Re: Opgeven wereldinkomen ivm CVZ

#198029
 voogdj
Bijdrager

En ter aanvulling:
Bij de raming van de aftrekbare kosten speelt de vaststelling van de eigenwoningschuld een rol. Die valt niet altijd samen met de hypotheekschuld, met name door de werking van de bijleenregeling (bij beide partners). Die regeling is al uiterst gecompliceerd in sommige gevallen. Onlangs stonden er postings op internet waaruit bleek dat in complexe gevallen slechts 40% van de hypotheekadviseurs die geraadpleegd waren de juiste eigenwoningschuld konden berekenen. Bovendien bleken de ambtenaren van Financien tot andere berekeningen te komen dan hypotheekadviseurs (let wel: beide groepen mochten deskundig worden geacht, de gemiddelde belastingplichtige in Nederland niet, en de gemiddelde Ninbi-aangifteplichtige nog minder).
Grote complexiteit in de bijleenregeling ontstaat bij (echt)scheidingen, samenwonen/huwen, huwelijkse voorwaarden,toepassing van verhuis- en uitzendregelingen, voortgaand onderhoud met verhoging van hypotheekschuld, etc.
Sinds 1.1.2013 bestaan er bovendien twee regimes ter bepaling van de aftrekbare hypotheekrente, afhankelijk van het tijdstip waarop de hypotheek is afgesloten of verhoogd. Die twee regimes intreracteren daarbij dan nog met de bijleenregeling.

Mijn conclusie is dat in de nabije toekomst in Nederland veel eigenwoningbezitters niet meer in staat zullen zijn de eigenwoningschuld en de aftrekbare hypotheekrente uit te rekenen, laat staan de termijnen van aftrekbaarheid goed vast te stellen. Hetzelfde geldt voor veel belastingadviseurs en belastingambtenaren.

Of de Belastingdienst overigens op bijleenregeling en overgangsregime en nieuw regime van eigenwoningregeling controleert bij de Ninbi-aangifte is de vraag. Het lijkt me vrijwel ondoenlijk. Buitenlandse instanties zullen het zeker niet bijhouden.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account