Reageer op: Berekening Verdragsbijdrage ZIN

#197120
 Riouvert
Bijdrager

Inmiddels heeft het ZIN mij, op basis van de aangereikte cijfers, toegezegd een verzoek om herziening van de berekening van de verdragsbijdrage over de afgelopen jaren in behandeling te willen nemen. Het gaat om de herberekening van de bijdrage over het inkomen uit enerzijds de WAO uitkering en anderzijds over het aanvullend AO-pensioen).
De werkgeversheffing wordt dan door het ZIN alsnog geïnd bij het UWV.

Bij de belastingdienst kun je tot uiterlijk 5 jaar na dato een verzoek om herziening indienen. Nu begrijp ik dat er geen verjaringstermijn bestaat voor het ZIN om bij de bijdrageplichtige de rekening neer te leggen, maar geldt dat ook andersom? Met andere woorden: Kan ik over de hele reeks van jaren van 2006-2014 een een herzieningsverzoek indienen op basis van door mijn pensioenfonds aangereikte gegevens?

Alvast bedankt.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account