Reageer op: Herkennen interrupteur differentieel type A of AC

#208069

Zolang ook de nieuwe Franse normen (Amendement 5) het gebruik van een aardlekschakelaar van het type AC toestaan voor bijna de meeste toepassingen zal het aanbod bij de bouwmarkten daar gelijke tred mee houden. Bijna alle kleine groepenkastjes, bedoeld voor de uitbreiding van een bestaande installatie, zijn voorzien van het type AC zag ik. De grotere hebben zowel het type AC als het type A aan boord.

De normenbijbel “L’Officiel de l’Électricité” van Promotelec vat op pg. 232 de overzichtstabel uit Amendement 5 in artikel 10.1.4.7.3.2 als volgt samen:

* il faut au moins 2 DDR;
* les circuits cuisson, lave-linge et IRVE (infrastructure de recharge de véhicules electriques) doivent être protégés par un DDR de type A (ou type F, ou type B);
* les autres circuits doivent être protégés par un DDR a minima de type AC (ou type A ou type F ou type B);
* le nombre maximum de circuits autorisés par DDR est de 8 pour éviter les déclenchements intempestifs liés au phénomène de cumul des courants de fuite. Dans le cas dd’un DDR tétrapolaire , cette limite doit s’éteindre par DDR et non par phase;
* pour assurer une continuité de service , les circuits d’éclairage , comme les circuits de prises de courant doivent être repartis sous au moins deux DDR;

Zag je voorheen voornamelijk aardlekschakelaars met een calibre van 40 ampère, tegenwoordig krijgt de 63 ampère variant de overhand door de nieuwe A5 regels, te berekenen par rapport à l’amont , soit par rapport à l’aval.. Of minimaal gelijk aan het ampérage van de hoofdschakelaar, en anders afgestemd op het nominale vermogen aan disjoncteurs dat er achter hangt. Disjoncteurs voor verwarmingsdoeleinden en de IRVE tellen voor het volle pond mee, voor de overige groepen geldt een vermenigvuldigingsfactor van 0,5. Een extra reden om stopcontactgroepen (2,5 mm²) en lichtgroepen (1,5 mm²) te zekeren op 16 en 10 ampère. En niet de maximaal toegestane waardes van resp. 20 en 16 ampère. Anders ga je wel heel snel over de grens van 40 ampère heen en wordt het ’t duurdere 63 ampère type aardlekschakelaar. En kom je uit bij het voorbeeldschema van een groepenkastje nieuwe stijl zoals dat aan het eind van deze Amendement 5 brochure van Promotelec te vinden is.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?