Reageer op: Hoeveel Nederlanders zijn er permanent in Frankrijk ?

#197344
 voogdj
Bijdrager

Coorectie op mijn eigen bijdrage over “gat tussen 65-jarige en AOW-leeftijd”.
Inmiddels is de bijalge als volgt namelijk aangevuld:

‘(fa)

“Any person as referred to in Article 69(1) of the Zorgverzekeringswet (Health Care Insurance Act) who, on the last day of the month preceding that in which he or she reaches the age of 65, is receiving a pension or benefit which, on the basis of paragraph 1(f) of this Section is treated as a pension payable under Dutch legislation, shall be regarded as a pension claimant as referred to in Article 22 of this Regulation until he or she reaches the pension age as referred to in Article 7a of the Algemene Ouderdomswet (General Old Age Pensions Act).’.”

Merk wel op dat hiermee het knipperbolefect wordt weggenomen voor een verdragsgerechtigde die al voor 65-jarige leeftijd (op grond van een vroegpensioen etc.) onder art. 24 of 25 Vo883/2004 valt ten laste van ZIN.
Reden: er wordt gerefererd aan art. 69 lid 1 als personenkring, en dat zijn degenen die ( in casu: voor hun 65-jarige leeftijd) al verdragsgerechtigd zijn.

Iemand die na 65-jarige leeftijd , maar voor AOW-pensioneringsleeftijd, emigreert, valt er mijns inziens dus tijdelijk buiten, en zou pas bij bereiken van de AOWleeftijd (en daadwerkelijk ontvangen van AOW) verdragsgerechtigd worden. Of de wetgever zich dat gerealiseerd heeft , is de vraag. Toegang tot de CMU moet niet noodzakelijk gegeven worden als men als immigrant in Frankrijk tijdelijk vanaf 65-jarige leeftijd nog niet verdragsgerechtigd is. Ik ben benieuwd of in de praktijk het bovenstaande door Nederland wordt uitgevoerd. het kan best zijn dat die 65-jarige emigrant, als hij een vroeg(bedrijfs)pensioen heeft van ZIN toch een S1 krijgt uitgereikt.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account