Re: Waarschuwing aan CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen

#198356
 bosbess
Bijdrager

“The point” van deze discussie is, HansPiet, of de CPAM al dan niet onderscheid maakt/mag maken tussen Fransen en verdragsgerechtigden (van welke nationaliteit ook). Dat heeft helemaal niets met NL te maken. Wel van belang is om tevoren te weten in welke landen buiten de EU/EER de CPAM de gemaakte zorgkosten vergoedt (op basis van bilaterale verdragen).

Overigens is NL van plan om de zorg buiten de EU/EER helemaal uit het basiszorgpakket te halen (voor de AWBZ al ingegaan), desnoods door bilaterale verdragen op te zeggen, getuige de laatste alinea van een brief van 1 oktober 2012 van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer:

“Wijziging AWBZ en Zvw
Op het terrein van de AWBZ en de Zvw worden er stappen gezet om het zorggebruik buiten de Europese Unie te beperken. Voor de AWBZ treedt in dat kader de Wet AWBZ-zorg buitenland op 1 januari 2013 in werking. Tevens is er een wetsvoorstel in voorbereiding om de zorgkosten die gemaakt zijn buiten Europa niet langer op grond van de Zvw te vergoeden. Om deze beëindiging van de werelddekking van de Zvw te effectueren moet tevens een aantal bilaterale verdragen worden aangepast. Hiervoor is instemming van de verdragspartner vereist. Stemt de verdragspartner niet in dan overweegt de regering opzegging van het verdrag.”

Als dat doorgaat zal voor NL verzekerden die buiten de EU/EER reizen, altijd een volledige, dus dure, reisverzekering noodzakelijk zijn.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account