Reageer op: CanalDigitaal wijzigingen per 1 augustus

#187635

(…) Ik snap niet waarom je CanalDigitaal een maffiose bende noemt, heb je daar ook maar 1 reden voor?

Wel drie, maar ik oordeel misschien te snel. Voor ’t gemak noem ik iedere door kapitaal gedreven, autistische en dus slecht communicerende organisatie “maffioos”. Mag dat, of is dat te Amsterdams ?

Ik zou eerder de NPO voor graaiende bende uitmaken. Volop belasting en reclame inkomsten, 6 ton over de balk voor wisselen van de naamgeving en salarissen ver boven de afgesproken Balkenende norm betalen

Ja ! Ja !! Ja !!! En weet je wat nog erger is ? De duurste zakkenvullers zitten bij de Vara. En weet je hoe die Vara dit verdedigt ?
*quote :
(…) Een – overigens beperkt – aantal presentatoren bij de publieke omroep ontvangt een salaris dat door kijkers als zeer riant wordt ervaren. En in zeker opzicht is het dat ook. De hoogte van dat salaris heeft in de voorkomende gevallen echter ook een duidelijke reden.

Met de komst van de commerciële televisie (en radio) in Nederland zijn de salarissen die presentatoren kunnen verdienen in de loop der jaren flink gestegen. Een aantal toppresentatoren bij de commerciële zenders verdient niet zelden het dubbele of meer van wat de best betaalde presentatoren bij de publieke omroep verdienen.

Om te voorkomen dat alle bijzonder getalenteerde presentatoren de publieke omroep ‘ruilen’ voor RTL of SBS, is er voor gekozen om tot op zekere hoogte de marktmechanismen – die de salarissen grotendeels bepalen – te volgen.

Van belang hierbij is: tot op zekere hoogte. In de praktijk betekent dit dat, zoals al gezegd, presentatoren bij de publieke omroepen de helft of minder verdienen dan hun collega’s bij ‘de commerciëlen’.
Daarnaast hanteert de publieke omroep de stelregel dat slechts een zeer beperkt aantal presentatoren meer mag verdienen dan wat meestal wordt aangeduid als de balkenendenorm. Presentatoren die onder deze uitzonderingsregel vallen, dienen over een bijzonder talent te beschikken dat voor de publieke omroep van grote waarde is.

De VARA wil, als onderdeel van de publieke omroep, vanuit haar visie en missie kwalitatief hoogstaande programma’s maken voor een breed publiek. Dat doen we, zoals u weet, op een zeer succesvolle manier. Wat wij onze presentatoren betalen zijn ze, met het oog op wat we willen bereiken, absoluut waard. De VARA zal echter nooit salarissen betalen die zij elders zouden kunnen verdienen. Dat weten deze presentatoren ook. Bij de VARA echter kunnen ze programma’s maken die ze anders niet, of niet zó, zouden kunnen maken. Dat laatste laat zich moeilijk in geld uitdrukken maar is wel de reden dat ze voor de VARA kiezen.
*unquote

was getekend : Dunja Onrust / VARA Publieksvoorlichting, 9/V/14

Jan, laat ons erover ophouden. Zodra de techniek hier ermee ophoudt vanwege omgedraaide knoppen door CD, zal ik ’t laten weten.
Voor ’t overige houd ik me zo ver als mogelijk van Huilversum.

Peter.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account