Reageer op: Taux de la CSG et CRDS.

#196808
 lucien
Bijdrager

@JdeVoogd. Dat staat nog te bezien.

De Ruyter heeft zijn fiscale woonplaats in Frankrijk maar werkt in Nederland. Althans dat leid ik af uit de conclusies van de AG :

.” De kwestie is gerezen omdat G. de Ruyter, een Nederlands staatsburger die zijn fiscale woonplaats in Frankrijk heeft, bezwaar maakt tegen de CSG, de CRDS en andere sociale bijdragen die specifiek bedoeld zijn om de sociale zekerheid te financieren en die deze lidstaat van hem heft over inkomsten uit bepaalde lijfrentepolissen die hij in Nederland had gesloten (hierna: „zijn lijfrentepolissen” of „de lijfrentepolissen”) en die geen verband hielden met zijn beroepsactiviteiten. Hij stelt dat hij vanwege zijn arbeid in Nederland alleen aan de socialezekerheidsregeling van die lidstaat onderworpen dient te zijn.”

Dit is natuurlijk een uitzonderingsgeval want het is vreemd dat iemand in Frankrijk zijn fiscale WOONPLAATS heeft – dus WOONT – terwijl hij in Nederland WERKT.

Dit is dus heel wat anders dan de situatie van verdragsgerechtigde gepensioneerden die belastingplichtig zijn in Frankrijk. Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat er voor die groep wel een vrijstelling zou kunnen komen voor de CSG en CRDS op pensioenen en uitkeringen (is er al sinds 2001 ofschoon het Franse aangifteformulier geen mogelijkheid kent om kenbaar te maken dat betrokkene voor rekening van een ander land verzekerd is ). Voorts een vrijstelling op buiten Frankrijk afgesloten lijfrentes en bankrente op buitenlandse rekeningen.

Maar ik denk dat het zeer goed mogelijk is dat CSG en CRDS geheven mogen worden over rente op Franse bankrekeningen en huuropbrengsten in Frankrijk en plus value op de verkoop van een tweede woning in Frankrijk.

Ik denk namelijk dat hier niet het Franse heffingsstelsel niet deugt, maar het Nederlandse, waarbij Nederland zich op slinkse wijze het heffingsrecht heeft toegeigend op het wereldinkomen (ook in Frankrijk) van haar gepensioneerde emigranten.

Dit door een verkapte belastingheffing – verpakt als premies en bijdragen – genaamd de verdragsbijdrage.

Volgens mij bent je aan de verkeerde boom aan het zagen. En is dit helemaal geen “gelopen koers”.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account