Reageer op: grond bij verkoop huis

#193205

Bonjour,

Voor alle duidelijkheid, ik adviseer niet om domweg “niets te doen”. Ik merk slechts op dat als er, zoals ik uit het verhaal van @ThijsMarijt opmaak, reeds een bail verbal is ontstaan, het voor de grondeigenaar niets toevoegt om deze situatie in een notarieel pachtcontract te formaliseren. Tenzij @ThijsMarijt kans ziet in overleg met de “pachter” de voorwaarden te versoepelen, waarvoor de mogelijkheden worden aangestipt in dit door mij aangehaalde document.

De door @Timo aangehaalde mogelijkheid van een contract voor 10 maanden is een bekende uitwijkmogelijkheid, maar niet zonder voetangels of klemmen. Dat komt omdat in de FR “code rural” alle toevoegingen aan een pachtovereenkomst die niet in lijn zijn met de wet, automatisch nietig zijn. In de praktijk betekent dit, dat de boer in de resterende 2 maanden daadwerkelijk de koeien van het terrein zal moeten verwijderen, en dat daar getuigen of anderszins bewijzen voor moeten zijn. Zo niet, dan loopt u nog steeds het risico dat de boer ooit bij het gerecht aankaart dat er sprake is van een bail verbal. De kans dat hij daarbij tegen de grondeigenaar (als bezitter altijd een verdacht individu in de FR cultuur) dan alsnog in het ongelijk wordt geteld is zeker niet denkbeeldig.

Salutations, Jos

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account