Reageer op: CSG/CRDS en de Affaire de Ruyter – recente ontwikkelingen.

#196630
 lucien
Bijdrager

Dat is allemaal zeker waar en juist.
Wat betreft nog even (al dan niet lijdzaam ) afwachten dat maakt in de huidige omstandigheden niet veel uit.
In het Livre Des Procedures fiscales is vastgelegd dat men bezwaar kan maken tegen een aanslag in het huidige jaar dus tot 31/12/2015 voor de belasting en CSG/CRDS heffing over 2014 en dat men maximaal 2 jaar daaraan voorafgaand mag teruggaan.
Dus wat kapitaalsinkomsten is kan men tot 31/12 bezwaar maken tegen de heffingen over 2014, 2013 en 2012 – alle daaraan voorafgaande jaren zijn verjaard.
Wat inkomsten uit winst op onroerend goed betreft – de fameuze plus-value – ligt het anders daar kan men slechts één jaar voorafgaand aan het jaar waarin bezwaar gemaakt wordt teruggaan. Dus voor die plus-value is 2012 nu ook al “time barred”.
Dus voor beide geldt dat het niets uitmaakt of men nu al bezwaar maakt of wacht tot ten laaste december van dit jaar wat betreft de jaren die men met terugwerkende kracht kan claimen.
En gezien het feit dat men bij het voeren van een bezwaar- en eventueel een beroepsprocedure in Frankrijk wel met scherp moet schieten en daarbij ook nog de beer tussen de ogen moet raken lijkt het mij persoonlijk dus aan te bevelen daar nu eventjes mee te wachten tot de Conseil d’Etat heeft besloten welke conclusies Frankrijk aan het Arrest de Ruyter gaat verbinden.
Anders loopt men een gerede kans mis te schieten want slecht, of onjuist, of onvoldoende geformuleerde “requetes” gaan bij het Tribunal Administratif alleen al om die redenen de “poubelle” in.
Daarna kan men dan nog wel in hoger beroep maar dat wordt dan een kostbare affaire want dan zal men een advocaat moeten inhuren want dat kan men niet langer op “doe het zelf” basis doen.
Verder denk ik dat er nu 3 mogelijkheden zijn want dat Frankrijk bakzeil moet halen met betrekking tot kapitaalsinkosten is wel duidelijk.

1) Frankrijk stelt alle kapitaalsinkosten vrij voor diegenen die elders door een andere EU lidstaat sociaal verzekerd zijn – ook die van Franse herkomst.
(het persbericht wijst niet in die richting).

2) Frankrijk stelt alleen kapitaalsinkosten van vreemde origine vrij. Dan is er zeker aanleiding om naar aanleiding van de door jou genoemde punten uit het arrest de Ruyter verder te gaan procederen mits dat alle moeite waard is en dan zal men van juridisch goede huize moeten komen en een goede en bekwame adviseur moeten zoeken.

3) Frankrijk past de wet aan en maakt de CSG en CRDS een belastingheffing in plaats van een bijdrage aan een sociaal zekerheidsstelsel. In dat laatste geval is de Franse schatkist beter af dan nu want dan kan Frankrijk ook weer heffen op pensioenen en vervangend inkomen hetgeen het nu sinds 2001 niet meer kan doen.

Dan is de zeepbel gebarsten.

Natuurlijk moet een ieder maar doen wat hem of haar goeddunkt en als men nu reeds bezwaar wil gaan maken dan moet men dat zeker doen. Maar dat betekent zeker niet dat men eventueel verder terug kan gaan in de terugwerkende kracht.

Ook zou men zich goed moeten afvragen of diegenen die zich opwerpen om tegen betaling deze niet éénvoudige procedure te gaan voeren wel competent zijn.
En zich realiseren dat men bij een dergelijke procedure wel met de billekens bloot gaat bij de belastingdienst.

Bezint eer Gij begint.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account