Reageer op: Hoeveel Nederlanders zijn er permanent in Frankrijk ?

#197349
 voogdj
Bijdrager

@lucien

“Zie rechtspraak NL zaaknummer 10/6932 ZFW”

Relevant hierin is dat een Nederlands bovenwettelijk nabestaandenpensioen, in casu van het ABP, niet via de bijlage (ook niet onder Vo883/2004) gelijkgesteld is met een wettelijk pensioen voor toepassing van de Verordening(en). En dus kwalificeert het niet voor verdragsgerechtigdheid (ten laste van ZIN). Het probleem (knipperboleffect soms als gevolg, of ook wel: noodzaak tot dure part. verzekering voro een nabestaande in sommige woonlanden) is diverse keren aangekaart (ook door ICNG), en in het Europarlement. Er zijn twee wegen om het op te lossen:
a) wijziging van hoofdstuk ziekte afdeling 1, titel III, Vo883/2004 door die van toepassing te verklaren op nabestaanden van verdragsgerechtigden. EC of Europarlement deden dat tot nu toe niet.
b) eenzijdig voor Nederland door dergelijke nabestaandenpensioenen onder het wettelijk regiem te laten vallen via die bijlage. Probleem zal zijn dat jonge weduwen/weduwnaren en jonge wezen dan ook een beroep erop kunnen doen (of je moet een minimumleeftijdsgrens stellen als bij vroegpensioenen).
Overigens geldt het voor alle bovenwettelijke nabestaandenpensioenen (ook van andere pensioenfondsen), en hetzelfde voor bovenwettelijke invaliditeitspensioenen (al zijn er van de laatste nog uitzonderingen, zoals bij militairen).

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account