Impot FR: Hoe/waar Ned. lijfrente opgeven

Forums Geldzaken Impot FR: Hoe/waar Ned. lijfrente opgeven

Dit onderwerp bevat 5 reacties, heeft 3 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  bosbess 1 dag, 20 uur geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #167832

  strawbale
  Participant

  Goedendag,

  Tot nu toe was de jaarlijkse klus van het invullen van de Déclaration des Revenues vrij eenvoudig, zelfs voor een leek (als ik): we wonen in Frankrijk, hebben daar een (1) inkomen, en elders slechts een beetje rente, (nog) geen AOW en/of pensioen. Dus jaarlijks naast het standaardformulier alleen n° 3916 (m.b.t. buitenlandse rekeningen) als annex bijgevoegd.

  Vanaf 2016 is dit echter veranderd: ik ontvang, van jan 2016 t/m dec 2022, maandelijks een lijfrente uitkering. Omdat die uitkering komt uit een (oude) ontslaguitkering heeft de NL belastdienst beslist dat de uitkering in NL belastbaar is en wordt belasting (dus) al ingehouden; sociale premies niet omdat ik heb kunnen overleggen dat ik niet-ingezetene ben en we in Frankrijk wonen en daar (sinds 2003) belastingplichtig zijn.

  Ik heb begrepen dat er in bovenstaand beschreven situatie in Frankrijk zowel geen impot als prélèvements sociaux betaald/afgedragen hoeven worden, maar dat de ontvangen lijfrente inkomsten wel opgegeven moeten.

  Mijn concrete vragen:
  * klopt het dat in mijn/ons geval er zowel geen impot als als prélèvements sociaux betaald/afgedragen hoeven te worden?
  * waar (op het formulier ‘déclaration des revenues’) vul ik die inkomsten in?
  * netto of bruto bedrag?
  * is een kopie van verklaring van de Ned. belastingsdienst dat ik daar belastingplichtig ben mbt de ljfrente inkomsten voldoende als annex? (is in het nederlands; ik heb wel een heel summiere engelstalige ‘verklaring’ van de lijfrente uitkerende maatschappij dat ze belasting inhouden)

  Alvast reuze bedankt voor enige reactie!

  Peter

 • #167858

  Leonard
  Participant

  Wij zitten in een min of meer vergelijkbare situatie, we ontvangen periodiek uitkeringen uit een stamrecht-bv (gevestigd in Nederland), gebaseerd op een ontslagvergoeding. Enige jaren geleden hebben we op ons belastingkantoor geïnformeerd hoe hier mee om te gaan. Zij zien een dergelijke uitkering als een salaire remplaçant, d.w.z. belasting wordt geheven in Nederland, sociale premies in Frankrijk.
  De uitkering geven we netto op bij regel 1AC/1BC, SALAIRES ET PENSIONS EXONÉRÉS, onder vemelding van het land.
  Voor het berekenen van de sociale premies geven we 98,25% van het bruto uitgekeerde bedrag op bij regel 8TR, Revenus d’activité et de remplacement soumis aux contributions sociales – salaires. Zie ook pagina 260 van DÉCLARATION DES REVENUS 2016 Brochure pratique 2017 (https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/fichiers/documentation/brochure/ir_2017/index.html#260).
  We hebben nooit bewijsstukken hoeven in te leveren om aan te tonen, dat we in Nederland belasting afdragen.

  Maar bij jouw gaat het om een lijfrente-uitkering. Standaard worden lijfrente-uitkeringen volgens het belastingverdrag belast in het woonland. De Nederlandse belastingdienst oordeelt in jouw geval, dat dit bij deze lijfrente-uitkeringen niet het geval is en behandelt deze zoals ook onze uitkeringen uit een stamrecht-bv. Dat lijkt me ook logisch.
  Een paar jaar geleden schreef Rob van Schijndel hierover op de website van FANF (zie http://fanf.fr/verzoek-vrijstelling-inhouding-loonbelasting-premie-volksverzekeringen/):
  “In de meeste gevallen is de belastingheffing over lijfrente inkomsten toegewezen aan Frankrijk (uitgaande van een Franse woonplaats). Dit is anders als het kapitaal ooit is ontstaan door een ontvangen gouden handdruk / ontslagvergoeding. Dergelijke vergoedingen worden (over het algemeen) betaald in verband met te missen salarisinkomsten in de toekomst. De uitkeringen die later volgen, volgen in het belastingverdrag het regime van ¨salarisinkomsten¨: belast in het land waar is gewerkt.“

  Om zeker te zijn van een correcte aangifte is natuurlijk een bezoek aan het eigen belastingkantoor aan te bevelen.

  • #167861

   strawbale
   Participant

   Vriendelijk dank voor uw uitgebreide reactie!

   Mag ik u vragen op basis van welke informatie het (b)lijkt dat er, in dit/ons/uw geval, in Frankrijk soc. premies afgdragen moeten worden? (ik had namelijk van een ned. financieel adviseur hier in Frankrijk begrepen dat dat niet hooefde wanneer de uitkering in Ned. belastbaar is)

 • #167863

  Leonard
  Participant

  Ik ga primair uit van de informatie die ik kreeg op ons belastingkantoor (m.b.t. stamrecht-bv).
  Er is volgens mij geen regel die zegt, dat men belastingen en sociale premies in hetzelfde land af dient te dragen, er bestaat geen (harde) koppeling tussen deze twee. Er is wel een Europese verordening die zegt, dat er slechts in één land sociale premies behoeven te worden betaald, meestal in het woonland. Voor verdragsgerechtigden wordt een uitzondering gemaakt, zij betalen hun sociale premies in het land van herkomst van hun pensioen/uitkering, maar dat speelt voor zover ik weet niet in uw situatie.

  Voor alle duidelijkheid, ik ben geen fiscaal specialist en zou daarom de vraag willen omdraaien: waarop baseert uw adviseur het idee, dat er geen sociale premies in Frankrijk hoeven te worden betaald?

  Tot slot nogmaals, uw belastingkantoor kan uw vraag het beste beantwoorden.

  • #167866

   strawbale
   Participant

   Goeie vraag – ik zal het mijn (een-/toenmalige) financiële adviseur vragen en ook te rade gaan bij ons lokale belastingkantoor. Nogmaals dank!

 • #167879

  bosbess
  Participant

  Belastingen zijn bilateraal geregeld tussen twee landen. Daar bemoeit de EU zich niet mee. Sociale lasten zijn geregeld door het EU-verdrag. Volgens EU-recht is men slechts sociale premies verschuldigd in één land. En wel het land voor rekening waarvan men is verzekerd voor ziektekosten.

  Strawbale schrijft dat hij (en zijn partner) in Frankrijk één (frans?) inkomen hebben. Wanneer zij op grond van dat inkomen een franse basisverzekering hebben, betalen zij dus sociale premies in Frankrijk. Ook over lijfrente-uitkeringen.

  Wanneer zij niet op grond van het franse inkomen ziektekosten-verzekerd zouden zijn, bijvoorbeeld omdat zij verdragsgerechtigd zijn, dan nog moet over de lijfrente in Frankrijk CSG/CRDS worden betaald. Na het arrest De Ruyter van het EU Hof van Justitie (februari 2015), heeft de franse regering namelijk snel een reparatiewetje door het parlement gejaagd, waardoor de bestemming van deze sociale premies zodanig werd veranderd dat zij (volgens de franse regering) geen “sociale premies in de zin van het EU-recht” meer zijn.

  EU-deskundigen (én sommige franse parlementsleden) bestrijden deze visie, maar zolang geen enkele burger zich waagt aan de jarenlange juridische strijd tot en met het EU Hof van Justitie blijft deze franse reparatiewet gelden. Dus ongeacht op kosten van welk land men basisverzekerd is, over kapitaalsinkomsten, waaronder lijfrente, betaalt men sinds 1 januari 2016 in Frankrijk (opnieuw) de premies CSG/CRDS.

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.