Reageer op: Wie is er nog steed Charlie en wie niet meer ?

#194042
 Anoniem
Inactief

“Ethnofoob en islamofobe opvattingen. Vileine pogingen om die uit te dragen.
Via een pseudo-intellectueel betoog nog wel.”

Uit het Ipsos onderzoek dat in het openingsstukje wordt genoemd blijkt dat drie kwart van de Fransen van mening is dat door de islamisering – en vooral door de radicale Islam de “laicité” – de scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk in gevaar komt.

En verder is een meerderheid van de Fransen – er van uitgaande dat het ipsos onderzoek representatief is – van mening dat de radicale Islam overenigbaar is met de normen en waarden van het Franse volk en van de Republiek.

Zijn dat allemaal “ethnofobische, islamofobe extremisten die met vileine pogingen via al dan niet pseudo-intellectuele betogen” uw toorn verdienen.

Volgens mij niet en volgens mij is uw scheldpartij misplaats en probeert u gewoon ( nieuwe) forumleden te intimideren. Wat de Fransen betreft – die gelukkig uw opgeblazen retoriek niet hoeven te volgen – is de meerderheid – en nog een snel groeiende meerderheid ook – van mening dat genoeg genoeg is en dat er paal en perk gesteld moet worden aan de immigratie en dat de Republiek moet kunnen beoordelen wie het al dan niet wenst toe te laten. En dat er adequate maatregelen genomen moeten worden om terreur van radicale Islamisten aan banden te leggen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft hierin het voortouw genomen. Dat land gaat haatimams aanpakken, het bepaalt zelf wie er niet en wie er wel welkom zijn en het heeft meteen te kennen gegeven dat het niet accoord gaat met het plan van de Europse Commissie om middels quota te gaan bepalen hoeveel migranten dienen te worden opgenomen.

Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat het overgrote deel van deze vluchtelingen hebben moeten vluchten omdat het onder de Islamieten ook geen pais en vree is en het de Soenieten behaagt de Sjiieten en de alloieten en de Jezedis en de Christenen af te maken. Deze radicale Islam is dus ook al de reden dat die arme mensen een beter heenkomen moeten zoeken.

En u kan tekeer gaan zo veel als u wilt maar dat zal er niets aan veranderen dat Frankrijk het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk gaat volgen want het blijkt niet alleen uit de ipsos enquête maar uit elke enquête waarin deze vraag gesteld wordt. En uiteindelijk zal in een democratie de wil van de meerderheid van een volk ten uitvoer gelegd worden.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account