Reageer op: hoofdgroep knalt eruit

#201839

Om mijn bronvermelding volledig te maken: onder het kopje Wijzigingen NEN 1010 valt hier de complete presentatie van Pouw Jongbloed te downloaden.

Nu is vastgesteld dat er tussen jouw GTL hoofdschakelaar en de DB een probleem is, schoot mij een stevige storingsmelding te binnen. Er zou ergens in de Nièvre in een voormalig klooster een conferentie moeten gaan plaatsvinden, maar helaas, na de winterpauze bleek de hoofdschakelaar er uit te klappen. Het gebruikelijke model van storingzoeken – alle ID’s en disjoncteurs uitschakelen en vervolgens stap voor stap de installatie weer onder spanning brengen – leverde resultaat op: het grootste deel kreeg weer gewoon stroom. Maar met grote hardnekkigheid bleef de hoofdschakelaar de electronenstroom onderbreken bij een paar andere groepen.

To cut a long story short: er liep een aparte bekabeling naar buitenverlichting 70 meter verderop bij de rivier. Deze klaarblijkelijk later aangebrachte bekabeling was weliswaar van een disjoncteur voorzien, maar die was rechtstreeks aangesloten op de bornes in de groepenkast waar ook de DB met twee dikke draden op stond aangesloten. En daar bij de rivier hadden knaagdieren de isolatie van de kabels waar ze via een gaine boven de grond uitkwamen op eetbaarheid beproefd. Voeg daarbij een zeer hoge waterstand van de rivier, het stond er bijna blank, en je bent een knappe jongen wanneer je een DB er in die situatie van zou kunnen overtuigen dat hij niet zou moeten ingrijpen.

Terug naar een meer alpine gebied, plaats delict. Het zal niet de eerste keer zijn dat door knaagdieren beschadigde bedrading/bekabeling pas van zich laat horen wanneer er water in een knaagdierentunnel komt, jouw ondergrondse gaine d’alimentation. Soms, maar dan gaat het meestal om standaard installatiedraad, is er tijdens de aanleg bij het trekken van bekabeling te veel kracht gebruikt en kan isolatie daardoor zijn beschadigd.

Overigens gaat het ook in professionele organisaties veel vaker mis dan je als eenvoudige particulier voor mogelijk houdt.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?