Reageer op: Onkruid in grindpad

#189087

Over het bestrijden van onwetendheid en het gegoochel met onderzoeksresultaten gesproken. Over het werkzame deel Glyfosaat in Roundup zijn inmiddels al stapels rapporten verschenen en zijn voor- en tegenstanders al lang in een heftige pennenstrijd verwikkeld. Zij die behoren tot de bloedgroep “het valt allemaal reuze mee” beroepen zich soms op de resultaten van zg. LD-50 onderzoek. Deze keer niet zoekend in Oud-Archief, maar een passage uit een van de eerste Google treffers citerend:

” Deze opvatting is dan gebaseerd op LD-50 onderzoek bij proefdieren; onderzoek waarbij bepaald wordt bij welke hoeveelheid van een stof de helft van de proefdie­ren sterft. De gevonden giftig­heidswaarde wordt met name in reclamefolders (zoals [3] – red]) vergele­ken met die van keukenzout of andere stoffen in ons voedsel. De LD-50 waarde geeft echter alleen aan bij welke hoeveelheid 50 procent van de proef­dieren (binnen de gestelde proefduur) sterft. Dieren waarvan orga­nen worden aangetast, of die bijvoorbeeld verlamd of blind worden, hebben geen enkele invloed op de gevonden LD-50 waarde, evenals chronische ver­giftigingsver­schijnse­len, die nog lang na de proef kunnen optreden.”

Bij deze de oproep: vrijwilligers gevraagd, wie meldt zich aan als proefmens?

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account