Reageer op: Taux de la CSG et CRDS.

#196809
 voogdj
Bijdrager

Wat de verdragsgerechtigde gepensioneerden in Frankrijk betreft is de zaak sinds het EHvJ arrest C-345/09 volkomen duidelijk. Ze hebben recht op het woonlandpakket ten laste van een ander pensioenland, in casu Nederland (via het Zorginstituut Nederland). Art. 30 Vo883/2004 verbiedt Frankrijk ziektekostenpremies te heffen, nu in C-345/09 Nederland gerechtigd werd een ziektebijdrage te heffen van gepensioneerde verdragsgerechtigden. Let wel: zelfs als Nederland geen bijdrage zou heffen (bijv. het V.K. doet dat niet Britse gepensioneerde verdragsgerechtigden wonend in Frankrijk) blijft dat geldig.
Frankrijk zelf heeft, althans voor arbeids- en vervangend inkomen, er bij eigen decreet voor gekozen een ieder die niet Frans ziektekostenverzekerd is, waaronder die verdragsgerechtigden, te vrijwaren van heffing CSG etc.
Ook voor deze groep is dus in geding of, net als in de Conclusie van De Ruyter al te lezen valt, uit het komende arrest af te leiden zal zijn dat die vrijstelling van heffingen uitgebreid moet worden tot ALLE inkomen (ook plus value e.d.). Een gelopen race is het nog niet, maar de seinen staan gezien die Conclusie wel op groen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account