Reageer op: Buitenlandse gerant van Sarl en RSI

#207235
 bosbess
Bijdrager

Ieder EU-land is vrij om z’n eigen belastingregels vast te stellen. Daar bemoeit de EU zich niet mee. Sociale lasten is een totaal ander onderwerp, dat ieder land ook zelf mag regelen, maar daarbij moeten wel de spelregels van de EU in acht worden genomen.

In principe geldt dat iemand slechts onder het sociale stelsel van één lidstaat kan vallen. Carl meldt dat hij sociaal verzekerd is in Nederland. Dat betekent dat hij niet onder het franse sociale stelsel kán vallen.

Maar… de rechtspersoon SARL oefent wel activiteiten uit in Frankrijk. De natuurlijke persoon Carl Wienhoven valt weliswaar niet onder het franse sociale stelsel, maar de rechtspersoon kan wellicht sociale lasten moeten betalen, net als iedere andere onderneming. Ik heb dus maar even gegoogeld.

Op deze website worden de voor- en nadelen van de SARLU (SARL Unipersonnelle) beschreven. Onder andere staat er:

“Vous serez donc tenu de verser une cotisation sociale minimale même en l’absence de rémunération, et une éventuelle rémunération sera soumise à 45% de cotisations sur le net.”

Ik ben dus bang dat de RSI in dit geval gelijk heeft. Overigens is vandaag bekendgemaakt dat de RSI per 1 januari 2018 wordt opgeheven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account