Nieuwe wet BPR en het Register Niet-Ingezetenen

This topic has 9 reacties, 8 stemmen, and was last updated 6 years, 1 month geleden by

Jos le Conseiller.
 • Auteur
  Berichten
 • #198421
   bosbess
  Bijdrager

  Op 6 januari is de NL wet Basisregistratie Personen (BRP) van kracht geworden. Zij vervangt de oude wet Gemeentelijke Basisregistratie. Ook voor geëmigreerde Nederlanders kan de nieuwe wet van belang zijn.

  Allereerst is er een nieuw register ingesteld: het Register Niet-Ingezetenen (RNI), zie hier. Daarin kunnen emigranten zich laten inschrijven. Dat kan (alleen in persoon) bij de genoemde 18 NL gemeenten. Zie ook de pdf-link “veelgestelde vragen”. Op de vraag “Waarom moet ik me inschrijven?” luidt het antwoord:

  “Het is voor u belangrijk om ingeschreven te zijn omdat u daarmee een burgerservicenummer (BSN) ontvangt. Dit eigen persoonsnummer wordt gebruikt voor uw contact met de Nederlandse overheid.”

  Met andere woorden: iedere geëmigreerde zonder BSN die het alsnog nodig heeft, moet daarvoor persoonlijk naar een van de genoemde NL gemeenten.

  Daarnaast is het aantal feiten waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd uitgebreid. Zo bestond voor het niet opgeven van een verhuizing of van een niet-werkelijke verhuizing naar het adres van iemand anders geen administratieve sanctie. Ook aan degene die zijn woonadres daarvoor ter beschikking stelde kon geen boete worden opgelegd. Dat soort zaken viel officieel weliswaar onder fraude (valsheid in geschrifte), maar in de zeldzame gevallen dat er aangifte van werd gedaan volgde nooit strafvervolging.

  Met de nieuwe wet hangt degene die verhuist of emigreert zonder dit bij de afdeling bevolking van de gemeente te melden een administratieve boete boven het hoofd. Ook degene die een verhuizing meldt naar een adres waar hij niet echt woont én de “gelegenheidgever” kunnen worden beboet. De maximum boete bedraagt 325 euro.

  Dit betreft niet alleen mensen in NL die illegaal in een recreatiewoning of een stacaravan wonen, waarbij ze bij iemand anders staan ingeschreven. Gepensioneerde emigranten die de verdragsplicht willen ontlopen blijven vaak in NL ingeschreven, óf op hun oude adres dat nu tweede woning is óf bij familie of vrienden. Deze zogenaamde “spookemigranten” zullen zich dus tweemaal moeten bedenken eer ze aan een dergelijk avontuur beginnen (of het voortzetten) én eer ze anderen vragen om hun adres ter beschikking te stellen.

  De pakkans blijft uiterst klein maar hij lijkt nu wel iets groter geworden, omdat gemeentes (anders dan voorheen justitie) bij een vermoeden zeer waarschijnlijk een onderzoek zullen instellen (met persoonlijke verschijningsplicht). Er hoeft maar één persoon om welke reden dan ook naar de gemeente te stappen. De gemeente zal weliswaar moeten bewijzen dat iemand niet echt op het opgegeven adres woont, maar een onderzoek komt er. Voor “spookemigranten” kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. De boetes zijn nog wel te overzien, maar als wordt aangetoond dat iemand al jaren in het buitenland woont en dus onterecht in NL basisverzekerd is gebleven, is het met de huidige koppeling van gegevens niet denkbeeldig dat ook het CVZ er lucht van krijgt. Het gevolg zou kunnen zijn dat gedeclareerde ziektekosten over die jaren worden teruggevorderd wegens onterechte ZVW-verzekering. Bovendien loop je op dat moment onverzekerd rond. En in het ergste geval kan je te maken krijgen met een strafvervolging wegens verzekeringsfraude.

  #198429
   wilm
  Bijdrager

  Dank Bosbess, erg nuttige informatie.
  Wilm

  #198430

  Bonjour Bosbess,

  Interessante informatie. Ik ben zeker geen spook-emigrant doch lees dergelijke berichten met belangstelling.

  Evengoed vraag ik me zo langzamerhand wel af wat de NL overheid nu eigenlijk wil. Als je in het buitenland gaat wonen en jezelf officieel uitschrijft word je ervan beticht de NL belasting te ontwijken omdat je de g.re moed hebt van gunstiger tarieven in je woonland te profiteren. Als je in het buitenland gaat wonen en je níet uitschrijft heb je het óók gedaan omdat je dan onterecht van dat geweldige NL zorgstelsel profiteert. Maar linksom of rechtsom, als je ervoor kiest NL te verlaten word je neergezet als profiteur. Niet dat ik daar wakker van lig, maar het is zo’n kleinzielig gedoe allemaal. Het bevestigt hoogstens dat het inderdaad een goed idee was om te vertrekken.

  Op de één of andere manier kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat het de NL overheid het er alléén en uitsluitend om gaat om mensen geld afhandig te maken, op welke manier en met welke argumenten dan ook. Maar goed, dat is natuurlijk niets nieuws. Dat hadden Koot en Bie al lang in de gaten.

  Quote:
  Quote uit bosbess op 16/01/2014 08:45
  …maar als wordt aangetoond dat iemand al jaren in het buitenland woont en dus onterecht in NL basisverzekerd is gebleven, is het met de huidige koppeling van gegevens niet denkbeeldig dat ook het CVZ er lucht van krijgt. Het gevolg zou kunnen zijn dat gedeclareerde ziektekosten over die jaren worden teruggevorderd wegens onterechte ZVW-verzekering. Bovendien loop je op dat moment onverzekerd rond. En in het ergste geval kan je te maken krijgen met een strafvervolging wegens verzekeringsfraude.

  Ik ben dan toch wel benieuwd of, als CVZ uitbetaalde ziektekosten gaat vorderen, de emigrant dan ook de mogelijkheid heeft om ingehouden ZVW premies terug te vorderen. Immers, hij was dan blijkbaar niet verzekerd, dus zijn die premies onterecht ingehouden.

  Al dit soort moeilijke, lastige, ingewikkelde, slecht doordachte en nog slechter uitgevoerde maatregelen vormen weer een vruchtbare bodem voor onderzoeken, conflicten, procedures en rechtszaken. Kortom, de bureaucraten zijn er maar druk mee, maar ik sluit niet uit dat allerlei adviseurs en advocaten hier uiteindelijk het meest van zullen profiteren…

  Salutations, Jos

  #198428
   voogdj
  Bijdrager

  “Ik ben dan toch wel benieuwd of, als CVZ uitbetaalde ziektekosten gaat vorderen, de emigrant dan ook de mogelijkheid heeft om ingehouden ZVW premies terug te vorderen. Immers, hij was dan blijkbaar niet verzekerd, dus zijn die premies onterecht ingehouden.”

  Ja daar is jurisprudentie over. Bij ten onrechte verzekerd zijn voor de ZVW kan men nominale premie terugkrijgen van de (Nederlandse) verzekeraar met verrekening van door de verzekeraar betaalde kosten (= mogelijk administratiekosten). Ook: teruggaaf van iab- ZVW (tot een bepaalde termijn althans)via de Belastingdienst. Het ligt aan de correcte verzekeringspositie die men tevoren zou moeten hebben hoe betaalde kosten aan zorgverleners (in en buiten Nederland) dan geregeld worden. Als verdragsgerechtigde gepensioneerde zal dat of bij het woonlandorgaan in rekening te brengen zijn en/of via AGIS Buitenland en/of CvZ. Maar men kan onder omstandigheden ook nog in een vacuum-positie van verzekering komen, zoals Bosbess noemt, en dan de reeds gemaakte zorgkosten zelf moeten dragen.Met terugwerkende kracht part. verzekeren lukt namelijk niet. Had men een aanvullende part. verzekering dan zal die toch voorliggende wettelijke dekking vereisen, en ook niet daaruit achteraf zo maar zorgkosten gaan vergoeden.
  Bovendien noemt Bosbess andere aspecten niet die ook tot problemen kunnen leiden, zoals het ten onrechte opbouwen van AOWrechten.
  Blijft de vraag hoe het feitelijke woonadres goed te controleren is. Dat zal beter worden naarmate het RNI ingericht wordt, er tussen Nederlandse instanties meer (automatisch) informatie wordt uitgewisseld-met het GBA als kernelement- en met name als er uitwisseling van individuele gegevens met buitenlandse instanties komt. Met dus nu wat boetbepalingen achter de hand. De 2de Kamer houdt na de zomerse Bulgarenfraude flinnk de druk op het dossier ingezetenenfraude.

  #198426

  Misschien is deze -volkomen terechte- nieuwe regelgeving het zetje dat al die Nederlanders nodig hebben die zogenaamd nog in NL wonen (ingeschreven bij de dochter, zonder daar daadwerkelijk te wonen). Als je er voor kiest om in Frankrijk te wonen, neem dan ook de stap om te emigreren. In veel gevallen blijkt dat ook financieel voordeliger (zeker voor iedereen boven de 60 jaar). De vervuiling van het GBA met spookbewoners leidt, met name in de Nederlandse grote steden, tot verkeerde of ontoereikende beleidsbeslissingen (van ruimtelijke ordening tot budgettering van maatschappelijke fondsen). De gemeentes hebben nu een instrument in handen om de basisgegevens meer werkelijkheidsgetrouw te maken. Ik denk dus dat de pakkans groter is dan gedacht, want voor de gemeentes is er heel veel te winnen door spookbewoners te elimineren.

  #198427
   bosbess
  Bijdrager

  Je vergeet Wim, dat gepensioneerde ouderen die de op die leeftijd niet gemakkelijke stap willen nemen om te emigreren en bereid zijn om in hun nieuwe land alle consequenties daarvan te dragen, daarin door de NL overheid ernstig worden belemmerd. Het is niet meer dan logisch dat er dan mensen zijn die zich daaraan proberen te onttrekken. Dat kan op legale wijze, maar die is niet voor iedereen weggelegd. Dus proberen velen het op een andere manier. Hen heb ik met mijn bericht willen waarschuwen. Dat de NL overheid in eigen land orde op zaken wil stellen is begrijpelijk. Maar dat ze oudere emigranten die met veel moeite een nieuw leven proberen te beginnen tot hun dood administratief en financieel blijft achtervolgen vind ik persoonlijk een schande.

  Jan, ik vraag me af of de verrekening van door de (niet)verzekerde betaalde premies in alle gevallen geldt. Je hebt het namelijk alleen over jurisprudentie in gevallen van onterechte ZVW-verzekering. We weten niet of het daarbij ging om doelbewuste fraude of dat het een vergissing van de administratie of van de verzekerde was. In veel gevallen is immers niet helemaal duidelijk waar iemand daadwerkelijk woont. Er zijn veel grensgevallen, vooral wanneer iemand in twee landen een woning heeft. Wanneer dan uiteindelijk wordt beslist dat iemand in feite niet in NL woont, hoewel hij te goeder trouw meende dat dat wel zo was, is het logisch dat hij de betaalde premies kan verrekenen met de vergoede ziektekosten. Maar wanneer iemand doelbewust fraudeert en het risico neemt om premie te betalen en ziektekosten te declareren terwijl hij weet dat hij in feite niet is verzekerd, zou ik me kunnen voorstellen dat een rechter anders oordeelt. Dit temeer wanneer deze persoon ook geen verdragsbijdrage heeft betaald terwijl hij dat anders wel verplicht was geweest. Dus Jan, graag meer info mbt de jurisprudentie.

  Voor het overige ben ik het helemaal eens met Jos. In plaats van te bedenken dat iedere emigrant, vooral ouderen, NL jaarlijks duizenden euro’s aan dure voorzieningen scheelt, openen ze de jacht op de pensioenen die deze mensen tijdens een levenlang werken hebben opgebouwd. Eerst via de verdragsplicht en nu weer via de belasting. En de EU met haar uitgangspunt van vrij verkeer van personen staat er bij en kijkt er naar.

  #198422
   dit
  Bijdrager

  Het lijkt me een goede ontwikkeling. Door het ontbreken van een franse ‘GBA’ kun je ‘spookburger’ worden, terwijl je dat helemaal niet ambieert. Ik krijg van mijn gemeente bijvoorbeeld geen enkel papier dat ik er woon etc. Een carte de sejour wordt mij ook geweigerd. Dus ik woon netjes in een franse gemeente, maar de halfslachtige ‘bewijzen’ ervan? EDF betaal ik per automatiese afrekening. Papieren facturen zijn er dus niet meer. Miljeuvriendelijk, maar als dank wordt je ‘spookburger’. En als je met 2 bent, en de facturen staan op naam van de een? Dus als NL deze taken op zich wil nemen, waar de fransen het laten afweten, graag.

  #198425
   jako
  Bijdrager

  Het ultieme bewijs dat je in Frankrijk woont is je belastingaanslag. Geen aanslag=geen inwoner van Frankrijk.

  #198423
   peter.brand
  Bijdrager

  Jako,

  uit mijn hart gegrepen!
  Je kan je inschrijven in het verkiezingsregister voor de gemeenteraad of voor de Europese Parlementsverkiezingen: Het is geen bewijs.
  Je kan een prachtige Attestation van je burgervader ontvangen, zeggende dat je meer dan een half jaar per jaar in jouw franse gemeente woont: Het is geen bewijs.
  Dit alles werd mij bevestigd door onze franse notaris.
  Wachten tot je inkomstenbelasting mag betalen is de enige methode (voorzover mij bekend)
  Met groet,
  Peter Br.

  #198424
   peter.brand
  Bijdrager

  Bosbes:
  Naar aanleiding van hetgeen je schreef:
  “Je vergeet Wim, dat gepensioneerde ouderen die de op die leeftijd niet gemakkelijke stap willen nemen om te emigreren en bereid zijn om in hun nieuwe land alle consequenties daarvan te dragen, daarin door de NL overheid ernstig worden belemmerd.”
  Dit lijkt mij nonsens.
  Het GBA werkt prima mee, maar je moet wel zelf de nodige stappen zetten, zoals je eigen gemeente vroegtijdig inlichten, de SVB inlichten, eigen pensioenfonds inlichten, etc.
  Geen enkele belemmering, in welke vorm dan ook, heb ik ooit meegemaakt van de Nl overheid.

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account