Reageer op: Hoeveel Nederlanders zijn er permanent in Frankrijk ?

#197350
 voogdj
Bijdrager

@Jaco

“Zeker, maar volgens mij is ‘vroegpensioen’ inmiddels opgehouden te bestaan en gaat de pensioenleeftijd juist omhoog.”

Wat betreft de verhoging van de Nederlandse pensioenleeftijd. Daarmee is inderdaad de wettelijke ouderdomspensioenleeftijd bedoeld, dus in Nederland de AOW-pensioneringsleeftijd, die afhankelijk is van de geboortedatum en (versneld vooralsnog) naar 67 jarige leeftijd opschuift.
Mijns inziens luidt het wettelijke vroegpensioen dat kwalificeert tot verdragsgerechtigdheid ten laste van Nederland nog steeds als volgt (Bijlage XI van Vo883/2004):
– uitkeringen die bij pensionering vóór de leeftijd van 65 jaar worden verstrekt ingevolge een pensioenregeling die de verzorging van de gewezen werknemers bij ouderdom ten doel heeft, of een uitkering bij vervroegde uittreding uit het arbeidsproces ingevolge een van rijkswege of bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde regeling voor vervroegde uittreding uit het arbeidsproces voor personen van 55 jaar of ouder;

Vast te stellen valt dat ene ieder die een vroegpensioen verkrijgt na 65-jarige leeftijd maar voor de AOW-pensioneringsleeftijd (als pensioenemigrant) dus niet aan die definitie voldoet. Dat is enigszins merkwaardig want daardoor vervalt voor iemand die al in Frankrijk woont met ene vroegpensioen zijn verdragsgerechtigdheid bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Ik weet niet of iemand er al gebruik van heeft gemaakt, maar het lijkt me een mogelijkheid voor een proefproces als je tijdelijk van verdragsgerechtigdheid afwilt tot het ontvangen van AOW. De andere mogelijkheid is het vroegpensioen opschorten tot het bereiken van AOW-leeftijd (en omzetten in verhoogd bedrijfspensioen), eerder op dit forum genoemd.

Tenslotte: merk op dat die vroegpensioenen en VUT-uitkeringen in beginsel beperkt zijn tot werknemers (volgens mij naar Nederlandse definitie in de pensioenwetgeving). In eigen beheer opgebouwd vroegpensioen en beroepsregelingen voor vrije beroepsbeoefenaren zouden er buiten vallen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account