Meer milieu-investeringen, de gebruiker betaalt

milieu
De Franse premier Jean-Marc Ayrault heeft op last van president François Hollande een investeringsplan uitgewerkt dat voor een groot deel zal worden besteed in de milieusector. Op dit terrein heeft het bewind van Hollande een niet al te beste naam, tal van milieudoelstellingen zijn teruggeschroefd of uitgesteld. Van de ambitieuze plannen van de vorige regering is vrijwel niets terechtgekomen.

Het investeringsplan komt een week nadat milieuminister Delphine Batho werd ontslagen wegens haar kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op haar departement. In de komende tien jaar is een budget van € 12 miljard beschikbaar voor het doen van investeringen in de publieke sector en het alsnog uitvoeren van werken die eerder werden uitgesteld. Het geld moet komen uit de verkoop van staatsparticipaties in (semi)-overheidsbedrijven. Eén van de investeringen zal zijn de landelijke invoering van de elektriciteitsmeter Linky, die het mogelijk zou maken te besparen op energie en loonkosten. De meterstanden kunnen op afstand worden gelezen. Ook zal veel geld gaan naar het vervoer, zoals verbetering van de infrastructuur van het Franse spoorwegnet, vernieuwing van treinen voor ten minste € 500 miljoen.

De Franse elektriciteitsmaatschappij EDF heeft het al enkele malen laten weten aan zijn gebruikers: de tarieven zullen de komende jaren fors omhoog gaan en wel met enkele tientallen procenten. De overheid heeft nu besloten deze prijsverhogingen wat meer in de tijd te spreiden en heeft toestemming gegeven de tarieven voor particulieren per 1 augustus a.s. met 5% te verhogen. In de zomer van 2014 zal eenzelfde prijsverhoging plaatsvinden en er wordt al rekening mee gehouden dat er ook in 2015 een nieuwe forse verhoging zal komen. De commissie die de Franse overheid adviseert over de energieprijzen had aanbevolen het stroomtarief met 6,8 tot 9,6% omhoog te brengen plus een inhaalverhoging van 7,6% om de te lage prijsverhogingen van vorige jaren te compenseren. Om de koopkracht van de gebruikers niet te veel schade toe te brengen besloot het Ministerie van Energie tot meer bescheiden tariefsverhogingen. Ook is in overleg met consumentenorganisaties besloten de kleine gebruikers enigszins tegemoet te komen door de abonnementskosten voor 3kVa en 6 kVa te verlagen. De meeste Fransen hebben dergelijke abonnementen. Over de hoogte van deze aanpassing moet nog een besluit komen. Het nieuwe stroomtarief betekent voor de gemiddelde gebruiker een extra uitgave van ongeveer € 35 per jaar en van € 50 voor de huishoudens die elektrisch verwarmen. De komende belangrijke prijsverhogingen zijn volgens de EDF nodig om de toenemende kosten van onderhoud en veiligheid van kerncentrales te financieren en gelden vrij te maken voor de ontwikkeling van duurzame energie.

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account