Reageer op: Werelddekking Zorgverzekering verdwijnt

#198091
 voogdj
Bijdrager

Wat de eerste posting betreft: er is te veel verzet in Nederland (binnen het parlement) de werelddekking ZVW af te schaffen (argumenten: te gering financiele opbrengst, te veel uitvoeringsproblemen verwacht). In elk geval dit huidige kabinet zal het niet meer regelen. En dan is af te wachten of een volgend kabinet het weer zal willen oppakken.
Daarmee is het door Jaap geschetste perspectief van nog eens goed regelen van de mogelijkheid van afsluiten van reisverzekeringen buiten de EU voor verdragsgerechtigden weer verder verwijderd.

Mijns inziens is het beste dat er een paar proefprocedures worden gevoerd:
1. tegen ZIN dat weigert de Aanbeveling van de EC S2 uit te voeren
2. Tegen een woonland dat m.i. onder bepaalde omstandigheden krachtens vo883/2004 art. 24 en 25 verplichtingen heeft ziektekosten gemaakt buiten de EU/EER/Zw. aan gepensioneerde verdragsgerechtigden en hun gezinsleden te vergoeden.
Van belang is daarbij onderscheid te maken tussen situaties dat Nederland en het woonland sz-verdragen hebben die tot restitutie van ziektekosten van hun ingezetenen bij reizen verplichten en andere situaties.

(Pas) als de uitkomst van die procedures bekend is is er een helderder juridische basis voor overleg met (Nederlandse) reisverzekeraars ontstaan.
En voor proefprocedures: Turkije, Macedonie en Servie liggen buiten het gebied dat “Europa” in de zin van Vo883/2004 bestrijkt. Men hoeft dus niet naar de V.S. of Australie daartoe af te reizen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account