaas heb ik dus te vroeg mijn aanvraag om teruggave ingediend.
  Ik heb inmiddels gezien, dat de uitspraak in de “zaak de Ruyter” op 26 februari a.s. staat geagendeerd.
  Ik wacht dus (ongetwijfeld met vele anderen) maar eerst die uitspraak af.
  Vervolgens zal ik dan, afhankelijk van die uitspraak, moeten zien welke koers ik daarna zal volgen: gaan praten op het belastingkantoor of de wettelijke procedure na afwijzing van mijn (eerste) verzoek volgen.

  #196828
   bobt
  Bijdrager
  #196803
   bobt
  Bijdrager
  #196821
   voogdj
  Bijdrager

  http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/18794.pdf

  In dit document belooft de Franse overhead actie te ondernemen n.a.v het arrest De Ruyter. Er staan zelfs telefoonnummers bij voor degenen die meer willen weten

  #196825
   oom kees
  Bijdrager

  Mooi en interessant. Als je dit goed leest dan heeft dit inderdaad betrekking op de situatie van de Heer de Ruyter. Het gaat om vrijstelling van CSG en CRDS op zijn lijfrente van vreemde origine – “de source étrangère”.
  Frankrijk doet dus geen enkele toezegging in dit document met betrekking tot “revenue de patrimoine” van Franse origine.
  En dat betekent dus hoogst waarschijnlijk dat Frankrijk zal vasthouden aan haar standpunt dat op rente op Franse bankrekeningen, lijfrentes en andere kapitaalsproducten in Frankrijk zelf en – zeer belangrijk – op winst op de verkoop van het tweede huis in Frankrijk voor ingezetenen van Frankrkijk CSG en CRDS geheven zullen worden.
  In het geval van bobt neem ik aan – dat zet hij er niet bij – dat het om renteinkomsten gaat van een Franse bankrekening.
  En daar is het standpunt van de Franse belastingdienst dus duidelijk en zal het mijns inziens ook ongewijzigd blijven. En dat lijkt mij ook niet strijdig met het arrest de Ruyter.
  Ik denk dat de “hype” hierover voorbarig was en dat aanbiedingen om “het even terug te halen voor u” met een flinke schep zeezout dienen te worden genomen.

30 berichten aan het bekijken - 1 tot 30 (van in totaal 31)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account