ex art.69 Zvw premies met een Zvw- en AWBZ-component?

This topic has 33 reacties, 7 stemmen, and was last updated 6 years, 6 months geleden by OEVVD.

 • Auteur
  Berichten
 • #197142
   elja
  Bijdrager

  Hallo allemaal,
  Ik heb gisteren van de belastingdienst de beslissing ontvangen op mijn verzoek om vrijstelling voor de inhouding van loonheffingen over mijn Zorg en Welzijn-vroegpensioen dat 1 juli in zal gaan.
  Het verzoek is ingewilligd en ook wordt er verklaard dat ik niet verplicht verzekerd ben voor de premies volksverzekeringen en ook niet verzekerd ben en niet premieplichtig ben voor de Zvw.
  Tot nu toe zonneklaar.
  Na bovenstaande volgt echter nog een zin.
  Mijn vraag is nu, wat betekent die zin: “Het is echter wel mogelijk dat het CVZ aan de inhoudingsplichtige opdracht geeft premies ex art. 69 Zvw in te houden met een Zvw- en AWBZ-component.” voor mij in mijn situatie?
  Als iemand mij dat zou kunnen vertellen, zou ik dat op prijs stellen.
  Bij voorbaat dank,
  Elja

  #197151
   voogdj
  Bijdrager

  zie het onderwerp “•De Zorgverzekeringswet en wonen in Frankrijk”. op de thuispagina. Daarin wordt het helemaal uitgelegd

  #197152
   elja
  Bijdrager

  Hallo,
  Dat had ik allemaal al gelezen en ik heb er geen antwoord gevonden voor mijn situatie. Ik krijg nog geen AOW, nog lang niet, en mijn echtgenoot ook niet.
  Groeten,
  Elja

  #197153
   voogdj
  Bijdrager

  Dit staat op de thuispagina. In uw geval is mogelijk het vierde van toepassing?:

  ” Voor emigranten naar Frankrijk zijn er vier mogelijkheden van verzekeringen tegen ziektekosten:
  •men blijft in Nederland verzekerd als daar het inkomen wordt verdiend;
  •wie gaat werken in Frankrijk of een (pseudo)bedrijfje opricht, heeft niets meer met Nederland van doen en meldt zich bij een vaak goedkopere Franse ziekenfondskas. Men is dan niet meer verdragsgerechtigd en je wordt afgemeld bij het CVZ.
  •je wordt ‘verdragsgerechtigd’ (bij een wettelijk pensioen of uitkering uit Nederland), aanmelding bij het CVZ is verplicht, waarna aanmelding in Frankrijk noodzakelijk is;
  •zelf een particuliere verzekering zoeken als er geen wettelijk pensioen in Nederland bestaat en men leeft van bijvoorbeeld eigen vermogen. Na een verblijf van vijf jaar is aanmelding mogelijk bij de CMU, hoewel deze regeling juli 2011 is herzien. De wachttijd van vijf jaar is vervallen.”

  #197154
   elja
  Bijdrager

  Hallo,
  Na 5 jaar particulier verzekerd geweest te zijn, zijn mijn man en ik van die ontzettend hoge kostenpost verlost en sinds 01-01-2014 eindelijk tot de CMU toegelaten.
  Ik weet niet wat dat met mijn vraag te maken heeft?
  Groeten,
  Elja

  #197155
   voogdj
  Bijdrager

  Dan dus vervolgens: Als u vroegpensioen krijgt van Zorg en Welzijn per 1 juli zal vermoedelijk de situatie veranderen en zult u verdragsgerechtigd worden ten laste van CvZ. Dat is dan dus het derde * hierboven. Dit op grond van het feit dat vroegpensioenen gerekend worden als wettelijk pensioen voor art. 24 en 25 Vo883/2004.

  Wilt u dat voorkomen dan kan heel misschien uw aanvraag voor het vroegpensioen opgeschort worden, met actuariele verhoging bij latere ingangsdatum. Dat hangt van het pensioenreglement van Zorg & Welzijn af. Dat pensioenreglement kent overigens niet het begrip “vroegpensioen” dat u noemt: wel OBU, Ruil-OBU, flexpensioen , etc. En de mogelijkheden tot uitstel van dergelijke pensioenen zijn zeer beperkt.
  Ik neem verder aan dat uw man niet werkt in Frankrijk (U schrijft “WE zijn toegelaten tot de CMU”)? Doet hij dat wel dan is de situatie weer anders.

  #197156
   elja
  Bijdrager

  Hallo,
  De correcte term is vervroegd ouderdomspensioen.
  Ik heb altijd gedacht dat men pas verdragsgerechtigd wordt als men een staatspensioen ontvangt, maw AOW of een ambtenarenpensioen. U denkt dus dat ik verdragsgerechtigd wordt?
  Mijn man werkt inderdaad niet.
  Groeten,
  Elja

  #197157
   voogdj
  Bijdrager

  Ja, dat denk ik. Nederlandse pensioenen uitgekeerd voor het bereiken van het 65ste levensjaar leiden volgens een bijlage van Vo883/2004 tot toepassing van art. 24 of 25 en dus tot verdragsgerechtigdheid. ze worden voor die artikelen gelijkgesteld met wettelijke pensioenen. Als uw man geen eigen titel heeft voor Franse (of andere) wettelijke verzekering zal hij medeverdragsgerechtigd bij u worden ten laste van CvZ.

  #197158
   elja
  Bijdrager

  Hallo,
  Ik hoop dat u het mis heeft, maar als het zo is, dan is het zo, niets aan te doen. Ik wacht maar rustig af, maar ik ben nu tenminste wel voorbereid.
  Hartelijk dank voor de moeite.
  Groeten,
  Elja

  #197159
   voogdj
  Bijdrager

  De enige ontsnappingsmogelijkheid die ik zie is te trachten aan te tonen dat in uw situatie art. 25 Vo883/2004 niet van toepassing is (art. 24 is al niet van toepassing omdat u nu CMU-verzekerd bent). Dan moet betoogd worden dat Frankrijk een stelsel heeft dat het recht op verstrekkingen afhankelijk maakt van inkomen of arbeid. Voor de CMU als zodanig geldt dat niet zonder meer. Wel kan gesteld worden dat de CMU als vangnetvoorziening indirect wel van inkomen of arbeid afhankelijk is. De CMU is bovendien geen “ingezetenenstelsel” nu Frankrijk als hoofdprincipe heeft dat ingezetenen minstens 5 jaren in Frankrijk moeten wonen voor ze voor toelating in aanmerking komen.
  Een dergelijke theorie zal niet zonder meer door het Franse woonlandorgaan overgenomen worden, vermoed ik (en ook niet door CvZ) . Zou dus een rechtzaak vergen.

  #197160
   elja
  Bijdrager

  Hallo,
  Dat was een erg ingewikkeld verhaal en een rechtszaak beginnen, dat is nog ingewikkelder. Ik denk wel elke keer als ik al die regels en wetten langs zie komen die door “Europa” worden bedacht: fijn dat men zoveel rekening houdt met de burgers die met die verzinsels te maken hebben/krijgen.
  Groeten,
  Elja

  #197161
   JSwaal
  Bijdrager

  Als ik het goed begrijp heeft u 5 jaar in LDF gewoond met een particuliere zorgverzekering, en gaat nu uw vroegpensioen in? Maar, dat is toch juist fijn? In dat geval heeft u recht op gewoon meedoen aan de collectieve ziektekostenverzekering. (Dat staat los van AOW.)

  #197162
   OEVVD
  Bijdrager

  Beste Ela en anderen, Ik kom pas laat aan in deze discussie waarvoor excuses.

  Ik zou U willen aanraden niet af te wachten wat er gebeurt maar het nu verder uit te zoeken.
  De Heer Jan de Voogd heeft inderdaad volkomen gelijk met zijn stelling dat Uw vroegpensioen zal leiden tot verdragsgerechtigheid en dat het CVZ U dus zal inlijven en dat U daar de rekening voor gepresenteerd krijgt. De Heer de Voogd weet daar dan ook alles van want hij is als gemachtigde opgetreden voor iemand die hierover tot aan het Europese Hof van Justitie geprocedeerd heeft. Het bizarre aan deze situatie is dat de appelant ook nog gelijk kreeg van het EHvJ die de zaak terugverwees naar de Centrale Raad van Beroep.
  Deze CRvB echter oordeelde dat deze bijlage rechtsgeldig was omdat het verdrachsgerechtigd verklaren van mensen met zo’n vroegpensioen in het belang zou zijn van deze verdragsgerechtigden.
  Dit om het effect te vermijden – wel verdragsgerechtigd – niet verdragsgerechtigd – wel verdragsgerechtigd populair omschreven als het ” knipperboleffect”.
  Dus U gaat zeker horen van het CVZ.

  Maar die kunnen U niet zomaar verdragsgerechtigd verklaren. Zij moeten namelijk eerst vaststellen of er al dan niet sprake is van prevalerend recht. Dat zij kunnen zijn dat U bijvoorbeeld een bedrijfje hier hebt – een mini onderneminkje zelfs als auto entrepreneur bijvoorbeeld. En als U dat nog niet heeft dan zou U dat kunnen overwegen.

  En U zou ook prevalerend recht kunnen hebben op grond van het feit dat U recht heeft op een miniem Frans staatspensioentje al is het maar net een tientje per maand. Van groot belang hierbij is dat rechthebbenden NOOIT moeten ingaan op een voorstel om zo’n pensioentje met één bedrag af te laten kopen. Doen zij dit dan hebben ze niet langer een Frans wettelijk penisoen(tje) in de zin van vo 883/2004 art 23. Doen zij dat NIET dan ontvangen zij maandelijks dat mini pensioen, zijn zij voor rekening van Frankrijk verzekerd en mag en kan het CVZ hun niet verdragsgerechtigd verklaren.

  Pas als het CVZ vastgesteld heeft of er al dan niet sprake is van prevalerend recht – en als zij tot de conclusie zijn gekomen dat dat NIET zo is zullen ze U een E 121 of op een goede dag eindelijk een S 1 sturen (dat had al in 2010 moeten zijn ingevoerd maar het CVZ is NOG steeds niet zo ver). Die E 121 ( een verklaring van recht ) moet U dan zelf indienen bij de CPAM.

  Ik zou zeggen – U bent verzekerd ingevolge de CMU. Als het CVZ U het verplichte ( dat MOETEN zij doen – zij mogen U niet zo maar verdragsgerechtigd verklaren ) vragenformuliertje stuurt dan deelt U ze mede dat U reeds prevalerend recht heeft in Frankrijk en dat U GEEN E 121 wenst te ontvangen.

  Het is dan niet aan U om processen te beginnen. Laat het CVZ maar komen.
  Vecht deze “verdragsgerechtigheid” aan op grond van Uw prevalerend recht.
  Wij zullen U daarbij gratis en belangeloos terzijde staan als U dat wilt.

  #197163
   voogdj
  Bijdrager

  “Ik zou zeggen – U bent verzekerd ingevolge de CMU. Als het CVZ U het verplichte ( dat MOETEN zij doen – zij mogen U niet zo maar verdragsgerechtigd verklaren ) vragenformuliertje stuurt dan deelt U ze mede dat U reeds prevalerend recht heeft in Frankrijk en dat U GEEN E 121 wenst te ontvangen.”

  Het is de vraag of dit werkt. CvZ zal zich op het standpunt stellen dat art. 25 Vo883/2004 van toepassing is zodra je ene vroegpensioen krijgt. Als het woonlandorgaan (CPAM) die mening deelt, wat ik verwacht, dan zulje dus moeten aantonen- iets wat alleen via de rechter zal kunnen- dat art. 25 niet van toepassing is, evenmin als art. 24. Het laatste is dan inderdaad niet zo moeilijk , het eerste wel.

  #197164
   elja
  Bijdrager

  Hallo,
  Hartelijk dank voor de moeite die genomen werd om mijn vraag te beantwoorden. Ik heb een hele simpele oplossing bedacht om niet verdragsgerechtigd te worden en dat is mijn aanvraag voor vroegpensioen te annuleren (dat ging heel makkelijk) en met mijn nieuwe aanvraag te wachten totdat mijn echtgenoot AOW gerechtigd wordt en we dus sowieso met het CVZ te maken krijgen.
  Met vriendelijke groet,
  Elja

  PS Ik ga me wel bezig houden met het vragen van een degrevement bij de belastingdienst voor ten onrechte betaalde sociale lasten (zie een ander draadje).

  #197165
   OEVVD
  Bijdrager

  Dag Elja en Jan,

  Dat is dus een voortrefflijke oplossing Elja. Gefeliciteerd – simpele oplossingen zijn de beste oplossingen. Inderdaad als je echtgenoot AOW gerechtigd wordt komen de kaarten anders te liggen. Jij zal dan eerst – als meeverzekerd gezinslid – mede verdragsgerechtigd worden.
  Weer later, als je dan zelf ook de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt het weer anders want dan geldt “ieder voor zich” en ben je niet langer meeverzekerd als gezinslid en wordt je zelf verdragsgerechtigd op grond van je eigen pensioenopbouw, woon- en bijdrageverleden.

  En als jullie willen en het financieel de moeite waard vinden – dat hangt van het wereldinkomen af – dan kun je natuurlijk altijd verdragsgerechtigheid vermijden door je als auto-entrepreneur te laten registreren. Moeilijk is dat niet – het kan zelfs zo on-line – als je het zelf doet is het gratis en de eerste jaren hoef je geen omzet te draaien. Daarna kun je dan eens een kleinigheidje opgeven.


  @Jan
  – Deze zaak is nu hypothetisch geworden omdat Elja haar eigen plan heeft getrokken. Maar ik blijf van mening dat dit kan werken. Sleutel is de CPAM. Als die gewoon accepteert dat iemand voor rekening van Frankrijk middels de CMU verzekerd is dan is het goed zo. Dan is er prevalerend recht. De CPAM weet ook niet of iemand al dan niet een buitenlands vroegpensioen heeft. Dat gaat ze ook niets aan.

  De CPAM zit braaf te wachten totdat iemand pensioengerechtigd wordt en bij de CARSAT (voor ex werknemers) een pensioenaanvraag indient. Die CARSAT vraagt dan alle pensioengegevens op – ook bij de SVB en maakt een overzicht voor de pensioengerechtigde. Hieruit blijkt dan ook ten laste van welk land de betrokkene verzekerd wordt voor zijn of haar ziektekosten.

  Deze gegevens worden dan doorgespeeld naar de CPAM die dan zegt ” Aha die Monsieur/Madame is voor rekening van Nederland verzekerd, dan kunnen wij lekker de kosten doorberekenen en dus gaan we eens vragen om een E 121/S 1.”

  Bij vroegpensioenen weet de CPAM dat niet en kunnen dat ook helemaal niet weten. Deze vroegpensioenen zijn naar Frans recht dan ook helemaal geen wettelijke pensioenen. Dus persoonlijk zou ik zeggen – in zulke gevallen – staan op het prevalerend recht, het eventueeel door het CVZ aangeboden E 121 weigeren op grond van prevalerend recht in het woonland. En inderdaad als het CVZ dat niet accepteert en begint met jaarfarekeningen te sturen dan zal het naar de rechter moeten en dan heb je gelijk – dan zal het moeilijk worden want de rechter geeft helaas routinematig het CVZ gelijk.
  Ik zou zeggen in dergelijke gevallen – geen slapende honden wakker maken.

  #197166
   voogdj
  Bijdrager

  “Bij vroegpensioenen weet de CPAM dat niet en kunnen dat ook helemaal niet weten”

  Wel indien CVZ (hans Zorginstituut Nederland) een E121 of S1 doorstuurt aan CPAM met daarop vermeld dat betrokkene een pensioen vanuit Nederland heeft. ZIN doet dat ook, ook indien betrokkene zo’n formulier zelf niet heeft aangevraagd.

  #197167
   voogdj
  Bijdrager

  “.. En inderdaad als het CVZ dat niet accepteert en begint met jaarfarekeningen te sturen dan zal het naar de rechter moeten “

  Neen: als je niet betaalt gaat CvZ naar de deurwaarder (er komen dan dus aanmanings- en deurwaarderskosten bij).

  #197168
   OEVVD
  Bijdrager

  Nee Jan – Dat zijn procedurefouten gemaakt door het CVZ. Het CVZ heeft niet het recht een E 121 of een S 1 op te sturen aan de CPAM. Dit is nu juist het ziektebeeld waartegen wij al jaren strijden. Het CVZ trok zich niets aan van Verordening 987/2009 de “toepassingsregeling” die precies vastlegt wie wat moet doen.
  Hier staat dat dus precies in :

  Regulation 987/2009

  Article 25
  Stay in a Member State other than the competentMember State
  A.
  Procedure and scope of right
  1.
  For the purposes of the application of Article 19 of the basic Regulation, the insured person shall present to the health careprovider in the Member State of stay a document issued by the competent institution indicating his entitlement to benefits inkind. If the insured person does not have such a document, the institution of the place of stay, upon request or if otherwise necessary, shall contact the competent institution in order to obtain one.
  L 284/10 EN

  Wat houdt dit in ? De RECHTHEBBENDE vraagt een E 121 aan bij het CVZ. En presenteert dat bij de CPAM. INDIEN NODIG mag de CPAM het direct aanvragen bij het CVZ. Maar het CVZ heeft geen enkel recht om ongevraagd een E 121/S 1 op te sturen aan de CPAM. Daarmee gaan ze buiten hun boekje. Het staat erg duidelijk in de Verordening. Dwingend recht.

  Trouwens grappig dat CVZ haar naam heeft gewijzigd in ZIN. Misschien waren ze een beetje moe van alle woordspelingen zoals onder andere het College van Zakkenvullers. ZIN wordt ook weer leuk

  onZIN, tegenZIN, waanZIN.

  Dus als ZIN het zelfde kunstje probeert te flikken als CVZ dan zullen we ze weten te vinden.
  we hebben er echt ZIN in.

  #197169
   voogdj
  Bijdrager

  @OEVVD
  Je citeert een verkeerd artikel. Dit gaat namelijk over het te tonen document bij verblijf buiten de bevoegde staat. In feite een EHIC kaart. Je conclusies zijn dus onjuist.

  #197170
   OEVVD
  Bijdrager

  Nee hoor Jan, Dan nemen we toch deze ……Het is altijd hetzelfde namelijk. Slechts de rechthebbende en het orgaan van de woonplaats hebben het recht een verklaring van recht op te vragen. Het instituut van ” the competentt state” heeft dus niet het recht dat ongevraagd te sturen.

  Article 24
  Residence in a Member State other than the competent Member State
  1.
  For the purposes of the application of Article 17 of the basic Regulation, the insured person and/or members of his family shallbe obliged to register with the institution of the place of residence.Their right to benefits in kind in the Member State of residence shall be certified by a document issued by the competent institution upon request of the insured person or upon request of the institution of the place of residence.
  2.
  The document referred to in paragraph 1 shall remain validuntil the competent institution informs the institution of the place of residence of its cancellation.
  The institution of the place of residence shall inform the competent institution of any registration under paragraph 1 and of anychange or cancellation of that registration.

  Goed nu ?

  #197171
   voogdj
  Bijdrager

  Zelfs al zou Nederland niet op eigen initatief een S1 naar het Frnse woonlandorgaan mogen sturen, wat te betwijfelen is omdat het beginsel van gemeenschapstrouw wederzijds elkaar inlichten wel degelijk toestaat, dan nog staat de jurisprudentie toe dat Nederland krachtens art. 69 ZVW de bijdrage doet inhouden op pensioen (en heffen op eindaanslag) .
  Weigeren een E121 of S1 aan te vragen of te ontvangen helpt dus niet.

  #197172
   OEVVD
  Bijdrager

  Nee Jan volgens mij niet. Nederland mag slechts een verdragsbijdrage heffen indien de verstrekkingen voor rekening van Nederland komen. Dus iemand is bij de CMU ingeschreven en die verstrekkingen komen dus voor rekening van Frankrijk. Dan is er dus prevalerend recht.
  Nu zou de betrokkene beginnen een vroegpensioen te ontvangen. Hetgeen Elja wijselijk heeft uitgesteld dus in dit geval speelt het niet meer. Maar stel dat zij wel dat vroegpensioen zou beginnen te incasseren. En het pensioenfonds informeert daarover het CVZ. Dat moet nu dan gaan navragen of de betrokkene een E 121/S1 wenst te ontvangen. Zij mogen dat niet meer zonder meer opsturen. Want er kunnen tal van redenen zijn waarom deze persoon prevalerend recht heeft. Bijvoorbeeld een Frans staatspensioentje of een (fictief) mini onderneminkje.
  Dus de betrokkene hoeft het niet te weigeren – Het CVZ – nu genaamd de bende van ZIN – moet het komen vragen. En de betrokkene zegt dan “nee – dat wil ik niet – ik heb prevalerend recht in mijn woonland”.
  Daarmee zou de kous af moeten zijn. Het zou in de praktijk wel eens zo kunnen zijn dat de bende van ZIN achter de rug om van de betrokkene gaat zitten vroeten bij de CPAM. En de CPAM heeft daar misschien wel oren naar want dan zijn die weer van een kostenpost af.
  Dus dat zal dan verder uitgevochten moeten worden. Maar zolang Nederland niet opkomt voor de kosten van de verstrekkingen heeft het niet het recht een verdragsbijdrage te eisen. Dat blijkt dus zonneklaar uit 883/2004 art 30.1 waarin staat dat slechts een bijdrage gevorderd kan worden inzoverre – of liever “to the extent” that the cost are borne by the institution of the Member State (eventjes uit mijn hoofd maar dat artikel ken ik wel een beetje uit mijn hoofd).
  Verder is het alleen ZIN intimidatie en terreur.
  Dus actieve weerstand of ontwijkende beweging. Elja kiest het laatste – ik kies al jaren voor het eerste. Dat bevalt mij prima. Zeer ZINvol.

  #197173
   voogdj
  Bijdrager

  “Nee Jan volgens mij niet. Nederland mag slechts een verdragsbijdrage heffen indien de verstrekkingen voor rekening van Nederland komen. Dus iemand is bij de CMU ingeschreven en die verstrekkingen komen dus voor rekening van Frankrijk. Dan is er dus prevalerend recht.”

  Het is zeer de vraag of er in zo’n situatie sprake kan zijn van prevalerend recht. Frankrijk kan waarschijnlijk gewoon art. 25 Vo883/2004 toepassen dat het recht geeft de lasten bij CvZ te leggen nadat Elja een vroegpensioen ontvangt. Zoals ik al eerder in deze draad noemde zal Elja moeten trachten aan te tonen dat het Franse stelsel niet op voorwaarden van inkomen of arbeid berust, want dan pas is er bij een CMU-verzekerde sprake van niet-toepasbaarheid van art. 24 Vo883/2004. Ik acht dit een tamelijk moeilijk begaanbare weg.

  #197174
   Jaap Pijpe
  Bijdrager

  Heren

  Dit is m.i. een discussie voor op uitpandigen.nl.
  Ik vermoed, dat we op dit forum niet op deze diepte en type meningsverschillen zitten te wachten.

  #197175
   OEVVD
  Bijdrager

  Beste Jaap, Ja op uitpandigen wordt er ook diepgaand over dit soort zaken gediscussieerd. Uitpandigen heeft een klein vast publiek dat zich al jaren in deze problematiek vastbijt. En zeg 90 % zo niet meer van de onderwerpen worden door de Heer Jan de Voogd geinitieerd.
  Over de loop dar jaren kunnen wij zeggen dat de frontale aanval van de pensionados is stuk gelopen en dat de ZVW onaantastbaar is gebleken.
  Dat wil echter niet zeggen dat er geen andere legale middelen meer zijn om aan het CVZ te ontkomen.
  Met name ook op het gebied van de vroegpensioenen welk onderwerp hier door Elja op tafel is gelegd.
  Zij heeft dan daar ook zelf een passende en volkomen legale oplossing bij gevonden. Ik hoop dat de discussie daar toe bijgedragen heeft.
  Er zijn vele duizenden Nederlanders die met vroegpensioen gaan. En die dan met deze problematiek geconfronteerd worden. Deze mensen bereik je niet op “uitpandigen”. Daarvoor zijn de discussies veel te technisch.
  Er zijn mensen – ik denk dat ik in het verleden van jou begreep dat je tot de groep behoort – die zeggen – de rechter heeft in hooàgste instantie uitspraak gedaan en daar leggen we ons bij neer.
  Er zijn er ook die kijken wat de alternatieven zijn – wel volkomen legaal natuurlijk.
  Dat is ook hun goed recht.

  Het gaat er dus om deze mensen ook te bereiken. Zouden de duizenden Nederlanders bijvoorbeeld die met vroegpensioen gaan niet willen weten om er wegen zijn inlijving bij het CVZ ten koste van dekking in hun woonland te vermijden ?

  Daarom diepen we dit onderwerp uit.

  Ik heb geen meningsverschil met de Heer de Voogd. Het uitwisselen van gedachten en meningen met hem is voor mij zeer nuttig gebleken. De Heer de Voogd belicht deze problemen veelal ietsjes conservatief hetgeen vaak met het standpunt van het CVZ en in laatste instantie de rechtspraak zal overeenkomen.

  Persoonlijk bekijk ik dat anders en zoek altijd naarstig naar alternatieven. Mits die volkomen legaal zijn.
  Daar gaat deze discussie dus over en er waren twee redenen om dat hier op dit forum te doen :
  1) Het gaat nog steeds over een concrete vraag van Elja. Niet iedereen kan zich veroorloven om haar oplossing te kiezen en het vroegpensioen niet tot uitkering te laten komen. Sommigen hebben dat geld gewoon nodig.
  2) Wij proberen alternatieven te bieden. Of iemand daar al dan niet gebruik van wenst te maken moeten ze zelf weten natuurlijk. Indien er mensen zijn die graag bijdragen aan het Nederlandse sociale stelsel zonder dat ze daar zelf recht op hebben dan is dat ook prima.

  Maar er zijn ook mensen die graag de mogelijkheden benutten die de wet biedt. Dat zijn er wellicht meer dan je denkt. Maar daarover kunnen wij geen détails geven; Dat zijn privé zaken.
  Wat wij wel kunnen doen is de mogelijkheden aankaarten. En de Heer de Voogd de andere kant laten belichten. Eventuele risicos.

  Ik weet uit ervaring dat er veel mensen belangstelling voor hebben.
  En heb je het niet dan hoef je je er natuurlijk niet verder in te verdiepen.
  Ik weet uit een discussie op uitpandigen dat de Heer de Voogd werkt aan een gedegen stuk over alle volkomen legale manieren waarop men verdragsgerechtigheid kan voorkomen. En ik zou er voor willen pleiten dat we dat hier op dit forum ook kunnen bespreken.

  #197143
   Jaap Pijpe
  Bijdrager

  Kijk OEVVD, je reactie illustreert precies wat ik meende te mogen constateren. Ik schreef dan ook “m.i.”
  Mijn langdurige (vele jaren) ervaring op uitpandigen.nl doen me ervan overtuigd zijn, dat héééél erg weinigen de soort diepgaande discussies en woordenstromen lezen, waarderen. Men wil de kort en duidelijk geformuleerde conclusies en uitkomsten zien. En op uitpandigen zijn de meesten snel of na niet al te lange tijd afgehaakt. Men was de letterbrij en de soms te hoog oplopende meningsverschillen beu.
  Maar……ik weet het……. vrijheid van meningsuiting en ook van wel of niet lezen.
  Vandaar mijn vrijheid bovenstaande mening hier te uiten en te concluderen, dat ik verder dit soort forumbijdrages zal skippen.

  #197144
   Paulsax
  Bijdrager

  Helemaal correct, Jaap.

  #197145
   OEVVD
  Bijdrager

  Ach Heren – inderdaad vrijheid blijheid. Zo lang het heel misschien bijdraagt een begrip hoe deze dingen en deze verordeningen werken is het meegenomen. Helaas, Jaap, zit hem de kneep in het feit dat deze wetgeving zo complex is dat er niet altijd korte en duidelijk geformuleerde conclusies en uitkomsten zijn. En de verordeningen die nu van toepassing zijn zijn pas per 1 mei 2010 van kracht geworden. Daar is nog niet over elke mogelijkheid en elk artikel jurisprudentie.
  En zo lang er nog iemand is die niet “verdragsgerechtigd” wil worden en die wij misschien daarbij zouden kunnen helpen zullen we wel doorgaan om het uit te zoeken, hopelijk tot inzicht komen welke interpretaties de juiste zijn, desnoods helpen om bijvoorbeeld het CVZ/ZIN bij te sturen, en indien nodig met zaken voor de rechter te brengen. En zullen wij blijven proberen onze informatie te delen met mensen die er in geinteresserd zijn. En wie dat niet is die hoeft dus niet.

  #197146
   Jaap Pijpe
  Bijdrager

  HO ho, ik heb het slechts over het feit, dat lange discussies tussen “geleerden” me niet boeien.
  Als het echt uit de hand loopt in dit forum, zoals al meerdere malen is gebeurd op uitpandigen.nl, dan twijfel ik er niet aan, of de webmaster zal ingrijpen. Ik zeg DAT alleen een beetje eerder dan die webmaster. Je doet alsof ik één en ander niet zou begrijpen. Je hebt het helemaal mis.
  Dit gezegd hebbende…………………

  Praktische hulp, gebaseerd op praktische benadering en niet op de wil om verdragsgerechtigd te zijn of niet, boeien me heel veel. Wie hulp nodig heeft DAARBIJ is ook bij mij welkom. Maar ik ga wel uit van de regels en realiteit en niet van wensen, die niet stroken met wat mag en niet mag. Ik weiger mee te doen met “onderbuikers”.
  Dus…………………..waar CVZ fouten maakt, ja, ik doe mee. Waar CVZ doet wat ze moet doen, ik zal me er niet tegen verzetten.
  Zal wel aan mijn opvoeding liggen. Je aan de wet houden is me met de paplepel ingegeven.

30 berichten aan het bekijken - 1 tot 30 (van in totaal 34)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account