Reageer op: Hoeveel Nederlanders zijn er permanent in Frankrijk ?

#197345
 lucien
Bijdrager

Helemaal waar. Dat zou dus om “niet Nederlanders” gaan die zo lang in Nederland gewoond en gewerkt hebben dat ze langer onderworpen zouden zijn geweest aan het Nederlandse wettelijke stelsel dan aan het stelsel van hun eigen land van origine en die ook niet aan het wettelijke stelsel van hun woonland onderworpen zijn (en ook nooit geweest); En die zich vervolgens in Frankrijk hebben gevestigd.
Dus bijvoorbeeld een Belg, een Duitser of een Engelsman die een jaartje of “tig” in Nederland hebben gewoond:gewerkt en die dan toevallig in Frankrijk met pensioen zijn gegaan.
Het lijkt me dat indien die er al zijn dat statistisch verwaarloosbaar zou zijn dus volgens mij zoek je een beetje spijkers op laag water.

Verder is wettelijk pensioen of dat nu ook WAO of ANW is wettelijk pensioen en zitten die mensen met een dergelijk pensioen in de cijfers van de verdragsgerechtigden – die 7000.

Dat maakt dus het cijfer voor de groep 55 plussers die niet verdragsgerechtigd zijn alleen maar interessanter want die mensen leven dan niet van de AOW, niet van een uitkering die met pensioen is gelijkgesteld, niet van wettelijk vroegpensioen (want anders zouden ze verdragsgerechtigd zijn.

Mij intrigeert de opmerking van Jako. En daar heb ik een vraag over. Onder vo 1408/71 vielen vroeggepensioneerden met hun vroegpensioenen onder die bijlage VI dacht ik uit mijn hoofd en werden die verplicht verdragsgerechtigd ( ter vermijding van het zogenaamde knipperboleffect – niet verdragsgerechtigd/wel verdragsgerechtigd )

Nu lees ik echter dat onder vo 883/2004 dit niet langer van toepassing is en dat er geen enkele Nederlandse VUT regeling is die tot verdragsgerechtigdheid leidt.
Dit is dan wel van wezenlijk belang voor alle vroeggepensioneerden met een bedrijfsvroegpensioenregeling. Ambtenaren vallen daar natuurlijk buiten.

Mijn vraag is – klopt dat en weet je daar iets van ?

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account