Franse Rekenkamer: dringend snoeien in te genereuze werkloosheidsuitkeringen

Rekenkamer4

Vorig jaar stapelden de tekorten van de werkloosheidsverzekering in Frankrijk zich op tot € 13,7 miljard en voor 2013 wordt een nieuw tekort van € 5 miljard verwacht. Volgens de president van de Franse Rekenkamer, la Cour de Comptes, begint de situatie onhoudbaar te worden en zullen de sociale partners haast moeten maken om tot nieuwe afspraken te komen. Deze moeten dan neerkomen op forse besparingen. In 2013 zullen er naar verwachting 178.000 werklozen bij komen.

De controleur van de overheidsfinanciën constateert dat de uitkeringen bijzonder genereus zijn in vergelijking met andere Europese landen. Frankrijk behoort tot de landen waar de mogelijkheid om werkloosheidsgeld te ontvangen zeer open is. Men behoeft bijvoorbeeld slechts vier maanden over een korte referentieperiode te hebben gewerkt, om in aanmerking te komen voor een vergoeding. En de duur van de uitkeringen kan tot twee jaar oplopen voor een werkloze jonger dan 50 jaar. Het Franse systeem dekt de mensen met de laagste inkomens, maar is ook buitengewoon royaal voor de hoogste inkomens, die tot ruim € 6100 per maand kunnen blijven ontvangen, een absoluut Europees record.

Als voorbeeld melden de rapporteurs de degressie in de uitkeringen: hoe lager het laatst verdiende loon, hoe lager het uitkeringspercentage. En andersom: hoe hoger het loon was, des te hoger het uitkeringspercentage. In de meeste Europese landen wordt een tegenovergesteld beleid gevoerd. De Franse arbeidsbureaus, nog steeds verwikkeld in slepende fusieproblemen, slagen er te weinig in om de werklozen weer aan het werk te helpen en daarmee de werkloosheidsuitgaven te laten dalen.

Minister Michel Sapin van Arbeid erkent dat maatregelen nodig zijn om het tekort tot een redelijk niveau terug te brengen. In een reactie op het rapport van de Rekenkamer meldt hij dat het in een periode van grote werkloosheid een natuurlijke zaak is dat het systeem tekorten oplevert. Hij wil niet verder gaan dan een beroep doen op werkgevers en werknemers om via onderhandelingen met oplossingen te komen.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account