Reageer op: CSG/CRDS en de Affaire de Ruyter – recente ontwikkelingen.

#196629
 voogdj
Bijdrager

Het gezichtspunt dat ALLE inkomsten vrijgesteld zijn van CSG en CRDS indien men niet onderhevig is ana de Franse sz-wetgeving vindt ook basis in deze uitspraak van de AG Sharpston in haar Conclusie:

“43. Bij de bepaling van de materiële en personele werkingssfeer van verordening nr. 1408/71 dient een coherente benadering te worden gevolgd. Het begrip „wetgeving” of „wettelijke regeling” in artikel 1, sub j, omvat alle maatregelen die specifiek bedoeld zijn ter financiering van sociale zekerheid. Mijns inziens is er dus geen reden om niettemin een onderscheid te maken naargelang van de aard van de inkomsten waarop die financiering steunt. Gebeurt dat wel, dan zou dat mijns inziens verschillen in het leven roepen in het niveau van de bescherming die bij artikel 13, lid 1, van verordening nr. 1408/71 wordt geboden aan zich binnen de Europese Unie verplaatsende personen (of aan personen met het voornemen daartoe) naargelang hun totale inkomen is voortgekomen uit de uitoefening van een beroepsactiviteit, uit vermogen of uit een combinatie van beide.”

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account