Re: Fraude: geëmigreerde pensionados blijven ingeschreven in Nederland

#197926
 voogdj
Bijdrager

Wat de eerste posting betreft. Een vorige minister van BiZa (Donner) heeft al gesteld dat burgers zich bij immigratie en emigratie aan de wetgeving van Nederland dienen te houden, in het bijzonder de in- en uitschrijving bij het GBA. De controlemogelijkheden vanuit Nederland zijn daarop niet al te groot, lijkt me. Bovendien zal Nederland niet al te veel belang hebben bij uitschrijving uit het GBA vanwege de daaraan verbonden verminderde belasting- en premieinkomsten bijvoorbeeld.
Initiatieven daartoe zullen dus van het immigratieland dienen uit te gaan, zo dunkt me. Dat heeft wel wat belangen, juist i.v.m. belasting-en premieinkomsten. Ook de controlemogelijkheden zijn voor het bestemmingsland wat groter, omdat er toch wel wat indicaties ontleend kunnen worden aan gegevens als huur- en koopcontracten, gebruiksgegevens van nutsvoorzieningen door mensen die van buiten het “immigratieland” komen,aanmeldingen bij officiele instanties, soms: aanmaken van bankrekeningen in het immigratieland, etc.

Voorstelbaar is dat een motief om zich niet als immigrant te melden is, zeker bij ouderen, dat daardoor de rechten op (wettelijke) zorg naar beneden gaan (beperking tot woonlandzorg van minder kwaliteit en omvang dan in Nederland) mede afgezet tegen de hoogte van de bijdrage aan CvZ. De vraag is of dat motief in een land als Frankrijk met een vrij goede wettelijke zorg van groot belang zou zijn. In een land als Spanje is het ongetwijfeld een motief, temeer omdat daar voor officieel niet geimmigreerde Nederlanders (overwinteraars) zorgvoorzieningen in natura van Nederlandse aard met Nederlandse artsen (kliniek Benidorm) aanwezig zijn die wel toegankelijk zijn voor ZVW-verzekerden, maar niet voor verdragsgerechtigden die wel officieel wonen in Spanje. Op dit punt is de stimulans voor immigratielanden om overwinteraars geregistreerd te krijgen als ingezetenen echter niet al te groot. Nu werkelijke zorgkosten, dan wel voldoende hoge forfaitaire bedragen (in bijv. Spanje), als woonlandvergoedingen betaald worden door het herkomstland gaat daar immers geen financiele prikkel voor de bestemmingslanden van uit. Dus ik verwacht dat de zeker vrij grote groep “overwinteraars” die strikt formeel gezien eigenlijk als immigranten zouden dienen te gelden, moeilijk gereduceerd kan worden.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account