Reageer op: Taux de la CSG et CRDS.

#196805
 lucien
Bijdrager

@Mimi.

“Het is verstandig de zaak ook voor te leggen aan Centre des Impôts des Non Résidents”.

Soms wel en soms niet.

Je moet wel onderscheid maken :
1) tussen residents en non résidents (van Frankrijk)
2) om welke soort inkomen het nu precies gaat

In het geval waar het hier om gaat ( de zaak de Ruyter ) gaat het dus inderdaad om een non-résident want die Meneer de Ruyter werkt gewoon in Nederland.

Maar alle Nederlanders die in Frankrijk wonen moeten dus gewoon bij hun plaatselijke Centre des Impots zijn en niet bij het Centre des Impots des non Résidents.

Verder moet je onderscheid maken naar soort inkomen.

1) Over pensioenen en uitkeringen (revenus de remplacement) hoeft geen CSG en CRDS te worden betaald. Dit is al zo ingevolge een uitspraak van het EHvJ in 2001.
Mits men voor de ziektekosten voor rekening van een ander EU land komt zoals de “verdragsgerechtigden”.

2) lijfrentes is een grijs gebied. Deze kunnen ook door de fiscus als revenue de remplacement worden beschouwd maar soms ook niet. Dan is het revenu de capitaux mobiliers. Sommige inspecties hebben hier “dégrèvement” over verleend andere weer niet. In het geval dat het EHvJ de Advocaat Generaal geheel volgt in de zaak de Ruyter zouden dan alle lijfrentes vrijgesteld moeten worden van CSG en CRDS.

Frankrijk zal ook niet “officieel worden veroordeeld”. Het EHvJ zal dan eventueel een arrest uitvaardigen waar Frankrijk zich aan moet houden.

3) de plus value is weer een ander chapiter. Plus value op de verkoop van een tweede huis en Frankrijk en huuropbrengsten. Deze zijn in principe voor non résidents reeds vrijgesteld van CSG en CRDS. Ook dit is een ietwat grijs gebied. Sommige inspecties verlenen deze vrijstelling al – andere weer niet.

Of deze vrijstelling eventueel ook voor résidents zal gelden hangt helemaal van de uitspraak van het EHvJ af. De zaak de Ruyter ging niet over plus value.

Dus de conclusie dat het komende arrest van het EHvJ hier klaarheid in zal scheppen is prematuur.

En je kunt niet spreken van “het onterecht innen van deze belastingen”. Want het gaat er nu juist om dat de CSG en CRDS GEEN belastingen zijn. Waren het belastingen dan had Frankrijk het volste recht ze te heffen want dan vielen zij onder het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk.

Het gaat er nu juist om dat het sociale lasten zijn o.a. en vooral ter dekking van de ziektekosten. En daardoor vallen zij niet onder het belastingverdrag NL/F maar onder EU verordening 883/2004. En omdat NL verdragsgerechtigden ( en de Heer de Ruyter die in NL werkt ) reeds (een vorm van) sociale lasten en hun ziektekostenverzekering in NL betalen zou het niet rechtvaardig en rechtmatig zijn dat ze daar in Frankrijk nog eens voor betalen terwijl zij daar geen rechten aan kunnen ontlenen. Althans volgens de Advocaat Generaal van het EHvJ.

Hierin schuilt ook het gevaar. Frankrijk kan deze inkomsten eigenlijk niet missen.
Is het wel terecht dat immigranten niet meebetalen aan het in stand houden van het Franse sociale stelsel ? Eén oplossing zou kunnen zijn dat Frankrijk deze CSG en CRDS dus uit de sfeer van vo 883/2004 haalt en dat het een belasting WORDT.

In dat geval zou het dus een holle overwinning zijn van korte duur.

Denk hierbij eens aan de overwinning van de NL gepensioneerden inzake de wet MKOB (de koopkrachttegemoetkoming). NL heeft gewoon de wet aangepast en deze aan de AOW gekoppeld. *
Denk aan het conserverend beslag op pensioenen. Onrechtmatig volgens de Hoge Raad. NL heeft gewoon een reparatiewetje ingevoerd en nu is het wel rechtmatig.
Denk aan het verdragsgerchtigd verklaren van alle vroeggepensioneerden waarna zij de CVZ verdragsbijdrage moesten gaan betalen. In strijd met de EU verordening 1408/71 ( de voorloper van vo 883/2004 ). Nederland heeft gewoon een bijlage aan het unierecht toegevoegd waarmee alle vroegpensioenen – ook bedrijfspensioenen – wettelijke pensioenen werden.

Ik denk dat veel commentaar op deze CSG en CRDS geschiedenis er op neerkomt dat men de huid van de beer verkoopt lang voordat hij geschoten is.

Geen land laat zich inkomsten ontnemen die het niet kan missen. Men past er dan een mouw aan. Wij zullen zien als het EHvJ arrest heeft gewezen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account