Re: Bedreiging Nederlandse pensioenen

#198232
 bosbess
Bijdrager

Dag Jan en HansPiet, volgens mij bedoelde Jaap terecht dat we moeten proberen het niveau van de discussie op peil te houden, dwz. met argumenten komen, niet persoonlijk worden en respect hebben voor elkaars standpunten. Wat iemand hier verder wil schrijven is zijn/haar zaak, er wordt wat dat betreft geen censuur toegepast. Dat we wel eens van de hak op de tak springen of niet terzake uitweiden hoort bij een forum en wie iets niet wil lezen slaat het over. Dat geldt ook voor de manier waarop iemand iets schrijft: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en ik ben zó gebekt. Verder val ik wel mee hoor. Ik ben niet woedend, ik geniet van het leven en ik ben ook niet bang, want zoals je weet: de Leeuw is iemand die bang is voor niemand.

Jan, zoals ik al eerder heb opgemerkt op Uitpandigen.nl laat overgangsrecht het principe van bronstaatheffing volledig in stand. Op de duur, wanneer wij allemaal zijn uitgestorven, wordt er dus alleen nog maar belasting over pensioenen geheven door de bronstaat. Ik ben daar principieel tegen. Ik bevind me daarbij in goed gezelschap, want ook de OESO gaat uit van het woonlandprincipe en die club is vele malen deskundiger dan ik. Anders dan overgangsrechten doet mijn tussenvoorstel recht aan zowel het woonland als aan het pensioenland en de emigrant vaart er ook wel bij (al krijgen velen te maken met dubbele aangifte). Iedereen tevreden zou ik denken.

Dat onderzoekje van je is desondanks interessant. Helaas telt Pauwels’ proefschrift 474 pagina’s die ik echt niet allemaal ga doorspitten. Uit de inhoudsopgave werd ik niet veel wijzer. Kan je een hoofdstuk/pagina noemen? Al zoekende vond ik een masterscriptie van Z. Martiç, waarin in het hoofdstuk “Exitheffing in de pensioen- en lijfrentesfeer” (pag. 10) Pauwels wordt aangehaald. Zeer helder geschreven! In hoofdstuk 3.3 zet zij het OESO-verdrag af tegen de NL bronstaatheffing en in hoofdstuk 4.4 doet zij hetzelfde met EU-recht. In hoofdstuk 6.3 worden mogelijke oplossingen genoemd. Zij acht exitbelasting op pensioenen niet in strijd met EU-recht. Wel is ook zij van mening dat het omkeerprincipe (uitgestelde belastingheffing op pensioenen) duidelijker moet worden bekendgemaakt.

Ik heb het niet helemaal gelezen, maar ik zag wel dat de OESO inmiddels wat pensioenen en lijfrentes betreft in zoverre is teruggekomen op het woonlandprincipe, dat zij het toelaatbaar acht dat de aangesloten landen, waaronder Nederland, bilateraal iets anders overeenkomen. En dat is Nederland nu dus aan het proberen. Al met al blijf ik erbij dat mijn tussenvoorstel het meeste recht doet aan zowel het woonland als aan het pensioenland en ook aan de emigrant.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account