Re: IB-Belastingregime bij terugkeer naar Nl

#197975
 voogdj
Bijdrager

In beginsel wel. Er doet zich echter een groot aantal vragen voor. U stelt dat de woning verhuisd is van box 1 naar box 3 en de bijbehorende woningschuld ook, namelijk door de emigratie. En bovendien dat recent naar Frankrijk verhuisd werd en naar Nederland (maar hoe spoedig?) wordt teruggekeerd.
Vragen zijn dan :
1. Is feitelijk wel van een emigratie sprake geweest als de periode van “wonen in Frankrijk” slechts kort was? Zo neen, dan kan gesteld worden dat de woning in Nederland het hoofdverblijf is gebleven en de eigenwoningregeling vermoedelijk doorliep voor u als binnenlands belastingplichtige. U bent echter onduidelijk in uw opgaaf, want u heeft het over “recent naar Frankrijk verhuisd zijn” en “over een x-aantal jaren terugkeren naar Nederland”. Als het over jaren van afwezigheid gaat zal inderdaad meestal wel van fiscale emigratie sprake zijn, gaat het over kortere periode dan is dat nader te toetsen.

2. Zelfs al is wel sprake geweest van een fiscale emigratie, dan nog kan de eigenwoningregeling op grond van de verhuisregeling van toepassing gebleven zijn (echter onder voorwaarden die gelden bij de verhuisregeling!) . Ook dan kan dat zijn geweest voor de gehele of een deel van de verblijfsperiode in Frankrijk,dus zonder overgang van de woning en de schuld van box 1 naar box 3.

3. De vraag doet zich voor of op 31 december 2012 sprake is van een bestaande woningschuld om onder het overgangsregiem te kunnen vallen voor behoud van voorheen bestaande hypotheekrenteaftrek zonder aflossingsverplichting. Als dat niet zo is is sprake van een “nieuwe lening”met een “nieuwe eigenwoningschuld”op moment van remigratiedatum. Die valt dan in beginsel onder het nieuwe regiem van verplichte annuitaire afslossing in een periode van 30 jaren.

Het overgangsregiem voor bestaande eigenwoningschuld kent echter ook een paar uitzonderingen, die als volgt in een voorlichtingsbrochure verwoord staan, en juist voor terugkerende expats van belang zijn. Ik citeer:

“12. En als je op 31 december 2012 geen eigenwoningschuld hebt, val je dus niet
onder het overgangsrecht?
• Ja, tenzij je gebruik kunt maken van één van de drie uitzonderingen.
• Deze uitzonderingen gelden voor:
o 1) belastingplichtigen die op 31 december 2012 geen eigen woning en
eigenwoningschuld hebben maar dat in 2012 wel hadden en in 2013 weer
zullen hebben (met name gericht op ‘tijdelijke huur tussen twee eigen
woningen in’);
o 2) belastingplichtigen die op 31 december 2012 geen eigen woning en
eigenwoningschuld hebben maar na 31 december 2012 (en voor 31
december 2021) weer terugkeren in een woning die voor 31 december
2012 laatstelijk een eigen woning is geweest, zonder dat na 31 december
2012 een andere woning als een eigen woning is aan te merken geweest
(met name gericht op ‘expats’), en
o 3) belastingplichtigen die op 31 december 2012 beschikken over een
onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst of een koopaannemingsovereenkomst
die leiden tot een verwerving van de eigen
woning in 2013.
• In deze uitzonderingsgevallen kan ook renteaftrek over een niet-aflossingslening
bestaan die in 2013 tot stand is gekomen.”

Ik sluit verder niet uit dat onder omstandigheden ook de bijleenregeling nog een rol kan spelen.
Die bepaalt dan wat de maximale eigenwoningschuld kan zijn op remigratiedatum.

Zonder nadere en goed gedateerde en gedetailleerde gegevens is niet zonder meer te bepalen hoe de in Nederland achtergelaten woning naar Nederlands fiscaal recht in de Nederlandse inkomstenbelastingaangiften moet worden opgenomen. Dat geldt zowel voor de periode van emigratie naar Frankrijk als na terugkeer in Nederland. De vragen of de woning te huur is gezet, al dan niet gemeubileerd is gehouden (u sprak over pied a terre dus dat duidt op gemeubileerd houden), en hoe lang u deze voorheen in Nederland als eigen woning ter beschikking stond kunnen ook een rol spelen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account