Reageer op: Niet te volgen politieke discussie

#194796
 OEVVD
Bijdrager

Dank voor jullie reacties. Dan kom ik nog even terug op de verkiezingen voor het Europees Parlement. Misschien iets waar we het over eens kunnen zijn – jammer dat er zo weinig expats gaan stemmen. Moeilijk is dat niet ze hebben toch de keuze uit stemmen in hun woonland of bij Verkiezingen in Den Haag. En toch gaan er maar weinig dat ook doen. De kans om te registreren voor deze verkiezingen is nu voorbij. En dus weten we nu al dat er hoogstens 11 % van de expats dat gaat doen. Tenminste als iedereen die zich heeft laten registreren ook gaat stemmen.
En onderstussen wordt er veel geklaagd dat de expats geen stem hebben en dat de politiek geen oog heeft voor hun belangen. Ja, Geen wonder als je niet de moeite neemt om je stem te laten horen ?

Uit parlement en politiek :

Percentage stemmers voor Europese verkiezingen onder expats opvallend laag – Hoofdinhoud

vrijdag 28 februari 2014, 16:58

DEN HAAG (PDC i) – Inwoners van Frankrijk of Duitsland die nog niet in het kiesregister staan, hebben de boot gemist voor de Europese verkiezingen in mei. De deadline om zich als kiezer te registreren verloopt deze week. Dit is met name belangrijk voor mensen die niet stemmen in hun geboorteland maar in een andere EU-lidstaat waar zij momenteel wonen. Het gaat om een groep van zo’n 8 miljoen stemgerechtigde Europeanen. Meer dan de helft daarvan woont in Groot-Brittannië i of Duitsland i.

In veertien EU-landen i, waaronder Nederland, worden alle inwoners met een EU-nationaliteit automatisch als kiesgerechtigde geregistreerd. In de andere landen kan men zich online of in het lokale stadhuis registreren. De Europese Commissie i heeft elf lidstaten echter opgeroepen om hun kieswetgeving aan te passen; sommige regeringen stelden extra voorwaarden aan buitenlandse inwoners en informeerden hen niet adequaat.

Expats bleken in het verleden erg onwillig om hun stemrecht te gebruiken; wel was er een groei te zien van 5,9 procent in 1994 naar 11,6 procent in 2009. Dit is niet noodzakelijk het gevolg van een gebrek aan kennis, zo bleek uit een peiling van de Eurobarometer i. Wel gaven kiezers aan dat meer informatie en een vaste verkiezingsdag in heel Europa zouden bijdragen aan een hogere opkomst.

einde citaat

En nog even voor Jaap Pijpe. Ik denk dat het jammer is dat de grote politieke partijen in Frankrijk en in Nederland geen ruimte geven aan eurosceptische kiezers in hun achterban. Het is toch een niet gering percentage van de bevolking in deze landen dat er niets van moet hebben. Deze mensen kunnen niet naar de mainstream politieke partijen in Frankrijk want zowel de PS als de UMP zijn pro EU. Dus blijft er voor die mensen niets anders over dan maar op het Front National te gaan stemmen. In Nederland is dat ook zo. De politieke mainstream is pro EU. Het CDA begint nu wel wat vraagtekens te zetten en wil wel macht terug halen uit Brussel. Maar dat inzicht is wel heel erg laat gekomen.
En dus worden de eurosceptische kiezers ( want het gaat hiet toch om de politiek ten opzichte van de EU ) gedwongen om naar Wilders of naar Roemer uit te wijken. Dus naar de flanken van het politieke spectrum. Daar voelen velen zich eigenlijk niet thuis maar ze moeten wel.

En Taciturn – de onmogelijke “nickname” valt nogal mee. Mijn vrouw heet VVOEVVD en ik heet OEVVD en wij hebben maar één email adres. Vandaar.

Maar er zijn belangrijkere zaken. Zoals een heel klein steentje bijdragen om Europa weer op de rails, en mensen die willen werken weer aan het werk te krijgen. En daartoe zou de EU geknipt en geschoren moeten worden.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account