Fransen meer gestresst dan andere Europese werkers

stress3
Een dezer dagen gepubliceerd Europees rapport* over de kwaliteit van het leven in Europa in deze tijden van crisis heeft uitgewezen dat Frankrijk wordt gehinderd door een hoog stressniveau op de werkvloer en daarbuiten. 5% van de Fransen zegt zich voortdurend bijzonder gespannen te voelen (3% gemiddeld in Europa), 13% meldt zich meestal gespannen te voelen (9%) en 13% staat meer dan de helft van de tijd onder druk (11%). Van de 27 Europese landen van de EU zeggen alleen de inwoners van Griekenland en Cyprus nog gestresster door het leven te gaan dan de Fransen.

Voor de categorie met de laagste inkomens is de spanning bij 38% van de mensen te constateren (Europees gemiddelde hier 27%), terwijl de stress bij de groep met de hoogste inkomens gemeten wordt op 28% (19% Europees). Een bijzonderheid in Frankrijk is de slechte kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, zowel fysiek als psychisch, zegt de studie. Het gebrek aan erkenning is daarbij een van de meest in het oog lopende factoren. Drie van de tien Fransen verklaren dat wat zij doen, ook buiten het werk, door anderen niet wordt erkend of gewaardeerd. Ook bij deze vaststelling blijken Griekenland en Cyprus nog slechter uit de bus te komen. Een andere hoge stressfactor is het probleem van het kunnen combineren van het beroeps- en het privéleven. 57% van de Europeanen zegt hier moeite mee te hebben, dat is 59% bij de Fransen. 53% van de Europeanen (56% Fransen) meldt dat zij vaak thuiskomen van het werk en dan te vermoeid zijn om huishoudelijke taken te verrichten.

Zorgen heersen er ook over de onzekerheid van de baan. Het deel van de Europeanen dat denkt waarschijnlijk in de komende zes maanden zijn baan te verliezen is gegroeid van 9% in 2007 tot 13% in 2011 (15% in Frankrijk). In landen als Cyprus, Griekenland en Letland zijn de laatste percentages veel hoger en komen boven de 30. Angst voor baanverlies is één van de sterkst gevoelde stressfactoren.

De spanningen hebben niet alleen betrekking op het werk, maar ook op confrontaties in het sociale leven zoals de etnische verschillen, de botsingen tussen rijken en armen, de conflicten tussen directeur en werknemer, de religieuze verschillen, seksuele botsingen en die tussen jong en oud of tussen mannen en vrouwen. Bij al deze confrontaties liggen de stressfactoren zonder uitzondering in Frankrijk sterk boven het Europees gemiddelde, aldus de studie. 55% van de Fransen bijvoorbeeld onthult dat zij forse spanningen voelen tussen rijken en armen, het gemiddelde in Europa is hier 36% (alleen Hongarije ‘scoort’ hier hoger dan Frankrijk). Op de vraag of men vindt dat in Frankrijk de klassenstrijd woedt, verklaarde 40% bevestigend in 1964, dat werd 44% in 1967 en bedraagt in 2013 64%.

*La Fondation européenne de Dublin, onderzoeksinstituut verbonden aan de Europese Commissie, in haar ‘Troisième enquête européenne sur la qualité de vie’.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account