Reageer op: Versoepeling Franse elektranormen in zicht?

#199995

Jako, bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap in 2003 aan de VU in Amsterdam had Jan Struiksma zijn oratie de volgende titel meegegeven: “Deregulering met behoud van ellende”. Anders geformuleerd: hoe ongaarne ambtelijke organisaties afstand doen van allerlei (detail) regelgeving en het toezicht daarop.

Bij de Nederlandse elektranormen – de vernieuwde NEN 1010 normen werden vorige week officieel voorgesteld aan het publiek inclusief een staatssecretaris tijdens de Elektrotechniek beurs in Utrecht – is het model in de richting gegaan waar Jako wel voor voelt. Het volgende citaat uit de presentatie van Pouw Jongbloed:
– Voldoende contactdozen en aansluitpunten voor verlichting;
– Voldoende eindgroepen om gelijktijdig van apparatuur gebruik te kunnen maken (keuken). Eventueel aparte eindgroepen voor specifieke gebruikers (grens 2 kVA verdwenen);
– Voor aanleg overleg tussen opdrachtgever en indien mogelijk gebruiker/eigenaar.

Een dergelijke aanpak zou de Franse regelgever een gruwel zijn: citoyens et citoyennes die zelf menen te weten wat goed voor hen is. De burger dient immers het door Parijs wenselijk geachte gedrag te vertonen. Dat geldt ook voor luistergedrag: de verhouding Franstalige nummers en buitenlandse muziek voor radiozenders is nauwkeurig vastgelegd. En de betrokken minister buigt zich thans over de vraag of er in het Franstalige aanbod wellicht sprake is van te veel aandacht voor bepaalde genres. Opdat ook daarvoor rekenregels kunnen worden opgesteld, om de pluriformiteit te waarborgen.

Zijn de Nederlandse elektranormen er nu simpeler op geworden? Daar moet de branche zelf maar over oordelen. Maar met 200 belangrijke veranderingen, 100 pagina’s meer tekst, het vriendelijke verzoek om de diverse uitgaves van de normen (vanaf 1962) vooral niet weg te gooien zal de installatiepraktijk nog wel even moeite hebben met het verwerken van de nieuwe voorschriften. En wie neemt tegenwoordig nog de moeite om pagina’s tekst door te nemen? Zeg me maar wat ik moet doen, linksaf of rechtsaf, geen gezeur over het waarom.

Een geluid dat ik in de Franse discussies tot nu toe nauwelijks heb gehoord is hoe de voorgenomen veranderingen zich verhouden tot internationale pogingen de regels wat meer op elkaar af te stemmen. Voor de nieuwe Nederlandse regels geldt dat die voor 99% in lijn zijn met de Europese HD 60364 en de internationale IEC 60364 afspraken. Ik ben voor Frankrijk bang dat “splendid isolation” niet alleen bij eilandbewoners voorkomt……

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account