Buitenlandse gerant van Sarl en RSI

This topic has 14 reacties, 3 stemmen, and was last updated 2 years geleden by bosbess.

 • Auteur
  Berichten
 • #207198
   Carl Wienhoven
  Bijdrager

  Bonjour,

  Is er iemand op het forum die mij verder kan helpen met onderstaande vraag? Een verwijzing naar een specialist is eventueel ook welkom.

  In ben (fiscaal) woonachtig in NL waar ik een handelsonderneming heb. Ik exporteer naar Frankrijk en Franstalig Zwitserland. In beide landen heb ik een Sarl/Eurl van waaruit ik de lokale verkoop verzorg. Voor wat betreft Frankrijk: ik ben gérant en heb geen personeel. Sta als gérant in de Registre de Commerce ingeschreven op mijn Nederlandse woonadres. Het bedrijf is ingeschreven op het adres van mijn résidence sécondaire in Frankrijk. Ik betaal in NL mijn inkomstenbelasting, sociale verzekeringen en particuliere verzekeringen, waaronder mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uit mijn Franse onderneming ontvang ik geen salaris.

  In Frankrijk word ik voor sociale premies aangeslagen door de RSI. Dit lijkt me niet correct omdat ik geen Frans ingezetene ben en (dus) ook geen Numéro de sécurité sociale heb. Ik heb -via mijn Franse comptable- geprobeerd deze kwestie bij de RSI aan te kaarten, maar zoals bekend is het RSI een nagenoeg onbenaderbaar bolwerk. Tot op heden ben ik er niet verder mee gekomen en blijf ik aanslagen ontvangen.

  Mijn vraag: is het juist dat ik als niet-ingezetene in Frankrijk word aangeslagen voor sociale premies? Zo nee, wat is dan de juiste manier om dit te stoppen?

  Bij voorbaat dank voor het meedenken.
  Carl
  maxxmat.fr

  #207215
   bosbess
  Bijdrager

  Ik weet dat al sinds 2001 over arbeidsinkomsten geen sociale lasten meer worden geheven van mensen die onder het sociale stelsel van een ander EU-land vallen. Maar jouw situatie is wel erg gecompliceerd, dus durf ik er weinig over te zeggen.

  Je zou je vraag kunnen stellen aan Rob van Schijndel. Gewoon even googelen. En anders aan Wim van Teeffelen, ook te googelen. Zij hebben verstand van zaken.

  #207230
   capitaine
  Bijdrager

  Ik heb ooit met dezelfde vragen geworsteld als jij, en mijn belastingadviseur zei me toen « het lijkt verdacht veel op een brievenbusfirma wat jij wilt gaan doen. »
  Je hebt een SARL in Frankrijk ingeschreven in jouw tweede woning.
  Jouw tweede woning is dus het verantwoordelijke adres voor de boekhouding, zo ziet tenminste het orgaan dat voor zich.
  Dan moet je dus ook vanuit die tweede woning lasten betalen, logisch.
  Wat jij wilt doen is geld verdienen vanuit die tweede woning, maar in Nederland belasting betalen over geld wat je hier niet verdiend.
  Je hebt geen inkomsten vanuit die tweede zeg je, maar dat klinkt toch niet erg geloofwaardig, waar blijft dan dat geld wat daar binnenstroomt.
  Kortom, je zit in een zeer duister hoekje waar ze je al snel het stempel « oneerlijk geval » geven.

  RSI is een orgaan wat eigenlijk niet te benaderen is, vandaar dat ik je wienig hoop geef, maar wie moed heeft trekt ten strijde.
  Het is namelijk wel mogelijk wat jij wilt, ik heb er onderstaand de franse tekst bijgedaan.

  Je moet namelijk de belastingdienst overtuigen dat die activiteiten die jij op dat tweede adres doet, geen hoofdactiviteiten zijn.
  Met andere woorden, jouw hoofdactiviteiten zijn in Nederland, en de SARL in Frankrijk is maar een bijzaakje.
  Ik kreeg het advies van mijn belastingadviseur daar niet aan te beginnen mits je héél véél adem hebt, héél optimistisch bent, en héél véél geduld hebt.

  Cees.

  Hier het schrijven van des impôts :

  Lorsqu’il est domicilié à l’étranger, le Gérant d’une SARL sise en France est-il imposable en France ou dans son pays de résidence ? La Direction des impôts vient d’apporter des précisions à ce sujet.

  En France, et pour la généralité des contribuables, le champ d’application de l’impôt sur le revenu est fixé par référence aux seules notions de domicile fiscal ou de source du revenu.
  Sont ainsi considérés comme fiscalement domiciliés en France, quelle que soit leur nationalité :
  les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois (consécutifs ou non) au cours d’une année donnée ;
  ou les personnes qui y exercent leur activité professionnelle principale, que celle-ci soit salariée ou non. A cet égard, l’activité principale s’entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l’essentiel de ses revenus. Toutefois, dans l’hypothèse où un tel critère ne peut être appliqué, l’Administration considére que l’activité principale est celle qui procure à l’intéressé, directement ou indirectement, la plus grande part de ses « revenus mondiaux ».
  ou encore les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Il s’agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d’où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus.
  Cas particulier des mandataires sociaux, notamment des Gérants de SARL
  S’agissant du critère d’ordre professionnel (exercice d’une activité professionnelle en France), l’Administration considère que, pour les mandataires sociaux d’une société dont le siège social ou le siège de direction effective est situé en France, cette situation implique, en principe, que le mandat social est exercé en France. En d’autres termes, même s’il n’est pas Français et même s’il est domicilié à l’étranger, le Gérant d’une SARL sise en France est en principe imposable en France (sauf, comme dans le cas général, à démontrer que cette activité ne constituerait pas son activité principale).
  Par ailleurs, s’agissant du critère d’ordre économique (centre des intérêts en France), les mandataires sociaux relèvent en principe du cas général. Toutefois, à l’attention de ceux qui sont titulaires de mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux ou de direction effective respectifs sont situés dans différents pays, l’Administration précise que le centre des intérêts économiques est recherché, selon les circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte des liens entre les mandats sociaux exercés.

  #207232
   Carl Wienhoven
  Bijdrager

  Bosbess, dank voor uw tips.

  Capitaine, uw reactie geeft niet mijn vraag noch mijn situatie weer. Het gaat niet om belasting, die mijn Franse Sarl natuurlijk gewoon betaalt (IS) maar om sociale premies. Ik zeg niet dat er geen inkomen is uit de Sarl, maar dat ik er geen salaris uit ontvang. Wel bedankt voor de link.

  #207234
   capitaine
  Bijdrager

  De RSI is een overheids-orgaan wat zorgt draagt voor het innen van gelden die voor de uitkering van anderen zorgt.
  Het heet geen belasting, maar het is het wel.
  De overheid heeft ooit enkele « staats »verzekeringen ingevoerd (waar ze nu in nederland ook voor knokken voor de ZZPer) die ervoor moest zorgen dat een artisan als hij een probleem heeft, gewoon net als de loonslaaf een uitkering heeft.
  Sinds een tig jaren zijn deze verschillende verzekeringen samengevoegd onder de pet RSI.
  Het bedrag wat je betalen moet is afhankelijk van wat je verdiend, dus wel degelijk een Impôt, alleen heet het RSI.
  Het instituut wordt al sinds zijn oprichting bestreden door jan-en-alleman omdat het scheef en rammelend te werk gaat.
  Macron (goed nieuws voor je) gaat de RSI uitroeien omdat het een blok aan het been van het bedrijfsleven is.
  Tot die tijd zul jij er last van hebben, en dat ze lastig zijn kan ik je vertellen, ik heb heel wat rechtzaken tegen ze aangespannen en gewonnen zo niet werd hun eis geseponeerd.
  Ik denk dat ik niet lieg als ik zeg dat de RSI het meest logge onbestuurbare aftandse instituut is wat Frankrijk bezit.
  Maar goed, jouw vraag wordt daarmee dus wel degelijk beantwoord.
  Jij moet, en waarschijnlijk samen met de franse impôts, en de nederlandse waar je die afdracht dan wél betaald, de RSI overtuigen dat je jouw hoofdbezigheden in Nederland hebt en niet in Frankrijk.
  Dat kan, dat staat dus in de brief onder mijn bericht.
  Ik heb er toen van afgezien, ik had al zoveel met die RSI meegemaakt dat ik het echt niet zag zitten dat logge monster te overtuigen van mijn zaak, ze weten zelf niet eens wat ze doen.

  Nagekomen: ik heb mijn vraag doorgestuurd naar iemand die me het volgende antwoord schreef.
  Mijn reactie eerder is gebaseerd op begin 2000, maar sinds 2010 schijnt er wel degelijk iets veranderd te zijn ten gunste van jou.

  Verordening N°883/2004

  “Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres
  1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
  a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres,
  ou
  b) à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile, si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence.
  2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
  a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
  ou
  b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
   
  3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.
   
  4. Une personne employée comme fonctionnaire dans un État membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui l’emploie.
  5. Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l’État membre concerné. “

  Ik zou deze uitprinten en meenemen naar de RSI.
  Ze kunnen er niet meer onderuit.
  Cees.

  #207235
   bosbess
  Bijdrager

  Ieder EU-land is vrij om z’n eigen belastingregels vast te stellen. Daar bemoeit de EU zich niet mee. Sociale lasten is een totaal ander onderwerp, dat ieder land ook zelf mag regelen, maar daarbij moeten wel de spelregels van de EU in acht worden genomen.

  In principe geldt dat iemand slechts onder het sociale stelsel van één lidstaat kan vallen. Carl meldt dat hij sociaal verzekerd is in Nederland. Dat betekent dat hij niet onder het franse sociale stelsel kán vallen.

  Maar… de rechtspersoon SARL oefent wel activiteiten uit in Frankrijk. De natuurlijke persoon Carl Wienhoven valt weliswaar niet onder het franse sociale stelsel, maar de rechtspersoon kan wellicht sociale lasten moeten betalen, net als iedere andere onderneming. Ik heb dus maar even gegoogeld.

  Op deze website worden de voor- en nadelen van de SARLU (SARL Unipersonnelle) beschreven. Onder andere staat er:

  “Vous serez donc tenu de verser une cotisation sociale minimale même en l’absence de rémunération, et une éventuelle rémunération sera soumise à 45% de cotisations sur le net.”

  Ik ben dus bang dat de RSI in dit geval gelijk heeft. Overigens is vandaag bekendgemaakt dat de RSI per 1 januari 2018 wordt opgeheven.

  #207236
   capitaine
  Bijdrager

  Je kunt goegelen tot je een ons weegt, ik blijf bij mijn eerste informatie die ik uit directe hand heb: Carl kan onder de RSI uitkomen als hij aan kan tonen dat zijn Nederlandse onderneming de hoofdonderneming, en de franse slechts een bij-zaak.

  Zo is het, en daar moet U het mee doen 🙂
  Maar ga gerust U gang op het eindeloze pad der bureaucratie als jullie daar zin in hebben.

  PS, ik kreeg ook het advies aan U door te geven dat het zoieso verstandig is dit duidelijk te laten omschrijven.
  Ook als de RSI wegvalt kan dit handig zijn.

  Cees.

  #207237
   bosbess
  Bijdrager

  Cees, het kan zijn dat je gelijk hebt. Maar die grote grijze brij die jij hierboven een paar keer hebt geproduceerd, daar kom ik niet doorheen. Daar kan ik helemaal niets mee. Ik begin te lezen en m’n geest dwaalt vanzelf af. Dus haak ik af. En dan ga ik dus googelen, want het is wel een interessante kwestie.

  Zo’n korte zin “…Nederlandse onderneming de hoofdonderneming, en de franse slechts een bij-zaak”. Dat is duidelijk. En wie weet klopt het. Ik ben eigenlijk benieuwd wat Carl van de door mij genoemde (of andere) deskundigen te horen krijgt. Hopelijk meldt hij dat hier nog even.

  #207245
   capitaine
  Bijdrager

  Klopt Bosbess, er is ook bijna geen doorkomen aan.
  Hoe kan jij het snappen als de RSI dat al niet doet.
  Vandaar dat ik gereageerd heb.
  Je hoeft er niet aan te twijfelen hoor, het staat gewoon in het europeese regelement: je betaald je afdrachten in samenspraak met het land waar je dat wilt, en je kunt er aanspraak op maken in elk europees land waar je woont.
  Dus als Carl het eens kan worden met de RSI dat hij in Nederland deze afdrachten betaal, en hij zou er ooit gebruik van moeten maken maar hij woont ondertussen in Griekenland aan een rustig strand, dan kan hij daar gewoon gebruik van maken.

  Cees.

  #207307
   Carl Wienhoven
  Bijdrager

  Réglement 883/2004 artikel 13 lijkt de sleutel te zijn. Aantonen dat mijn primaire bron van inkomsten zich in NL bevindt kan niet moeilijk zijn. Dank voor de info, ik ga ermee aan de slag en meld tzt hier mijn bevindingen.
  Groet, Carl

  #208236
   Carl Wienhoven
  Bijdrager

  Inmiddels antwoord van de RSI. Wanneer ik aantoon dat ik in NL sociale premies betaal en al die tijd betaald heb, herzien zij hun aanslagen. Uitvoerend orgaan in NL is de Sociale Verzekerings Bank SVB, deze verstrekt daartoe een z.g. A1-verklaring. Europees gestandaardiseerd, dus geen discussie. Aanvraag loopt.

  À suivre….

  #208238
   bosbess
  Bijdrager

  Mooi Carl, dit is geheel volgens de regels van de EU: iemand kan slechts onderworpen zijn aan het sociale stelsel van één lidstaat. In jouw geval is dat Nederland.

  Wat betreft inkomsten uit kapitaal houdt Frankrijk zich daar sinds 1 januari 2016 (opnieuw) niet aan, maar de Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Frankrijk bij het Europese Hof van Justitie om het land te dwingen zich ook wat inkomen uit kapitaal betreft aan EU-recht te houden. Dit terzijde.

  #208243
   capitaine
  Bijdrager

  Die grijze brij klopte dus.
  Frankrijk zit nou eenmaal vol met dat soort eindeloos lange teksten, daar moet je maar aan wennen (al is het moeilijk)

  Cees.

  #211559
   Carl Wienhoven
  Bijdrager

  Zo, kwestie is geregeld. RSI/Urssaf heeft n.a.v. de A1-verklaring van de SVB mijn status herzien: niet premieplichtig in FR, claim op 9 jaar afdracht is doorgehaald en betaalde premie (grotendeels) terug betaald. Hierbij heb ik overigens hulp gehad van de huissier die door de RSI was ingeschakeld, mijn situatie volledig begreep en zich heeft ingezet om de afhandeling van mijn dossier te bespoedigen!

  #211560
   bosbess
  Bijdrager

  Eind goed, al goed. Gefeliciteerd! ’t Heeft wel lang geduurd!

  Ik was nieuwsgierig wat een A1 verklaring is. Dat vond ik hier:

  “A1/certificate of coverage is de naam van een Europees formulier. Met dit formulier kunt u, als u buiten Nederland werkt, aantonen dat u in Nederland verzekerd bent voor bijvoorbeeld AOW, kinderbijslag en werkloosheid. Alle landen van de Europese Unie gebruiken het formulier A1/certificate of coverage.”

  Het ging dus om de EU-regel dat inwoners van de EU slechts onderworpen kunnen zijn aan het sociale stelsel van één lidstaat. Met de SARL had het dus niets te maken. Carl is in Frankrijk (en in CH) simpelweg een gedetacheerde werknemer, die onder het sociale stelsel van Nederland valt. Weer iets geleerd.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account