Mag de Franse fiscus sociale contributies heffen op buitenlands inkomen ?

Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 8 maanden geleden door Noë.

 • Auteur
  Berichten
 • #196785
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Awèèèèhhhh OEVVD….. Superrrrrrrr….Geloof het of niet, mijn hart maakte van binnen een klein vreugdedansje bij het lezen van je bericht hoewel ik je niet persoonlijk ken. Eerst was er alleen gedeelde smart, maar nu is het gedeelde vreugd. Zo zie je maar, de oudjes zijn nog niet afgeschreven, maar nog steeds weerbaar. Het leven begint bij 65+…. Leve de lijfrente. Hoewel, voor de crisis was mijn lijfrente €40.000 waard en na de crisis nog maar de helft. En als je daar dan – ten onrechte – soc lasten over moet betalen, die je al aan CVZ hebt afgedragen is dit natuurlijk zuur. Gelukkig trof ik een lieve belastinginspectrice die voor mij een brief aan zichzelf schreef voor het verlenen van een dégrèvement en die zij ter plekke meteen goedkeurde. Terloops vertelde zij nog dat er in haar district nog 4 ‘Ollanders waren met een lijfrente en die moesten gewoon soc lasten betalen. Daar had ze geen scrupules over. Hadden ze het maar moeten terug vragen. De liefde reikt blijkbaar niet verder dan alleen tot over het bureau….
  Voor de kerst nog even naar haar terug geweest om de betaalde premies van zorgverzekering CVZ over de afgelopen 2 jr, resp ca. € 6000 en € 5000, alsnog als aftrekpost te mogen opvoeren. Dat had ik op deze site (te laat) gelezen. Zij had daar vagelijk over gehoord, maar pas de problème, haar collega in het aanpalend district wist er meer van en die zou ze om informatie vragen. Dus daar krijg ik ook alsnog teveel betaalde belasting van terug.
  Moraal van het verhaal: Wie dit leest, doe er je voordeel mee….
  Het zijn toch de krenten in de Franse porridge (jawel…. dit is een Frans woord).

  Bonne chance OEVVD. Zorg dat je je hand niet overspeelt. C u when I c u….
  Unne supersjoene daaaggggg ( ongetwijfeld pas de problème) . Have a wonderful day. Life is beautiful…. Doei… doeg… houdoe… hoijehèh en zo. Groeten aan monsieur Oscaarrr…. Ed

  #196787
   Noë
  Sleutelbeheerder

  @OEVVD….een prima succes. Mijn complimenten voor je vasthoudendheid.

  Is het mogelijk een (geanonimiseerde) versie van het door jouw genoemde besluit van de inspecteur ter beschikking te stellen? Wie weet zijn andere inspecteurs daar gevoelig voor.

  Dank vast.

  Jaap

  #196788
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Blijft dus de vraag: zal de Franse belastingdienst ook afzien van heffing van deze sociale contributies op ander inkomen dan uitkeringen en pensioenen (zoals: huurinkomsten, dividenden, etc.) van deze verdragsgerechtigden? Mijns inziens dwingt de EHvJ jurisprudentie daartoe.

  #196789
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Hallo,
  Ik heb 5 jaar geleden, helaas alleen mondeling, bij de belastingdienst ook bezwaar gemaakt tegen de heffing van sociale lasten over een lijfrente en ook over rente-inkomsten vanwege het feit dat ik (wij) niet ten laste kwam (en) van de Franse staat. De ziektekostenverzekering was een privéverzekering. Ik moest en moet gewoon betalen.
  Mijn vraag is nu, kan ik nog een verzoek tot terugvraag indienen?
  Met vriendelijke groet,
  Elja

  #196790
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Bedankt voor jullie reacties :

  1) Jaap Pijpe. Dit is het vreemde Jaap. Ik heb geen (schriftelijk) besluit met een erkenning van de Direction Génerale. Zij hebben mij gewoon gebeld en gezegd “je krijgt voor de drie jaar dat we daartoe verplicht zijn je sociale contributies terug en dan trek je zeker je zaak bij het Tribunal aub wel in”. Dus alles wat ik heb zijn de jaarafrekeningen 2010, 2011 en 2012 met het belsuit tot dégrèvement en de bedragen die ik terug krijg; Die heb ik ook prompt op mijn rekening bijgeschreven gekregen.
  Mijn indruk is dus dat de Direction Génerale best weet dat ze geen poot hebben om op te staan als de zaak voor het Tribunal gekomen zou zijn. Dus “kopen ze mij af”, er komt geen uitspraak van het Tribunal en ze gaan er gewoon rustig mee door het aan iedereen te belasten. En ze zetten hun beweegredenen ook niet zwart op wit.

  2) Jan de Voogd. Zal de belastingdienst ook afzien van het heffen van sociale contributies op ander inkomen zoals dividenden en pensioenen. Op (staats)pensioenen worden geen sociale contributies geheven. Volgens mij ook niet op Nederlandse bedrijfspensioenen. Maar die moeten dan wel op het aangifteformulier als pensioenen worden gedeclareerd en vallen dan niet onder het gunstige belastingtarief ( zie boven ). Huurinkomsten is een ander chapiter. Voor zover deze huurinkomsten in Frankrijk zijn gegenereerd en de belastingplichtige is woonachtig in Frankrijk zal de belastingdienst daarover gewoon de sociale contributies heffen. Er is mij geen enkel concreet gval of geen enkele jurisprudentie bekend die daarvan afwijkt. Dit is binnenlands inkomen.
  Er is wel jurisprudentie over het heffen van sociale contributies op huurinkomsten voor niet ingezetenen – in concreto Britten. Deze moeten daarvan vrijgesteld worden. Maar dit gaat ook weer op basis van individuele dégrèvements.

  Dividenden is weer een ander chapiter. Voor inwoners van Frankrijk werden alle dividenden belast.
  Dit zal zo blijven voor dividenden die in Frankrijk gegenereed worden. Zoals je weet is er nu juriprudentie van het EHvJ dat in het buitenland gegenereerde dividenden vrijstelt van (dubbele) belasting in Frankrijk. Hierbij gaat het dus om belastingheffing.
  De 2 criteria zoals die mij mondeling door de Direction zijn bekend gemaakt zijn 1) sociale verzekering ten laste van een ander EU land te bewijzen middels S1 en 2) revenu in een ander EU land gegenereerd.
  Op Elja’s vraag kom ik even apart terug.

  #196791
   Noë
  Sleutelbeheerder

  @ Elja – Dus eerst even over de termijn. De maximum termijn waarover je in Frankrijk kunt terugvorderen is drie jaar. Aangezien je geen officieel bezwaar gemaakt kun je alleen nog bezwaren indienen tegen de aanslag 2011 en 2012. 2010 kan niet meer want dan had je voor 31/12/2013 een bezwaar moeten indienen.
  Je zegt verder dat je ziektekostenverzekering een privé verzekering was en dat je hebt betaald en nog betaalt over een lijfrente en rente inkomsten. Daaruit moeten we concluderen dat je nog niet de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en misschien nog niet hebt bereikt en je partner ook niet.
  Waar ik het over had en waarvoor er arresten voorliggen van het Europese Hof van Justitie zijn gevallen waarin mensen wel (staats)pensioen(en) ontvangen op grond waarvan Frankrijk hun ziektekosten doorbelast aan een ander EU land op grond van een S 1 of een E 121.
  Het is een beetje moeilijk om een goed antwoord te geven op je vraag zonder precies alle omstandigheden te kennen maar als ik even er uit destilleer wat ik kan dan :
  1) zijn jullie nog niet pensioengerechtigd
  2) werken jullie ook niet in Frankrijk en hebben er geen bedrijfje – anders zou je onder de Franse sécu vallen;
  3) leven jullie dus – woonachtig in Frankrijk – voor de laatste 5 jaar alleen van die lijfrente en rente inkomsten.
  Dat is dus een andere situatie dan die van mijn vrouw en mij omdat wij vanaf onze aankomst in Frankrijk vielen onder de (staats)ziektekosten verzekering van een ander EU land en wij hebben dat ook moeten bewijzen.
  Desalniettemin ben ik eigenlijk van mening dat als je kunt bewijzen dat je nooit ten laste bent gekomen van de Franse sécu – in wat voor vorm dan ook – en er ook geen enkele aanspraak op kunt maken en ook geen enkele rechten opbouwt voor een Frans staatspensioen(tje) en je lijfrente is van buitenlandse origine (in casu Nederland waarschijnlijk ) dat je dan bezwaar kunt maken tegen het heffen van sociale lasten daarover.
  Wat renteinkomsten betreft denk ik niet dat je kans maakt.
  Maar wellicht denkt de Heer Jan de Voogd daar anders over.
  En ik zou in ieder geval een afspraak maken met de inspecteur, bezwaar maken tegen de heffing over 2011 en 2012 en een verzoek indienen voor een dégrèvement. Je krijgt dan een computeruitdraai van je verzoek want de inspecteur moet dat een “affaire numéro” geven waarmee het officieel vastligt dat je bezwaar hebt gemaakt. Ik begrijp eigenlijk niet goed dat je dat 5 jaar geleden niet gehad hebt – waarschijnlijk ben je niet eens bij officieel de inspecteur beland maar afgevangen door de ontvangstbaliemedewerker.
  Maar ik denk dat er alle reden is om er nog eens in te duiken waarbij je wel de jaren voor 2011 kunt vergeten.
  Succes er mee
  OEVVD

  #196792
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Hallo OEVVD,
  Allereerst heel erg bedankt voor het uitgebreide antwoord!!
  Al uw veronderstellingen zijn correct, behalve dat ik wel, denk ik, de inspecteur te spreken heb gekregen (ik ben in een privékantoor ergens boven in het gebouw ontvangen nadat ik geen genoegen had genomen met het antwoord van de “gewone ambtenaar”).
  Ik zal de bewuste wetsartikelen eerst eens lezen en daarna een bezoek brengen aan de belastingdienst.
  Met vriendelijke groet,
  Elja

  #196793
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Awèèh Oscar; Eindelijk je recht behaald. Ik had niet anders verwacht. Gefeliciteerd. Ik kan me vagelijk iets van een kistje goede wijn herinneren. Je kunt het nu lijden. Ik hoor het wel. Unne supersjoene daaagggg…. Groetjes, Ed de Vries

  #196794
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Awèèh Ed – Het is een genoegen en een voorrecht je hier te ontmoeten. Dat van dat kistje wijn kan ik mij niet alleen vagelijk maar zelfs nog heel goed herinneren. Dat zal ik zeker honoreren – je hebt het verdiend.
  Gisteren had ik als antwoord op de opmerking van Jaap Pijpe een langer bericht geschreven over hoe deze zaak gelopen is – maar toen ik er mee klaar was verbrak mijn internet verbinding en was ik het kwijt. En ik had geen tijd meer gisteren want ik moest gisteravond met de lokalen nog een plan smeden om een goeie gast die niet verkozen was voor de gemeenteraad er in de tweede ronde volgende week alsnog in te krijgen.
  Maar “for the record” ik had al jaren tevergeefs geknokt tegen deze heffing van sociale lasten op lijfrentes = revenue de remplacement en ik was door alle experts en belastingdeskundigen voor gek verklaard. Ik geraakte ook niet eens meer met mijn klachten tot bij de inspecteur omdat ik reeds door de baliemedewerker werd afgevangen.
  Totdat er een eigenwijze Limburger een dégrèvement lospeuterde van zijn inspectrice. Die heete en heet nog Ed de Vries. Die zette die zo pardoes op het internet en daarmee gewapend geraakte ik dus inderdaad voorbij de baliewaakhond tot aan de inspecteur. En de rest is “history”…..
  Mijn recht heb ik nog niet helemaal Ed. Ik heb 2010,2011 en 2012 terug gevangen en de Direction Génerale gaat mij vertellen hoe ik 2013 moet invullen zodat ik in de teokomst daar nooit meer voor belast zal worden. Dat is natuurlijk pure winst en zonder jouw hulp was ik niet zo ver gekomen.

  Maar ik ben nog niet helemaal tevreden. 2005 tot en met 2009 heb ik ook voor niks betaald en die vogel van de Direction Génerale zegt dat hij daar niks aan kan doen omdat in de Franse wet staat dat ze maar drie jaar terug kunnen gaan. En eerlijk gezegd vind ik het een beetje geen stijl dat ze gewoon iedereen verder laten betalen onder het motto “wie geen bezwaar maakt die is het er mee eens en betaalt gewoon”.

  Ik trek dus mijn zaak bij het Tribunal gewoon niet in. Ofschoon inderdaad de wettelijk termijn is drie jaar maximaal terug vind ik dat dat anders ligt als de belastingdienst fouten maakt, en niet alleen fouten maar zelfs willens en wetens sociale lasten heft terwijl in de richtlijnen en Europese verordeningen duidelijk staat dat ze dat niet mogen.

  Het wordt dus nog vervolgd Ed, maar de eerste klap was dus een daalder waard (nou ja wel een HELE dikke daalder)…
  Merci Ed

  Ook namens Oscar

  OEVVD

  #196786
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Awèèèèhhhh OEVVD….. Superrrrrrrr….Geloof het of niet, mijn hart maakte van binnen een klein vreugdedansje bij het lezen van je bericht hoewel ik je niet persoonlijk ken. Eerst was er alleen gedeelde smart, maar nu is het gedeelde vreugd. Zo zie je maar, de oudjes zijn nog niet afgeschreven, maar nog steeds weerbaar. Het leven begint bij 65+…. Leve de lijfrente. Hoewel, voor de crisis was mijn lijfrente €40.000 waard en na de crisis nog maar de helft. En als je daar dan – ten onrechte – soc lasten over moet betalen, die je al aan CVZ hebt afgedragen is dit natuurlijk zuur. Gelukkig trof ik een lieve belastinginspectrice die voor mij een brief aan zichzelf schreef voor het verlenen van een dégrèvement en die zij ter plekke meteen goedkeurde. Terloops vertelde zij nog dat er in haar district nog 4 ‘Ollanders waren met een lijfrente en die moesten gewoon soc lasten betalen. Daar had ze geen scrupules over. Hadden ze het maar moeten terug vragen. De liefde reikt blijkbaar niet verder dan alleen tot over het bureau….
  Voor de kerst nog even naar haar terug geweest om de betaalde premies van zorgverzekering CVZ over de afgelopen 2 jr, resp ca. € 6000 en € 5000, alsnog als aftrekpost te mogen opvoeren. Dat had ik op deze site (te laat) gelezen. Zij had daar vagelijk over gehoord, maar pas de problème, haar collega in het aanpalend district wist er meer van en die zou ze om informatie vragen. Dus daar krijg ik ook alsnog teveel betaalde belasting van terug.
  Moraal van het verhaal: Wie dit leest, doe er je voordeel mee….
  Het zijn toch de krenten in de Franse porridge (jawel…. dit is een Frans woord).

  Bonne chance OEVVD. Zorg dat je je hand niet overspeelt. C u when I c u….
  Unne supersjoene daaaggggg ( ongetwijfeld pas de problème) . Have a wonderful day. Life is beautiful…. Doei… doeg… houdoe… hoijehèh en zo. Groeten aan monsieur Oscaarrr…. Ed

  #196795
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Awèèèèhhh OEVVD…. Zoals ik reeds eerder aangestipt hebt kennie assie een lang antwoord, of een kort antwoord waar je lang over moet nadenken, het beste in wordpad of notepad of zoiets intypen en opslaan. Dan heppie ook nog de tijd om evt typo’s te verbeteren. Dan kopieren en plakken in je antwoord. ‘T is msar een tip. Do as u like… Sjoene aovend…. Ed

  #196796
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Jawel beste Ed. Ik leer het nooit…..
  Nu heb ik ook een tip voor jou en voor de andere lezers.
  Kom ook eens buurten op de website forum zorgverzekering buitenland uitpandigen. Wij hebben daar goede en scherpe discussies over de CVZ problematiek maar bijvoorbeeld ook over de AOW – de vonken vliegen er soms af en toch blijft het gezellig. Tenminste meestal….
  Tot ziens Ed.

  #196797
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Awèèèhhh mon ami, gaat ik doen…. nooit te oud om te leren. Houdt monsieur Alzheimèr buiten de deur… Waar is die deur…. Sweet dreams… C u when I c u, hoijehèh Ed

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?