Re: korting op aow-toeslag jongere partner

#196976
 bosbess
Bijdrager

Knap zoekwerk Jan! Maar of het in dit specifieke geval tot een duidelijk antwoord leidt, vraag ik me af. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep gaat namelijk niet over wisselende inkomsten maar over incidentele betalingen, die plaatsvinden in de periode dat er al recht op bv AOW bestaat, zoals een bonus, eindejaarsuitkering enz. Bovendien was de betrokken persoon in dat geval nog steeds in loondienst, waaruit ze inkomen genoot. Toch ging het in die zaak alleen om de eindejaarsuitkering.

Ik zal proberen om het voor AnneMiek even duidelijk samen te vatten:

In principe zijn van toepassing de artikelen 4.1.3, 4.1.6 en 4.1.9 van het Algemene Inkomensbesluit Sociale Verzekeringswetten (met dank aan Jan de Voogd):
Art. 4.1.3: Bij de toepassing van het eerste lid wordt het loon door de uitkeringsgerechtigde geacht te zijn genoten in het aangiftetijdvak waarover de werkgever of de inhoudingsplichtige van dat loon opgave heeft gedaan.
Art. 4.1.6: De SVB of het UWV kunnen op basis van een geschat inkomen een gemiddeld inkomen per kalendermaand bepalen, waarna per periode van ten hoogste twaalf maanden een herberekening plaatsvindt en het gemiddeld inkomen per periode kan worden toegerekend aan maanden in die periode.
Art 4.1.9: Indien toepassing van dit artikel leidt tot een kennelijk onredelijk resultaat, bepaalt de SVB of het UWV het inkomen op een andere wijze.

Op grond van de SVB beleidsregels (zie onder artikel 4.1) worden incidentele betalingen (eindejaarsuitkering, bonus enz.) toegerekend aan de maand waarin ze worden genoten. Als dat tot een onredelijk resultaat leidt doordat de opbouw al plaatsvond vóór het recht op AOW bestond, mag de opbouw vóór dat tijdstip volgens de CRvB niet worden meegerekend.

De vraag is nu of jouw inkomsten uit 3,5 maand seizoenwerk zijn te beschouwen als incidentele inkomsten. Ik vrees van niet. Zoals ik hierboven al opmerkte verwacht ik dus dat inderdaad de SVB het verdiende loon zal willen verrekenen over het kalenderjaar waarin het is verdiend. Toch valt ook in jouw geval te verdedigen dat dit tot een onredelijk resultaat zou leiden en dat je loon alleen mag worden toegerekend aan de maanden oktober t/m december 2013, dus maar voor een vierde mag worden meegeteld. En wie weet doen ze dat ook al.

Zes maanden voor het recht op AOW ingaat zouden jullie de benodigde papieren voor de aanvraag AOW automatisch toegestuurd moeten krijgen. Je kunt dan ook zien wat ze van je willen weten en wat de toelichting erover zegt. Nogmaals: zelf zou ik nu al de SVB raadplegen om te weten wat ze in gevallen als het jouwe doen. Daar kan je dan je plannen op afstellen, op welke manier dan ook.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account