Re: ex art.69 Zvw premies met een Zvw- en AWBZ-component?

#197173
 voogdj
Bijdrager

“Nee Jan volgens mij niet. Nederland mag slechts een verdragsbijdrage heffen indien de verstrekkingen voor rekening van Nederland komen. Dus iemand is bij de CMU ingeschreven en die verstrekkingen komen dus voor rekening van Frankrijk. Dan is er dus prevalerend recht.”

Het is zeer de vraag of er in zo’n situatie sprake kan zijn van prevalerend recht. Frankrijk kan waarschijnlijk gewoon art. 25 Vo883/2004 toepassen dat het recht geeft de lasten bij CvZ te leggen nadat Elja een vroegpensioen ontvangt. Zoals ik al eerder in deze draad noemde zal Elja moeten trachten aan te tonen dat het Franse stelsel niet op voorwaarden van inkomen of arbeid berust, want dan pas is er bij een CMU-verzekerde sprake van niet-toepasbaarheid van art. 24 Vo883/2004. Ik acht dit een tamelijk moeilijk begaanbare weg.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account