Re: Fraude: geëmigreerde pensionados blijven ingeschreven in Nederland

#197934
 voogdj
Bijdrager

@Bosbess, citerend:

“Als ik het goed begrijp hebben we volgens jou het recht op zorg in NL er in 2010 dus gratis bij gekregen (onder dwang van de EU). En betalen we dus niets meer dan wanneer we alleen recht op basiszorg in Frankrijk zouden hebben? Dat kan maar één ding betekenen: dat we in de jaren ervoor veel te veel hebben betaald voor alleen de basiszorg in onze woonlanden. Want je maakt mij niet wijs dat de NL regering ons, rijke gepensioneerden aan zonovergoten stranden, zomaar cadeautjes doet. Maar als dat werkelijk het geval is, begrijp ik al helemaal niet waarom ze niet-uitgeschreven emigranten gaan vervolgen. Die betalen immers de volle mep in NL, terwijl de te betalen vergoedingen voor ziektekosten aan het “woon”land meestal veel lager zijn.””

Nogmaals: de pensioenlandzorg in Nederland is per 1 mei 2010
voor gepensioneerde verdragsgerechtigden in de EU/EER/Zw. die een bijdrage aan CvZ betalen voor woonlandzorg, ingevoerd. Dat was geen initiatief van de EU, maar slechts van Nederland, na nogal wat aandringen van Ria Oomen (CDA parlementslid voor Nederland in de EU). Er wordt nog steeds geen extra bijdrage voor betaald aan CvZ, al heeft VWS al jaren gesteld dat dat zal gaan gebeuren. Het voorstel tot verhoging van de bijdrage blijft vermoeedelijk uit omdat de cijfers ontbreken om die verhoging te rechtvaardigen. Dat zijn in het bijzonder de cijfers over de werkelijke kosten van woonlandzorg in diverse EU-landen, vanaf 1 mei 2010. Die cijfers zijn in de jaarlijkse Verzekerdenmonitoren (van VWS) niet terug te vinden, hoewel dat ontbreken – verwarrend genoeg- niet gemeld is in die jaarlijkse publikaties zelf.
Vanuit Frankrijk gebruiken ong. 500 verdragsgerechtigde gepensioneerden en hun gezinsleden pensioenlandzorg in Nederland. Dat is relatief weinig en om die reden zou de verdragsbijdrage vanwege die zorg voor de verdragsgerechtigden in Frankrijk dan ook niet of nauwelijks verhoogd moeten worden. Anders ligt dat voor BELGIE en DUITSLAND. Daar wordt wel veel gebruik gemaakt van zorg in Nederland. Mijn conclusie: omdat er voor die pensioenlandzorg nog steeds niet extra betaald wordt is dat dus een “voorrecht”.

Je stelling dat Nederland winst maakt op verdragsbijdragen van gepensioneerden in Frankrijk is om dezelfde reden onjuist: de woonlandvergoedingen te betalen aan Frankrijk en andere landen zijn niet bekend (evenals aan vele andere woonlanden in de EU). Onder Vo1408/71 maakte Nederland geen winst op die verdragsbijdragen, en het is niet erg aannemelijk dat dat onder Vo883/2004 wel het geval zal zijn.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account