Internet


Internet via ADSL of zonder

Evenals in Nederland zijn er vele aanbieders op de Franse markt om een aansluiting op Internet te verzorgen. Een bekende is die van France Télécom onder de naam Orange (was Wanadoo). Deze provider (fournisseur of voluit FAI, fournisseur d’accès à internet) heeft, zoals de andere aanbieders,  diverse soorten abonnementen.

De meeste huishoudens beschikken over een (tamelijk) hoge doorgiftesnelheid: ADSL en de overigens ontvangen internet via de kabel (glasvezel) of de satelliet. Andere veelgebruikte providers zijn de gebruiksvriendelijke maar slecht presterende Free en de grotere jongens SFR/Neuf, Tele 2 (via het netwerk van Neuf).

De aanbiedingen van de providers verschillen zeer, met als voornaamste doel, lijkt het, om goede vergelijkingen onmogelijk te maken. Om de verschillende abonnementen goed te kunnen vergelijken moeten alle internetaanbieders nu een zogeheten fiche d’information standardisée op hun website hebben staan. Aangezien deze dus een standaard layout hebben is het makkelijk deze naast elkaar te leggen voor verschillende aanbieders om te kijken wat precies de verschillen zijn. Op de website van Ariase zijn de forfaits van de aanbieders op een rijtje gezet.

De Franse gebruikers zijn over het algemeen slecht te spreken over de kwaliteit van de dienstverlening van de FAI’s. Zwakke punt bij alle providers zijn de helpdesks, de hotline op z’n Frans. Andere grieven: slechte verbinding, slechte technische ondersteuning, onduidelijke contracten. Vooral als het om complexere abonnementen gaat (vaste telefoon, internet, televisie) blijken nogal wat providers niet in staat de technologie te beheersen. In de loop van de laatste jaren is er veel verbeterd en nu in 2012 begint er enige orde te komen.

Op het ogenblik is bijna 97% van de telefooncentrales geschikt gemaakt voor de doorgifte van ADSL. Op het Franse platteland is de achterstand bij de installatie van ADSL nog steeds een bron van ergernis, maar dat ligt vaker aan de afstand tussen de verdeelcentrale en de abonnee dan aan het niet beschikbaar zijn van ADSL. Het beschikbaar zijn van deze tamelijk snelle verbinding via het Franse netwerk is vrijwel uitsluitend afhankelijk van de lengte en de kwaliteit van de telefoonlijn en niet van het aantal potentiële klanten. Als die afstand groter is dan 7 kilometer is ADSL wel te vergeten. De modem van Orange is LiveBox, waarop ook in huis andere pc’s draadloos (Wifi) of met een draad zijn aan te sluiten. Maar er zijn ook tal van andere producten en mogelijkheden op de markt om al die elektronische informatie binnen te halen en verder in je Franse huis door te spelen.

Op de website van Ariase is precies te vinden waar de internetverbindingen te vinden zijn (ADSL, glasvezel, Wimax etc.)

Het is mogelijk om bij Orange voor een tweede huis een tijdelijk opzegbare ADSL-verbinding te krijgen.  Voor het opschorten van een ADSL-verbinding is geen specifiek abonnement beschikbaar zoals dat voor de vaste telefoonlijn wel bestaat en waar een dergelijke manier van tijdelijk stopzetten en weer activeren dus voorzien is in het abonnement (Ligne résidence secondaire). Wel biedt Orange een abonnement aan waar geen minimale contractsduur is en wat dus per maand op te zeggen is, zo meldt de NL-adviseur bij Orange.
Het abonnement wat je in dit geval moet kiezen is het abonnement met de naam Découverte internet sans engagement en dat kost € 21 per maand. Je kunt bij dit abonnement kiezen voor het gebruik van een willekeurig ADSL-modem. In dit abonnement zit geen telefoon via Internet of TV inbegrepen, dat is alleen met de andere abonnementen mogelijk. De snelheid van dit abonnement is beperkt tot 8 mégamax (tot aan 8 Mbps afhankelijk van technische eigenschappen van de betreffende telefoonlijn). Bij dit abonnement bestaat dus een opzegmogelijkheid per maand en deze kun je daarom gebruiken om een vergelijkbare activering/deactiveringsfunctie te krijgen als voor de vaste telefoonlijn. Wat belangrijk is is dat de opzegging verloopt via de klantenservice (1014, gratis nummer) en dat je niet echt moet kiezen voor een opzegging maar voor een omzetting van het abonnement in een gratis abonnement ‘Accès libre‘ (een ‘je voudrais migrer mon abonnement Découverte en Accès libre’ zou voldoende moeten zijn om dit voor elkaar te krijgen). Het opzeggen en activeren is niet zo flexibel als voor de Ligne résidence secondaire voor de vaste telefoonlijn. Om Internet vervolgens weer te activeren moet je daarna weer overstappen van je Accès libre op het Découverte abonnement. Dit kan eveneens via de klantenservice maar ook via Internet op. Houdt er in dat geval rekening mee dat het activeren van een Internetabonnement tot 15 dagen kan duren, dus afhankelijk van jullie dringende behoefte om meteen bij aankomst Internet te hebben (of niet) zou je de aanvraag op tijd vanuit Nederland moeten doen, aldus het advies van de Orange-medewerker in het forum van deze website.

Wat te doen bij technische problemen rond internet, tv-ontvangst, vaste telefoon. Aan te raden is om eerst in eigen huis te kijken of de aansluitingen goed zijn. Vaak helpt het om de toestellen uit te schakelen en direct weer in te schakelen, bij modems is dit zeker aan te raden. De boxen kunnen ook worden gereset. Lukt dit alles niet, dan zal men zich tot de opérateur moeten wenden die een diagnose stelt en een oplossing moet vinden. Helaas is dat niet altijd het geval: er wordt niet altijd goed geluisterd, beloften om terug te bellen worden niet nagekomen en het kan lang duren voordat de technicus ter plaatse is, de dure en langdurige telefoontjes met de helpdesk ten spijt. Hoe dan ook, de FAI’s zijn verplicht om tot een resultaat te komen. Als de telefoontjes niets
opleveren moet een aangetekende brief worden gestuurd (RAR – recommandée avec accusé de réception) waarin de operateur in gebreke wordt gesteld en geëist wordt dat de zaak binnen een bepaalde termijn (een week, dat is in Frankrijk 8 jours) is opgelost. Te eisen is ook een terugstorting van het abonnementsgeld voor de periode dat niet van de dienst gebruik kon worden gemaakt. Opérateurs mogen de schuld niet doorschuiven naar de netwerkbeheerder. Niet handig is het om de automatische afschrijvingen te blokkeren, in de hoop dat de provider sneller zal regaren. Die boekingen gebeuren automatisch en kunnen bij eenzijdige stopzetting leiden tot het afsnijden van de lijn. Dan zijn we nog verder van huis.


Uit de weblogs

De computerexpert

En jawel hoor. Je waant je veilig achter een bloedserieuze virusscanner en een uit digitale bakstenen opgetrokken firewall, en dan blijk je ineens middenin een botnet te wonen. Een wat? Ja dus. Gehackt, gevirusdeeld en nog wat andere ongemakken. Dat merk je dus pas als je pc op een willekeurige ochtend een lange neus trekt als je ‘m voorzichtig bij de les probeert te krijgen. Starten? Mwah, vooruit. Email ophalen? Ja zeg…. Internet? Who the **** do you think you are?
Goed. Een expert dus. Natúúrlijk had die geen tijd.
“Madame! Il y a des urgences!”
“Mais c’est mói, l’urgence!”
Hij kwam. En hij ging meteen ook niet meer weg. Mopperend en pruttelend foeterde hij de ochtend door. En de middag. En de volgende ochtend. En middag. Bij elke nieuwe ‘oh, putain’ voelde ik de betrouwbaar geachte bodem uit m’n pc-bestaan een stukje verder afbrokkelen. En de rekening oplopen. Behalve het peperdure -zelf aangeschafte en auto-geïnstalleerde- Bitdefender (“daar staat een knopje fout”) kreeg ik -behalve een preek waar zelfs Calvijn geen brood van zou lusten- CD Cleaner en Spybot Search & Destroi voor de kiezen. Leek me prima. Alles leek me op zeker moment prima. Doe vooral, zorg dat de hele handel weer werkt. En ga weg! Blijf weg! Kom nooit, maar dan ook nooit meer terug! Deze expert was dodelijker dan alle virussen die je in je ergste nachtmerries kunt bedenken.

Lees verder op de weblog Kijk, Zuid-Frankrijk !


Het opzeggen van een internetabonnement of dat van een mobiele telefoon, heeft vaak wat voeten in de aarde. Er gelden namelijk opzegtermijnen, meestal van 12 en 24 maanden. Op de facturen moeten providers vermelden hoeveel maanden nog te gaan zijn. Wie eerder dan de afgesproken termijn van het abonnement af wil, zal de resterende maanden moeten betalen een 12-maandscontract en bij 24-maandscontracten na een jaar een kwart van de openstaande maanden. Opzeggen moet schriftelijk per aangetekende brief. Als de provider of opérateur eenzijdig de voorwaarden wijzigt, kan de abonnee deze weigeren en binnen vijf maanden na de aankondiging opzeggen zonder boetebetalingen.

Organisaties die bij problemen van nut kunnen zijn:
Afutt, Association des utilisateurs des télécommunications, www.afutt.org
Arcep, Autorité de régulations des communications électroniques, www.telecom-infoconso.fr
Médiateur des communications électroniques, www.mediateur-telecom.fr

Vaak zijn de facturen hoger dan voorzien. Daaraan valt meestal niets te doen, omdat het hier gaat om het bellen naar speciale dure nummers (0825, 0826, 0897), internetgebruik, telefoontjes of SMS-jes naar het buitenland. Abonnementen met gesprekken ‘illimitées’ blijken lang niet altijd onbeperkt te zijn. Duidelijkheid is er pas als de facturen gedetailleerd zijn, een gratis optie. Hieronder een voorbeeld van de aangetekend te verzenden brief (lettre recommandée avec accusée de réception).


Voorbeeldbrief voor het opzeggen van een abonnement op internet.


Naam, voornaam                                                                                                Plaatsnaam, le ….. 20..
adres

Recommandée avec avis de réception                                                       Naam en adres van de provider

Monsieur, Madame,

J’ai souscrit un abonnement internet chez vous le…. (datum van ingang van het contract). Je vous ai écrit en recommandé avec avis de réception le …. (datum van opzeggingsbrief) pour résilier cet abonnement, comme m’y autorisent les conditions générales de votre contrat.Il a donc pris fin à l’issue du délai le préavis, soit le …. (datum opzeggingstermijn).


Or, je constate que vous avez continué à en prélever le montant alors même que vous avez pris en compte ma demande de résiliation. Je vous rappelle que cette résiliation entraîne la révocation de l’autorisation de prélèvement que je vous ai donnée le …. (
datum toestemming automatische afschrijving).

Je vous demande donc de stopper ces prélèvements et de me rembourser la somme de …. (bedrag ten onrechte afgeschreven betalingen) correspondant aux échéances perçues postérieurement à la de fin de l’abonnement. A défaut, je me verrais contraint de saisir la juridiction compétente.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame mes salutations distinguées.

Handtekening


ICT vocabulaire N-F

@  arobas(e)
aan  activé
aangeven  indiquer
aankruisvakje  case à cocher
aankruisen  cocher
aanmaken  créer
aanpassen (zich) automatisch  régler (se) automatiquement
aanslaan  taper sur
aansluiten  brancher/connecter/allumer
aanzetten  activer
account  compte
achtergrond  fond d’écran
achtergrondkleur  couleur de l’arrière-plan
actief gesprek  un appel actif
actief venster  fenêtre active/activée
actief zijn (programma)  être en cours d’exécution
adapter  adaptateur
add-on  extension
afbeelding  image
afdalend sorteren  trier en ordre décroissant
afdruk  impression
afdrukwachtrij  file d’attente,  liste de fichiers en attente d’impression
afsluiten  quitter/arrêter
als-dan-bewerking  fonction-si-alors
antwoordtijd  temps de réponse
applicatie  application
archief  archives
attachment  pièce jointe
audio  sonore
automatisch  automatique

backspace  retour chariot
back-up  sauvegarde
backup maken  sauvegarder
balk  barre
beltoonvolume  volume sonnerie
bericht opstellen  rédiger un message
berichtinstellingen  paramètres messages/propriété du message
beschrijfbaar  saisissable
besturingssysteem  système d’exploitation
beveiligingscode  code de sécurité
bevestigen  valider
bevoegd  autorisé
bewaren  sauvegarder
bewerking  opération
bladeren  se promener
bladeren (door een programma)  faire défiler
blokkeren  bloquer
bookmark  signet
browser  navigateur/logiciel de navigation

cd-rom  cd-rom/Cédérom
chip  puce
computer   ordinateur
computernetwerk  réseau
concept  brouillon
contact opnemen  entrer en contact avec
cookie  témoin (de connexion)
cursor  curseur

database  base de données
deleten/weggooien/wissen  effacer, supprimer
directory (sub) r épertoire (sous)
diskette  disquette
dit type computer  ce type d’ordinateur
doorsturen  transférer
downloadcenter  centre de téléchargement
downloaden  télécharger
draadloos  sans fil
draadloze gegevensverbinding  connexion de données sans fil
draaien onder (Windows)  tourner/functionner sous
drag and drop  glisser-déposer
drukken op de entertoets  valider
drukken op opties  appuyer sur options
DTP  PAO publication assistée par ordinateur
dubbelklikken  double-cliquer/cliquer deux fois
DVD  DVD

editen/bewerken  éditer
e-mail  e-mail/courriel/mèl

FAQ  questions courantes,  foire aux questions FAQ
favorieten  raccourcis personnels
file/bestand  fichier
firewall  par-feu
foutmelding  message d’erreur

gateway  passerelle
geavanceerd  avancé
gebruiken  utiliser
gebruiksgemak  souplesse d’utilisation
gegevens uitwisselen  échanger des informations
geheugenuitbreiding  extension mémoire
geheugencapaciteit  capacité mémoire
geheugenkaart  carte mémoire
geheugenstatus  état de la mémoire
geluidsclip  clip audio
gemiste oproep  appel en absence
genummerd  numéroté
gereed zijn voor gebruik  être prêt à l’emploi
gesprek beëindigen  terminer l’appel
gesprek in de wacht  un appel en attente
gesprekken doorschakelen  renvoyer des appels
grafisch programma  grapheur

handleiding  manuel utilisateur
hands free  mains libres
harde schijf  disque dur
hardware  matériel
hardware reset  réinitialisations matérielles
help(functie)  menu d’aide
helpdesk  service d’assistance
home  accueil
hoofdstation  unité central
hoofdtelefoon  casque/kit oreillette

icoon  icône
in het menu  dans le menu
In-/output  entrée/sortie
inbox  messages reçus/boîte de réception
info bewerken  manipuler les données
infonummers  les renseignements
informatica  informatique
ingebouwd intégré
inkomend  gesprek  l’arrivée d´un appel
inloggen  se connecter
inschakelen  activer
installeren  installer
instant messaging  messagerie instantanée
instellingen  paramètres
internationale toegangscode  indicatif téléphonique international
interval  temps d’affichage
intoetsen  saisir
invoegen (plaatje, tekst)  insérer
invoer  saisie
invoeren  saisir
invoeren (het)  les opérations de saisie

keuzemenu  menu déroulant
kiezen  choisir
klantenservice  service support/service clientèle
kleurenschema  schéma de couleurs
klikken op  cliquer sur
knipperen  clignoter
krachtig  puissant

laatst gekozen nummer  le dernier numéro composé
laatste oproep  le dernier appel
laatste versie  dernière version
laden  charger
laptop  ordinateur portable
laten zien (op scherm)  afficher
LCD scherm  écran à cristaux liquides
leeg scherm  écran vide
lettergrootte grosseur  taille de caractère
lijst openen  accéder à la liste
login  nom de connection
luidspreker  le haut-parleur
luisteren naar voicemal  écouter les messages vocaux
luistergedeelte  écouteur

mailbox  boîte mails/boîte aux lettres électronique
mainframe  unité central
map  dossier
markeren  marquer
meegeleverd  préinstallé
menuweergave  affichage du menu
microfoon aanzetten/uitdoen  couper/activer le micro
microprocessor  microprocesseur
modem  modem
mp3 (bestand)  mp3 (fichier)
multimedia  multimédia

namen invoeren  saisir des noms
navigatietoets  touche de navigation
netwerk  réseau
netwerkoperator  opérateur réseau
niet markeren  enlever
niet verzonden  non transmis

off line  hors ligne/déconnecté
OK (klikken)  valider
on-line  en ligne/connecté
onder/verbreken  interrompre
ondersteund worden  être pris en charge
on-line help  aide en ligne
on-line zijn  être en ligne
ontvanger  récepteur
ontvangst toestaan  autoriser la réception
opdracht  commande
open/sluit het programma/venster  ouvrez/fermez le programme/la fenêtre
ophalen  (berichten) récupérer
opmaak  mise en page
oproep beantwoorden  répondre à un appel
oproepsignaal  signal des appels
oproep weigeren  rejeter un appel
opslaan  sauvegarder/enregistrer/stocker
opslag  stockage
opstarten  lancer
optie  une option
ordenen  organiser
origineel bericht  texte original
outbox  à envoyer/éléments envoyés
overschrijven  remplacer

pagina  page
PC  micro(-ordinateur)/ordinateur individuel/PC
PDA  PDA pocket pc/ordinateur de poche/assistant/personnel/agenda
pijltje/aanwijssymbool  pointeur
plaatje  image
plug-in  extension (module d’)
positiebepaling  positionnement en cours
printen  imprimer
printer (laser, inkjet)  imprimante (à laser, à jet d’encre)
processor  processeur
profiel  mode
programmeerhulpmiddel  outil de programmation
provider  fournisseur d’accès (à Internet)
pull technology  recherche individuelle

raadplegen  (van teksten) consulter
RAM-geheugen  mémoire vive
randapparatuur  périphériques
rechter/linker muisknop  bouton droit/gauche de la souris
resetten  réinitialiser/redémarrer
ROM-geheugen  mémoire morte

saven/bewaren  sauvegarder
scanner  scanneur
scherm  écran
schuifbalk  ascenseur
schuiven in   enficher
screensaver  l’écran de veille
selecteren/inschakelen  sélectionner
selectietoets  touche écran
server  serveur
serviceprovider  fournisseur de services
sjablonen  modèles
smiley/emoticon  smiley
sms-bericht  sms
snelkeuze  appel abrégé
soft reset  réinitialisations logicielles
softwarepakket  progiciel/logiciel intégré
spatie invoegen  insérer un espace
speciaal teken  caractère spécial
spellingschecker  vérificateur d’orthographe
spreadsheet  tableur
standaard (tekst)  standard
submenu  sous-menu
surfen  surfer
synchroniseren  synchroniser

table  tableau
taken/notities  à faire/notes
teken  caractère
tekst  texte
tekstbericht  message texte
tekstverwerking  traitement de texte
telefoonnummer kiezen  composer un numéro de téléphone
teller  compteur
terminal  terminal
teruggaan naar de pagina  revenir à la page
test  essai/test
time-out  délai
toegang (ver)krijgen tot  accéder à
toegang geven  donner accès à
toegangscode  code d’accès
toegestaan  autorisé
toets  touche
toets indrukken  appuyer sur une touche
toets ingedrukt houden  maintenir la touche
toetsenblokkering  verrouillage du clavier
toetsenbord  clavier
toon  tonalité
touchscreen  écran tactile
trackball  TrackBall
trilfunctie  vibreur

uit/aan toets  touche arrêt/marche
uitloggen/afmelden  fermer une session
uitpakken (bestanden)  extraire
uitschakelen/uitzetten  arrêter/éteindre
uitvoeren (programma)  exécuter
up to date houden  maintenir à jour
update installeren  installer une mise à jour
updaten  mettre à jour
upgrade  mise à jour
USB poort  porte USB (bus universel en série)

van uw keuze  de votre choix
venster  fenêtre
veranderen  modifier
verbinden  connecter
verbinding maken  établir une connexion
verplaatsen (cursor)  déplacer le curseur
verschijnen/weergeven  apparaître
verwijderen  supprimer
verzamelen  collecter
verzendknop   bouton d’envoi
verzendprofiel mode d’envoi
verzonden items  éléments envoyés
voicemail  boîte vocale
volume toets  touche de volume
voorzien zijn van  être équipé de

waarschuwingstoon  bip d’alerte
wachtwoord  mot de passe
webpage  page web
website  site web
weergeven  afficher
weggooien  effacer
werkstation  station de travail
wissen  effacer

zip-bestand  fichier zip
zoeken  rechercher
zoekmachine  moteur de recherche
zoekpagina  page de recherche

© interculture.nl – gratis e-cursus Frans

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?