Berekening Verdragsbijdrage ZIN

Dit onderwerp bevat 9 reacties, heeft 2 stemmen, en is het laatst gewijzigd door

 Riouvert 3 jaren, 7 maanden geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #197114
   Riouvert 
  Bijdrager

  Ik betaal over het inkomen uit Nederland belasting in Frankrijk, maar ben wel verdragsverzekerde sinds 2006.

  Bij de vaststelling van het wereldinkomen door de belastingdienst zie ik de eerste jaren dat de specifieke zorgkosten en het inkomen uit de woning beiden worden aangeduid als “niet in Nederland belastbaar inkomen”. De laatste jaren staan die posten niet meer aangeduid als “niet in Nederland belastbaar inkomen”. Weet iemand waarom dat is gewijzigd?

  De verdragsbijdrage wordt door het ZIN altijd vastgesteld n.a.v. het bruto inkomen zonder aftrek van de posten in BOX 1. Is dat correct?
  Ik begrijp dat het inkomen uit wonen en inkomen uit sparen en beleggen niet wordt meegenomen voor de berekening van de verdragsbijdrage, maar geldt dat ook voor bij voorbeeld de specifieke zorgkosten? Waar kan ik de toelichting daarover vinden?

  Alvast bedankt!

  #197121
   voogdj 
  Bijdrager

  Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen aangifte ib in Nederland (ten behoeve van de heffing van ib en evt. premies volksverzkeringen, door Nederland) en de invulling van het Ninbi formulier (ten behoeve van bijdrage ex art 69 ZVW en de bepaling van recht op zorgtoeslag). Niet helemaal duidelijk is waar uw diverse vragen betrekking op hebben. In beide gevallen is de Belastingdienst de uitvoerende instantie aan wie aangiften gericht worden. ZIN legt echgter de heffing verdragsbijdrage op en de Dienst Toelsagen kent (slechts na aanvraag!) een zorgtoeslag toe.

  De verdragsbijdrage dient berekend te worden over wereldinkomen box 1 , echter na aftrek van negatief inkomen en persoonsgebonden aftrek als ware men wonend in Nederland (ook met mogelijkheid van verdeling van gemeenschappelijke posten tussen fiscale partners). Het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) speelt een rol in de bepaling van dat wereldinkomen box 1 , en in de bepaling van het recht op zorgtoeslag, en dient om die reden op het Ninbi formulier te worden opgegeven. Op http://www.belastingdienst.nl zijn toelichtingen op het Ninbi formulier te vinden.

  #197115
   Riouvert 
  Bijdrager

  Bedankt voor uw reactie. Ik ben erg laat met mijn reactie vanwege vakantie en wat technisch ongemak met mijn PC. Daarvoor mijn excuses.

  Ik betaal inkomstenbelasting in Frankrijk.
  In mijn geval wordt de informatie van de beschikking Ninbi alleen gebruikt om de inkomensafhankelijke verdragsbijdrage vast te stellen plus de vervangende bijdrage voor de WLZ (de oude AWBZ).

  In 2013 is door het ZIN zowel over mijn WAO uitkering van het UWV als over het aanvullend AO-pensioen van het pensioenfonds een bijdrage vastgesteld van 5,65% over het in Nederland belastbaar inkomen. Volgens mijn informatie zou het UWV de werkgeversheffing van 7,75% rechtstreeks moeten afdragen en zou mijn bijdrage 5,65% over alleen het aanvullend AO-pensioen moeten zijn. Is dat juist en over welk soort inkomen wordt die 5,65% dan gerekend? Het ZIN hanteert het in Nederland belastbaar inkomen en niet het wereldinkomen. Is dat juist of is alleen het deel vervangende bijdrage voor de WLZ berekend op basis van het wereldinkomen?

  #197116
   voogdj 
  Bijdrager

  Wat betreft de ZVW component in de verdragsbijdrage
  Inderdaad zou UWV over 2013 het werkgeversdeel van de ZVW bijdrage hebben moeten afdragen , tegen het hoge percentage, en zou dit niet door ZIN rechtstreeks in rekening dienen te worden gebracht, tegen welk tarief dan ook. Bezwaar lijkt op zijn plaats als er bij u over uw WAOuitkering door ZIN geheven is.
  Indien het pensioenfonds geen ZVW-bijdrage over uw AO-pensioen bij u heeft ingehouden mag ZIN dat alsnog bij jaarafrekening (tegen het lage tarief van 5,65%).

  Het wereldinkomen box 1 dient inderdaad slechts voor de AWBZ (thans WLZ) component in de verdragsbijdrage.
  Het bovenstaande is op de site van IN (voorbeeldberekening definitieve jaarafrekening 2013 voor verdragsgerechtigden) na te lezen.

  #197117
   Riouvert 
  Bijdrager

  Zeer bedankt voor de heldere uitleg.

  #197118
   voogdj 
  Bijdrager

  Wat betreft de ZVW component in de verdragsbijdrage
  Inderdaad zou UWV over 2013 het werkgeversdeel van de ZVW bijdrage hebben moeten afdragen , tegen het hoge percentage, en zou dit niet door ZIN rechtstreeks in rekening dienen te worden gebracht, tegen welk tarief dan ook. Bezwaar lijkt op zijn plaats als er bij u over uw WAOuitkering door ZIN geheven is.
  Indien het pensioenfonds geen ZVW-bijdrage over uw AO-pensioen bij u heeft ingehouden mag ZIN dat alsnog bij jaarafrekening (tegen het lage tarief van 5,65%).

  Het wereldinkomen box 1 dient inderdaad slechts voor de AWBZ (thans WLZ) component in de verdragsbijdrage.
  Het bovenstaande is op de site van ZIN (voorbeeldberekening definitieve jaarafrekening 2013 voor verdragsgerechtigden) na te lezen.

  #197119
   voogdj 
  Bijdrager

  Wat betreft de ZVW component in de verdragsbijdrage
  Inderdaad zou UWV over 2013 het werkgeversdeel van de ZVW bijdrage hebben moeten afdragen , tegen het hoge percentage, en zou dit niet door ZIN rechtstreeks in rekening dienen te worden gebracht, tegen welk tarief dan ook. Bezwaar lijkt op zijn plaats als er bij u over uw WAOuitkering door ZIN geheven is.
  Indien het pensioenfonds geen ZVW-bijdrage over uw AO-pensioen bij u heeft ingehouden mag ZIN dat alsnog bij jaarafrekening (tegen het lage tarief van 5,65%) doen.

  Het wereldinkomen box 1 dient inderdaad slechts voor de AWBZ (thans WLZ) component in de verdragsbijdrage.
  Het bovenstaande is op de site van ZIN (voorbeeldberekening definitieve jaarafrekening 2013 voor verdragsgerechtigden) na te lezen.

  #197120
   Riouvert 
  Bijdrager

  Inmiddels heeft het ZIN mij, op basis van de aangereikte cijfers, toegezegd een verzoek om herziening van de berekening van de verdragsbijdrage over de afgelopen jaren in behandeling te willen nemen. Het gaat om de herberekening van de bijdrage over het inkomen uit enerzijds de WAO uitkering en anderzijds over het aanvullend AO-pensioen).
  De werkgeversheffing wordt dan door het ZIN alsnog geïnd bij het UWV.

  Bij de belastingdienst kun je tot uiterlijk 5 jaar na dato een verzoek om herziening indienen. Nu begrijp ik dat er geen verjaringstermijn bestaat voor het ZIN om bij de bijdrageplichtige de rekening neer te leggen, maar geldt dat ook andersom? Met andere woorden: Kan ik over de hele reeks van jaren van 2006-2014 een een herzieningsverzoek indienen op basis van door mijn pensioenfonds aangereikte gegevens?

  Alvast bedankt.

  #197122
   voogdj 
  Bijdrager

  Wat zou u dan nog meer willen regelen middels een herzieningsverzoek dan ZIN nu al aan herziening heeft toegezegd? En wat heeft ZIN nu precies toegezegd, en ook: over welke periode?
  In het algemeen geldt overigens voor onjuistheid in het (Ninbi) inkomensgegeven dat art. 65 AWR van toepassing is , dwz ambtshalve vermindering kan worden aangevraagd bij de belastingdienst voor 5 (of inmiddels 7??) jaren. Dit blijkens art. 6.3.1. lid 8 van de Regeling Zorgverzkering.

  #197123
   Riouvert 
  Bijdrager

  De pensioeninstelling keert zowel mijn WAO-uitkering uit als het AO-pensioen en houdt daarop de verschuldigde verdragsbijdrage in. De pensioeninstelling heeft gedurende de periode 2006 tot heden verzuimd bij het ZIN aan te geven dat het om een zowel een WAO-uitkering gaat als een aanvullend AO-pensioen. Dat heeft jaar op jaar geleid tot enerzijds teveel inhouden door de pensioeninstelling op mijn uitkering en anderzijds tot een te hoge rekening voor mij van het ZIN.
  Het ZIN zegt nu toe de berekeningen te willen herzien zonder daarbij een uiterste datum te noemen. Mijn vraag is of ik een herzieningsverzoek kan indienen bij het ZIN over de laatste vijf jaren of over de hele periode van 2006 t/m 2014. Is daar een regeling voor zoals ook bij het voorbeeld dat u schetst bij de herziening van de vaststelling van het Ninbi bij de belastingdienst?

  Alvast bedankt.

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account