Reageer op: Couplage auto-entrepreneur / Association

#190842

Je bent auto-entrepreneur van professie (ondernemer dus) en tevens onbezoldigd presidente van een vereniging. Daar is niks mis mee. Je moet cursisten natuurlijk geen 22 euro per half jaar laten betalen als ze daar niks voor terug krijgen. De vereniging mag al geen winst maken, dus zorg ervoor dat de kosten (bv de administratie) gedekt zijn door de bijdragen van de leden.
In deze opzet hou je natuurlijk de kosten en opbrengsten van de vereniging bij (en ook van je commerciële activiteiten als auto-entrepreneur). Bedenkt dat een vereniging een volledige boekhouding moet bijhouden en een auto-entrepreneur niet. Dat zijn ook extra kosten van het door jou gekozen model. Je hebt ook twee relaties met de belastingdienst en dat kost ook tijd en gedoe. Dat alles is de prijs die je betaalt voor de ‘gratis’ zaalhuur. Een goede exercitie is uitrekenen of al die kosten wel opwegen tegen de zaalhuur, zeker als je een voorstel doet aan de gemeenteraad en vraagt om een korting op de huur, omdat je activiteiten (weliswaar commercieel) toch een duidelijk maatschappelijk nut dienen. Is de uitkomst negatief, verlaat dan het verenigingsmodel (sorry, die heb je al opgezet, het was handig geweest dit alles te bedenken VOORDAT je geld besteed aan het oprichten van een vereniging) en wordt simpelweg auto-entrepreneur met aan de opbrengstkant de bijdragen van cursisten en aan de kostenkast de zaalhuur. Geen administratie, simpel vier keer per jaar aangifte doen van omzet en 26.3% van de omzet afrekenen. Verreweg het simpelst. Is de uitkomst positief, dan heb je met de vereniging financieel de juiste keuze gemaakt.

Natuurlijk is mijn opzet voordeliger: een auto-entrepreneur betaalt substantieel minder belasting en sociale lasten dan de combinatie werkgevers- en werknemerslasten in geval van een arbeidscontract, uitgaande van hetzelfde bruto inkomen. Dat is niet anders als dat arbeidscontract met een vereniging is. Bovendien blijf je in mijn opzet ver weg van vragen over verkapt dienstverband. Je kunt wel vragen krijgen over verkapt ondernemerschap met als enig doel gratis te genieten van gemeentelijke faciliteiten. En daar heb je natuurlijk geen antwoord op. Het zou mij niet verbazen als een belastinginspecteur dit zou beschouwen als oneigenlijk gebruik van de verenigingsvorm.

Wil je dat laatste voorkomen, kies dan voor het werknemerschap, maar dan moet je ook de forse sociale lasten en belastingen die daarmee gepaard gaan accepteren.

Wim

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account