Re: Waarschuwing aan CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen

#198345
 bosbess
Bijdrager

Ik heb het artikel nog maar een keer doorgelezen en inderdaad, ook volgens “de CPAM” heb je er recht op. “Maar als zo vaak in La France Profonde,” schrijft Wim, “zijn niet alle medewerkers van de CPAM goed op de hoogte gebracht van de specifieke situatie rond de Europese verdragsgerechtigden. Zijn de declaraties eenmaal ingediend, dan wijzen de verantwoordelijke uitvoerders bij de CPAM deze af, omdat sinds 1 mei 2010 slechts zorg wordt vergoed die binnen het Franse grondgebied is verleend. Ook reisverzekeraars kunnen verkeerd informeren omdat men niet goed op de hoogte is.”

Wat dan volgt is me niet helemaal duidelijk. Guido Smoorenburg heeft bij vier franse reisverzekeraars geïnformeerd en die bleken allemaal in de veronderstelling dat verdragsgerechtigden niet CPAM-verzekerd zijn bij verblijf buiten Frankrijk. Omdat hun reisverzekering wat ziektekosten betreft uitsluitend een aanvullend karakter heeft, willen ze die niet afsluiten met verdragsgerechtigden. En als die toch is afgesloten vergoeden ze niet.

Ik zou dan denken: onderneem stappen om deze reisverzekeraars ervan te overtuigen dat ze niet juist zijn geïnformeerd. In plaats daarvan heeft Guido Smoorenburg kontakt gezocht met verzekeraars die tegen een hoge(re) premie wél een reisverzekering willen verstrekken aan mensen zonder basisverzekering. Maar dat laatste is dus helemaal niet aan de orde! Waarom dan een dure ziektekostenverzekering afsluiten via een reisverzekeraar? Het is zelfs verboden om eenzelfde risico dubbel te verzekeren.

Wat je laatste vraag betreft, die zou interessant zijn als er sprake was van verboden discriminatie op grond van nationaliteit. Daarvan is hier geen sprake. Dat (vergoedingen aan) verdragsgerechtigden door franse reisverzekeraars worden geweigerd berust op onwetendheid. De enige remedie is dus voorlichting. Door de FANF (?) aan de franse overkoepelende organisatie van verzekeraars.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account