Reageer op: CSG/CRDS en de Affaire de Ruyter – recente ontwikkelingen.

#196635
 lucien
Bijdrager

Jan de Voogd

“In het persbericht dat de Franse regering 26 februari uitgaf staat niet dat Frankrijk voor de door het arrest De Ruyter geeiste vrijstelling slechts zal kijken naar vermogensinkomsten van niet-Franse origine. ”

Nee dat staat er inderdaad niet in.

Maar er staat wel in dat het Hof in haar arrest heeft neergelegd dat personen die aan de sociale zekerheid van een ander staat zijn onderworpen niet kunnen worden aangeslagen op hun kapitaalsinkosmten VAN VREEMDE ORIGINE gezien het feit dat deze dienen ter financiering van de FRANSE sociale zekerheid.

En verder staat er dus dat de Conseil d’Etat dit nu gaat bekijken en dat Frankrijk daarna de nodige maatregelen gaat nemen.

Er staat dus ook niet in dit persbericht dat Frankrijk wel iets gaat doen met kapitaalsinkomsten van FRANSE origine en er staat ook niet in dat Frankrijk iets gaat doen met inkomsten uit onroerend goed ( revenus de capitaux mobilier ) zoals dus huuropbrengsten van onroerend goed in Frankrijk en plus value.

Over deze zaken heeft het Europese Hof van Justitie zich NIET uitgesproken en het is dan ook onjuist om aan het arrest de Ruyter de conclusie te verbinden dat Frankrijk – de Conseil d’Etat – zal (moeten) besluiten om deze inkomsten van FRANSE origine ook vrij te stellen van CSG en CRDS.

Ook de laaste paragraaf waarin de Franse regering haar verbondenheid met een rechtvaardige/billijke bijdrage aan de publieke lasten op het geheel der inkomsten, met daarin begrepen de kapitaalsinkomsten, nogmaals uitdrukkelijk bevestigd uiteraard met respect voor internationale overeenkomsten en het gemeenschaprecht is een duidelijke vingerwijzing hoe Frankrijk dit zal interpreteren.

En verder is het allemaal speculatie en zal men de tektst van het besluit van de Conseil d’Etat moeten afwachten. Het zal heel eenvoudig zijn voor Frankrijk – als het dat zou willen doen – om het onderscheid te maken tussen kapitaalsinkomsten van Franse en van vreemde origine omdat buitenlandse residenten van Frankrijk deze inkomsten van vreemde origine op een apart aangifteformulier moeten invullen terwijl kapitaalsinkomsten van Franse origine reeds door de banken aan de belastingdienst worden doorgegeven en vooringevuld op het (blauwe) aangifteformulier.

Het is dus in ieders belang om goed te lezen wat er wel in dat persbericht staat en niet om te gaan speculeren op dingen die noch in het arrest de Ruyter noch in het persbericht van de verantwoordelijke Franse Minister staan.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account